3

Yläkoulun Loisto

Loisto on uusi yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä.

Sarjan esittely

Loista äidinkielen ja kirjallisuuden taidoissa!

Loisto on uusi yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä. Sarja ohjaa nuoria kasvamaan empaattisiksi tulevaisuuden osaajiksi, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Oppilaiden motivointi, jatkuvan arvioinnin tukeminen sekä eriyttäminen ovat sarjan keskiössä. Nämä perusajatukset on toteutettu sarjassa hyvin konkreettisin keinoin, ja ne näkyvät esimerkiksi tekstikirjan aukeamilla. Ingressien ja väliotsikoiden avulla luvun ydinasiat hahmottuvat helposti, ja jokaisen luvun lopussa oppilas voi tarkistaa oman osaamisensa selkeän tarkistuslistan avulla. Omaa edistymistä on helppo seurata myös digituotteissa. Kielitietovideot havainnollistavat kielitiedon aiheita, ja tavoitevideot konkretisoivat sen, miksi opittavat asiat ovat tärkeitä. Videoita voi hyödyntää monin tavoin oppimisen eri vaiheissa. Niiden avulla oppilas voi tutustua aiheeseen etukäteen tai kerrata jo opittuja asioita.

Sarjan sisällöt on rakennettu oppiaineen tärkeimpien taitojen ympärille. Taitoihin perustuva rakenne mahdollistaa selkeytensä vuoksi monenlaiset opetus- ja opiskelutavat. Jokaisella vuosiluokalla opitaan luku-, kirjoitus-, vuorovaikutus- ja kielitaitoa. Tekstikirjan lukujen toistuva tehtävärakenne helpottaa tuntien suunnittelua, ja jaksojen lopussa olevat projektitehtävät tarjoavat materiaalia myös oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Sarjan vahvuudet

  • Loisto yhdistää opittavat asiat oppilaan omaan elämään.
  • Tarkasti valitut tekstit ja monipuoliset tehtävät opettavat loistamaan luku- ja kirjoitustaidossa.
  • Sarjan tuoteperheestä voi yhdistellä digitaalisia ja painettuja materiaaleja itselle sopivassa suhteessa.
  • Eriyttäminen on helppoa tekstikirjan lukujen toistuvan rakenteen ja eritasoisten digiharjoitusten avulla. Lisäksi tuoteperheeseen kuuluvat eriyttävät Loisto Oma -tuotteet.
  • Loisto takaa työkalut jatkuvan arvioinnin tueksi: oppilaan on helppo asettaa tavoitteet ennen opittavan kokonaisuuden aloittamista, ja Ohjaamon avulla omaa edistymistä voi seurata sujuvasti.
  • Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville monipuolisia sisältöjä, kuten videoita ja ääneen luettuja tekstejä.

Tekijät

Loisto: Ruusa Einiö, Eini Mäkinen, Piila Paalanen ja Riikka Vaitniemi
Loisto Oma -tuotteet: Márton Hirvonen, Saara Kylmänen ja Leena Lehtonen
Tutustu tekijöihin »

Sarjan esittelyvideo

 

Painetut oppimateriaalit

Loisto-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat tekstikirja, harjoituskirja sekä Loisto Oma -tekstikirja ja -harjoituskirja. Loisto Oma -tekstikirjan opetus- ja näytetekstit ovat selkeytettyjä ja helpotettuja. Loisto Oma -harjoituskirjan tehtävät on myös muokattu helpommiksi kuin Loisto-harjoituskirjassa. Loisto Oma -tuotteet sopivat sekä S2-opetukseen että alaspäin eriyttäväksi materiaaliksi. Ne ovat rakenteeltaan tavallisen tekstikirjan ja harjoituskirjan mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain.

Tutustu näytesivuihin

Digitaaliset materiaalit

Digitekstit ja digiharjoitukset

Loisto-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digitekstit ja digiharjoitukset sekä Loisto Oma -digitekstit ja -digiharjoitukset. Digitekstit sisältää tekstikirjan sisällön ja havainnollistavat audiovisuaaliset materiaalit yhdessä paketissa. Digiharjoitukset tarjoavat kattavan paketin harjoitteluun. Jokaisessa luvussa on runsaasti tehtäviä, joista iso osa on itsetarkistuvia. Näin oppilas saa heti palautteen suorituksestaan.

Sarjan digiteksteihin ja digiharjoituksiin sisältyy Ohjaamo. Ohjaamon avulla niin opettaja kuin oppilaskin voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa.

Digiopetusmateriaali

Loiston digiopetusmateriaali on kattava idea- ja materiaalipankki opettajalle. Sarjan perusajatukset näkyvät joka luvun yhteydessä myös digiopetusmateriaalissa:

  • motivoinnin tueksi on tavoitevideo ja kuviin liittyvät virittelytehtävät
  • jatkuvan arvioinnin tukeminen näkyy tavoitteissa
  • eriyttämisen apuna voi käyttää ääneen luettuja tekstejä
  • tärkeimpiä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja vahvistavat Harjoitellaan yhdessä -tehtävät, joita voi käyttää niin aiheeseen tutustumiseen, asian opiskeluun ja kertaamiseen kuin syventämiseenkin.

Tutustu demoon:

Arttu

Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville audiovisuaalisen aineiston, kuten ääneen luetut tekstit sekä videot. Sovelluksessa on kuunneltavissa jokaiseen tekstikirjan jaksoon liittyvä podcast, joka toimii mielenkiintoisena keskustelunavauksena jakson teemaan ja sitoo taitoja käytännön elämään.

Kokeet

Sarjaan kuuluvat Kompassi-digikokeet ja tulostettavat kokeet jokaiselle vuosiluokalle. Kompassi-digikokeet mahdollistavat täysin digitaalisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita tehtäviä aineistoineen tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Sarjaesittelytilaisuuksien ja koulutuksen tallenteet

Näin Loisto-sarja toimii opetuksessa

Tutustu Loiston artikkelisisältöihin

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä