3

Inspiraatiota opetukseen

Yläkoulun englannin Level Up -sarja koukuttaa kielenopiskeluun

Uusi yläkoulun A-englannin Level Up -sarja antaa yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet oppilaille. Palkitseva Level Up tukee raikkailla ideoillaan monenlaisia oppimis- ja opettamistapoja.

Oppilaan jatkuva motivoituminen kielen opiskeluun on tärkeää, koska kielitaito on kumuloituvaa ja uudet opiskeltavat asiat rakentuvat aina aikaisemmin opitun pohjalle.

Uuden A-englannin Level Up -sarjan ytimen muodostavat oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen ja motivaatiota ylläpitävä pelillisyys. Oppilas voi itse päättää opinpolkunsa omien tavoitteidensa mukaisesti, ja eriyttäminen on huomioitu oppimateriaalin selkeässä rakenteessa. Level Up on ensimmäinen englannin oppimateriaali, joka huomioi uudet päättöarvioinnin kriteerit.

Kukin tavallaan omalla opinpolullaan

Pelillisyyttä hyödyntävässä Level Up -sarjassa oppilas voi määrittää oman tavoitteensa. Hän voi valita, keskittyykö kielen perusasioiden harjoitteluun vai soveltaako tai syventääkö osaamistaan haastavilla tehtävillä. Tehtäviä tehdessään oppilas kerää tavoitteensa mukaisen määrän timantteja. Sarja tarjoaa siis oppilaalle kolmen tasoisia tehtäviä: scout (perustaso), adventurer (soveltava) ja explorer (syventävä).

Sarjan opinpolut säästävät opettajan aikaa. Kun edistynyt oppilas voi siirtyä syventäviin tehtäviin omassa tahdissa, opettajalla on mahdollisuus keskittyä tukea tarvitsevan oppilaan ohjaamiseen.

– Sarjan kantava ajatus on kielen oppimista tukeva asenne. Vähän motivoituneelle oppilaalle opiskelun pelillistäminen voi antaa uutta intoa kielenopiskeluun, Pauliina Kanervo sanoo.

– Scout-tason oppilas voi huomata opintojen edetessä osaavansa Adventurer-tason tehtäviä. Tämän huomaaminen on oppilaalle palkitsevaa ja kannustaa tavoittelemaan lisää pisteitä ja kielitaitoa, Mikko Laitinen jatkaa. Kielenopettajina toimivat Kanervo ja Laitinen ovat Level Up -sarjan tekijöitä.

Pelillisyys motivoi seuraavalle tasolle

Level Up -sarjan voi ajatella isona pelinä, jossa oppilas asettaa itselleen opiskelutavoitteen pelihahmon valinnalla. Kentän eli jakson aikana oppilaan tavoite on kerätä pelaajakorttiin merkitty timanttimäärä. Teeman aikana oppilas voi testata osaamistaan Checkpoint-testeillä.

Pelillisyys ilmenee sarjassa aktivoivilla ja toiminnallisilla tehtävätyypeillä. Myös kielen rakenteita ja sanastoa harjoitellaan pelien avulla.

– Level Upin tehtävätyypit on suunniteltu huolellisesti. Vastaukset perustason tehtäviin löytyvät tuen avulla, eikä tehtävistä tarvitse edetä ennen kuin taso on kunnolla hallussa. Soveltavat ja syventävät tehtävät ohjaavat oppilasta tuottamaan enenevissä määrin itse sisältöä ja käyttämään aiempaa vaativampaa kielitaitoa, Laitinen kertoo.

Vertaisoppimisesta opiskeluintoa

Jokaisessa jaksossa on runsaasti tehtävätyyppejä, joissa oppilaat opiskelevat yhdessä ja vertaispalautteen antaminen tulee heille tutuksi.

– Eritasoiset oppijat muodostavat yhdessä erinomaisen oppimisympäristön. Edistynyt oppilas voi syventää osaamistaan auttamalla luokkakaveriaan. Perustason oppilas saa joissain tilanteissa parhaiten kiinni käsiteltävästä asiasta, kun toinen oppilas selittää asian omin sanoin, Kanervo kertoo.

Sarjassa on runsaasti videosisältöjä, joissa ääneen pääsevät niin ikään nuoret henkilöt. Kun jaksossa siirrytään seuraavaan aiheeseen, kuten uuteen rakenneasiaan, Study Buddy Ricardo selittää asian ensin oppilaille videolla. Emily puolestaan valmentaa suulliseen kielitaitoon ja ääntämiseen liittyvissä asioissa. Emily ja Ricardo ovat itsekin nuoria ja osaavat selittää nuoren äänellä.

Digiharjoitukset tukevat opinpolkujen hyödyntämistä, sillä oppilas saa digiharjoituksista palautetta osaamistasostaan. Oppilas voi myös harjoitella adaptiivisten tehtäväkokonaisuuksien avulla.

Selkeä rakenne helpottaa opettajan työtä myös arvioinnissa

Sarjassa jokaisen teeman sisällä on tietty struktuuri, mutta materiaali taipuu moneksi. Opettaja voi käsitellä Level Up -sarjan sisältöjä haluamallaan tavalla.

Sarjassa hyödynnetään maksutonta Arttu-sovellusta monipuolisesti, mikä rikastaa myös opettajan työtä. Oppilas voi kuunnella kaikki tekstit ja kerrata rakenneasioita Artun avulla.

– Arttu vapauttaa opettajalle aikaa opetustilanteisiin. Jos kotitehtäväksi antaa kuunneltavaksi seuraavaksi käsiteltävän sisällön, oppilaat tulevat tunnille valmiimpina. Oppilaalla ei ole pelkästään fyysistä kirjaa, vaan hänellä on koko kirjan sisältö laajemmin käytössä milloin vain, Laitinen avaa.

Level Up julkaistaan sopivaan aikaan, sillä uudet päättöarvioinnin kriteerit on pystytty huomioimaan sarjan suunnittelussa. Päättöarvioinnin kriteerien osaamistason kuvaukset on huomioitu sarjan hahmokorttikuvauksissa ja tavoitteiden asettelussa.

– Level Up -sarjassa päättöarvioinnin kriteerit on avattu oppilaan näkökulmasta. Pidämme huolen, että oppilas on tietoinen osaamisen tasostaan ja oppimistaan asioista, Kanervo pohjustaa.

Artikkeli julkaistu 11/2021.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Level Up ohjaa aktiiviseksi oppijaksi

Inspiraatiota opetukseen

Pelivinkit yläkoulun englannin tunnille

Digitaalisuus opiskelussa

Level Up -sarjan digitekstit ja -harjoitukset