3

Loisto yläkouluun

Loisto on yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä.

Loista äidinkielen ja kirjallisuuden taidoissa!

Loisto on raikas ja moderni yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä. Sarjan keskiössä on oppilaiden motivointi, jatkuvan arvioinnin tukeminen sekä eriyttäminen. Sarja ohjaa nuoria kasvamaan empaattisiksi tulevaisuuden osaajiksi, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Joustavasti selkeän rakenteen ansiosta 
Sarjan sisällöt on rakennettu oppiaineen tärkeimpien taitojen ympärille. Taitoihin perustuva rakenne mahdollistaa selkeytensä vuoksi monenlaiset opetus- ja opiskelutavat. Jokaisella vuosiluokalla opitaan luku, kirjoitus-, vuorovaikutus- ja kielitaitoa. 

Monipuoliset sisällöt opettavat loistamaan 
Tarkasti valitut tekstit ja monipuoliset tehtävät opettavat loistamaan luku- ja kirjoitustaidossa. Loiston portaittain etenevät ohjeet varmistavat kaikille mahdollisuuden onnistua haastavimpienkin tekstilajien kirjoittamisessa. Kielitietovideot havainnollistavat kielitiedon aiheita, ja tavoitevideot konkretisoivat sen, miksi opittavat asiat ovat tärkeitä. Videoita voi hyödyntää monin tavoin oppimisen eri vaiheissa. Niiden avulla oppilas voi tutustua aiheeseen etukäteen tai kerrata jo opittuja asioita.

Eriyttäminen huomioitu loistavasti 
Tekstikirjan lukujen toistuva rakenne helpottaa opiskelua: ingressien ja väliotsikoiden avulla luvun ydinasiat hahmottuvat helposti, ja luvun lopussa oleva tarkistuslista auttaa oppilasta tarkistamaan oman osaamisensa. Lisäksi tuoteperheeseen kuuluvat eriyttävät Loisto Oma -tuotteet. 

Jatkuvan arvioinnin työkalut opettajan tukena 
Loisto takaa työkalut jatkuvan arvioinnin tueksi: oppilaan on helppo asettaa tavoitteet ennen opittavan kokonaisuuden aloittamista, ja Ohjaamon avulla omaa edistymistä voi seurata sujuvasti. 

Sarjan esittelyvideoLisää Loisto-sarjan videoita löydät täältä.

Sarjan tekijät

Loisto: Ruusa Einiö, Eini Erävuori, Piila Paalanen ja Riikka Vaitniemi
Loisto Oma -tuotteet: Márton Hirvonen, Saara Kylmänen ja Leena Lehtonen
Tutustu tekijöihin »

“Loiston tekijöillä on hyvä käsitys siitä, millaisten asioiden parissa äidinkielenopettaja työssään painii. Loisto ymmärtää myös nuoren maailmaa, mahtavaa!”
Eeva, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Tampere

Oppilaalle


Painettu tekstikirja, jonka lukujen toistuva rakenne helpottaa tuntien suunnittelua. Jaksojen lopussa olevat projektitehtävät tarjoavat materiaalia myös oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.


Painettu harjoituskirja tarjoaa monipuolisten harjoitusten lisäksi helpon tavan asettaa tavoitteet jakson aluksi sekä tarkastella niiden onnistumista jakson lopuksi. Lisäksi harjoituskirjassa on innostavia loistohaasteita.


Loisto Oma -tekstikirja ja -harjoituskirja. Loisto Oma -tekstikirjan opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Loisto Oma -harjoituskirjan tehtävät on myös muokattu helpommiksi kuin Loisto Harjoituskirjassa. Loisto Oma -tuotteet sopivat sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Ne ovat rakenteeltaan tavallisen tekstikirjan ja harjoituskirjan mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain.

Digitekstit sisältävät tekstikirjan sisällön ja havainnollistavat audiovisuaaliset materiaalit yhdessä paketissa.

Digiharjoitukset tarjoavat kattavan paketin harjoitteluun. Jokaisessa luvussa on runsaasti tehtäviä, joista iso osa on itsetarkistuvia. Näin oppilas saa heti palautteen suorituksestaan.

Loisto Oma -digitekstit ja -digiharjoitukset


Ohjaamo sisältyy digiteksteihin ja digiharjoituksiin. Sen avulla niin opettaja kuin oppilaskin voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa.

Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville audiovisuaalisen aineiston, kuten ääneen luetut tekstit sekä videot. Sovelluksessa on kuunneltavissa jokaiseen tekstikirjan jaksoon liittyvä podcast, joka toimii mielenkiintoisena keskustelunavauksena jakson teemaan ja sitoo taitoja käytännön elämään. Lue lisää


Opettajalle


Digiopetusmateriaali, joka on kattava idea- ja materiaalipankki opettajalle. Sarjan perusajatukset näkyvät joka luvun yhteydessä myös digiopetusmateriaalissa:

 1. motivoinnin tueksi on tavoitevideo ja kuviin liittyvät virittelytehtävät
 2. jatkuvan arvioinnin tukeminen näkyy tavoitteissa
 3. eriyttämisen apuna voi käyttää ääneen luettuja tekstejä
 4. tärkeimpiä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja vahvistavat Harjoitellaan yhdessä -tehtävät, joita voi käyttää niin aiheeseen tutustumiseen, asian opiskeluun ja kertaamiseen kuin syventämiseenkin.

Sarjan digiopetusmateriaalista löytyy myös Kahoot!-tietovisoja. Opetuskäyttöön suunnitellut valmiit visat on laadittu sarjan sisältöjen pohjalta. Sinisellä Kahoot!-painikkeella merkityt visat löytyvät lukukohtaisesti oppimateriaalin sivunavigaatiosta.

Sarjaan kuuluvat Kompassi-digikokeet ja tulostettavat kokeet jokaiselle vuosiluokalle. Kompassi-digikokeet mahdollistavat täysin digitaalisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita tehtäviä aineistoineen tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Loisto Oma mahdollistaa aidon yhdessä tekemisen – saman asian äärellä omista lähtökohdista käsin

Loisto Oma on ensimmäinen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaali, jossa on eriyttävän harjoituskirjan lisäksi myös eriyttävä tekstikirja. Oppimateriaali sopii suomi toisena kielenä -opetukseen ja alaspäin eriyttäväksi materiaaliksi suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille.

Lue artikkeli

Äidinkielenopettaja Loistosta: Uusi Loisto on raikas ja innostava oppimateriaali

Yläkoulun tuore äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarja on ollut Satu Tammelalla käytössä pian lukuvuoden ajan. Miten opetus sujuu Loiston avulla?

Lue  haastattelu

Tutustu ja kokeile

.

7. luokka

Oppilaalle:

 • Tekstikirja on jaettu taitojaksoihin, mikä mahdollistaa erilaisia opetustapoja. Seitsemännellä luokalla opiskellaan luku-, kirjoitus-, vuorovaikutus, kieli- ja opiskelutaitoja. Tekstikirjassa on paljon lukuvinkkeinä toimivia tekstinäytteitä, jotka kannustavat oppilasta löytämään itselleen sopivaa luettavaa, sekä novelleja, joita tarkastellaan monipuolisten kysymysten avulla. Lisäksi kirjassa on runsaasti tietotekstejä sekä erilaisia videoita. (Loisto 7 tekstikirja)
   >>> Katso näytesivut» (sisältää sisällysluettelon)
 • Digitekstit on oppikirja digitaalisessa muodossa. (Loisto 7 digitekstit)
 • Digiharjoitukset sisältävät monipuolisia tehtäviä jokaiseen tekstikirjan lukuun. Digiharjoituksissa on runsaasti itsekorjautuvia tehtäviä mutta myös laajempia tuottamistehtäviä. Tehtävät on merkitty vaikeustason mukaan. (Loisto 7 digiharjoitukset)
 • Oma -tekstikirja sopii sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -tekstikirjan opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Kirja on rakenteeltaan tavallisen tekstikirjan mukainen, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 7 Oma)
 • Oma -harjoituskirja sopii sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Tehtävät on muokattu helpommiksi kuin Loisto 7 Harjoituskirjassa, mutta kirjat ovat rakenteeltaan tavallisen harjoituskirjan mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 7 Oma Harjoituskirja)
 • Oma -Digitekstit on tarkoitettu sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -digitekstien opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Loisto Oma -digitekstit ovat kuitenkin rakenteeltaan tavallisten Loisto 7 Digitekstien mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 7 Oma Digitekstit)
 • Oma -Digiharjoitukset sopivat sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Tehtävät on muokattu helpommiksi kuin Loisto 7 Digiharjoituksissa. Loisto Oma -digiharjoitukset on rakenteeltaan Loisto 7 Digiharjoitukset -materiaalin mukainen, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 7 Oma Digiharjoitukset)
 • Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset on suunniteltu lisätueksi S2-opetukseen. Loisto 7 S2 Digiharjoitukset tarjoavat harjoitusta sanaston kehittämiseen, erilaisten tekstien ymmärtämisen taitoihin sekä kielitiedon aiheisiin. (Loisto 7 Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.

Tutustu pakettitarjouksiin:

Opettajalle:

 • Digiopetusmateriaali tarjoaa yhteistä tekemistä oppitunnin eri vaiheisiin. Digiopetusmateriaali pohjautuu tekstikirjan aukeamaan, mikä auttaa oppilaita seuraamaan opetusta. Digiopetusmateriaali sisältää videoita, tehtävien ratkaisut ja Kompassi-digikokeet sekä Tulostettavat kokeet. (Loisto 7 digiopetusmateriaali)
  >>> Kokeile demoa

.

8. luokka

Oppilaalle:

 • Tekstikirja on jaettu taitojaksoihin, mikä mahdollistaa erilaisia opetustapoja. Seitsemännellä luokalla opiskellaan luku-, kirjoitus-, vuorovaikutus, kieli- ja opiskelutaitoja. Tekstikirjassa on paljon lukuvinkkeinä toimivia tekstinäytteitä, jotka kannustavat oppilasta löytämään itselleen sopivaa luettavaa, sekä novelleja, joita tarkastellaan monipuolisten kysymysten avulla. Lisäksi kirjassa on runsaasti tietotekstejä sekä erilaisia videoita. (Loisto 8 tekstikirja)
   >>> Katso näytesivut» (sisältää sisällysluettelon)
 • Harjoituskirja, jossa on monipuolisia tehtäviä jokaiseen tekstikirjan lukuun. (Loisto 8 harjoituskirja)
   
  >>> Katso näytesivut» (sisältää sisällysluettelon)
 • Digitekstit on oppikirja digitaalisessa muodossa. (Loisto 8 digitekstit)
 • Digiharjoitukset sisältävät monipuolisia tehtäviä jokaiseen tekstikirjan lukuun. Digiharjoituksissa on runsaasti itsekorjautuvia tehtäviä mutta myös laajempia tuottamistehtäviä. Tehtävät on merkitty vaikeustason mukaan. (Loisto 8 digiharjoitukset)
 • Oma -tekstikirja sopii sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -tekstikirjan opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Kirja on rakenteeltaan tavallisen tekstikirjan mukainen, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 8 Oma)
 • Oma -harjoituskirja sopii sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Tehtävät on muokattu helpommiksi kuin Loisto 8 Harjoituskirjassa, mutta kirjat ovat rakenteeltaan tavallisen harjoituskirjan mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 8 Oma Harjoituskirja)
 • Oma -Digitekstit on tarkoitettu sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -digitekstien opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Loisto Oma -digitekstit ovat kuitenkin rakenteeltaan tavallisten Loisto 8 Digitekstien mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 8 Oma Digitekstit)
 • Oma -Digiharjoitukset sopivat sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Tehtävät on muokattu helpommiksi kuin Loisto 8 Digiharjoituksissa. Loisto Oma -digiharjoitukset on rakenteeltaan Loisto 8 Digiharjoitukset -materiaalin mukainen, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 8 Oma Digiharjoitukset)
 • Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset on suunniteltu lisätueksi S2-opetukseen. Loisto 7 S2 Digiharjoitukset tarjoavat harjoitusta sanaston kehittämiseen, erilaisten tekstien ymmärtämisen taitoihin sekä kielitiedon aiheisiin. (Loisto 8 Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.

Tutustu pakettitarjouksiin:

Opettajalle:

 • Digiopetusmateriaali tarjoaa yhteistä tekemistä oppitunnin eri vaiheisiin. Digiopetusmateriaali pohjautuu tekstikirjan aukeamaan, mikä auttaa oppilaita seuraamaan opetusta. Digiopetusmateriaali sisältää videoita, tehtävien ratkaisut ja Kompassi-digikokeet sekä Tulostettavat kokeet. (Loisto 8 digiopetusmateriaali)

.

9. luokka

Oppilaalle:

 • Tekstikirja on jaettu taitojaksoihin, mikä mahdollistaa erilaisia opetustapoja. Seitsemännellä luokalla opiskellaan luku-, kirjoitus-, vuorovaikutus, kieli- ja opiskelutaitoja. Tekstikirjassa on paljon lukuvinkkeinä toimivia tekstinäytteitä, jotka kannustavat oppilasta löytämään itselleen sopivaa luettavaa, sekä novelleja, joita tarkastellaan monipuolisten kysymysten avulla. Lisäksi kirjassa on runsaasti tietotekstejä sekä erilaisia videoita. (Loisto 9 tekstikirja)
   >>> Katso näytesivut» (sisältää sisällysluettelon)
 • Harjoituskirja, jossa on monipuolisia tehtäviä jokaiseen tekstikirjan lukuun. (Loisto 9 harjoituskirja)
 • Digitekstit on oppikirja digitaalisessa muodossa. (Loisto 9 digitekstit)
 • Digiharjoitukset sisältävät monipuolisia tehtäviä jokaiseen tekstikirjan lukuun. Digiharjoituksissa on runsaasti itsekorjautuvia tehtäviä mutta myös laajempia tuottamistehtäviä. Tehtävät on merkitty vaikeustason mukaan. (Loisto 9 digiharjoitukset)
 • Oma -tekstikirja sopii sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -tekstikirjan opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Kirja on rakenteeltaan tavallisen tekstikirjan mukainen, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 9 Oma)
 • Oma -harjoituskirja sopii sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Tehtävät on muokattu helpommiksi kuin Loisto 9 Harjoituskirjassa, mutta kirjat ovat rakenteeltaan tavallisen harjoituskirjan mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 9 Oma Harjoituskirja)
 • Oma -Digitekstit on tarkoitettu sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -digitekstien opetustekstit ovat selkeytettyjä ja kirja tarjoaa runsaasti tuen keinoja tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen. Loisto Oma -digitekstit ovat kuitenkin rakenteeltaan tavallisten Loisto 9 Digitekstien mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 9 Oma Digitekstit)
 • Oma -Digiharjoitukset sopivat sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Tehtävät on muokattu helpommiksi kuin Loisto 9 Digiharjoituksissa. Loisto Oma -digiharjoitukset on rakenteeltaan Loisto 9 Digiharjoitukset -materiaalin mukainen, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain. (Loisto 9 Oma Digiharjoitukset)
 • Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset on suunniteltu lisätueksi S2-opetukseen. Loisto 9 S2 Digiharjoitukset tarjoavat harjoitusta sanaston kehittämiseen, erilaisten tekstien ymmärtämisen taitoihin sekä kielitiedon aiheisiin. (Loisto 9 Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.

Tutustu pakettitarjouksiin:

Opettajalle:

 • Digiopetusmateriaali tarjoaa yhteistä tekemistä oppitunnin eri vaiheisiin. Digiopetusmateriaali pohjautuu tekstikirjan aukeamaan, mikä auttaa oppilaita seuraamaan opetusta. Digiopetusmateriaali sisältää videoita, tehtävien ratkaisut ja Kompassi-digikokeet sekä Tulostettavat kokeet. (Loisto 9 digiopetusmateriaali)

Vinkit sarjan käyttäjälle

Sarjaesittelytilaisuuksien ja koulutuksen tallenteet

Täältä löydät kaikki yläkoulun tallenteet›