3

Ajankohtaista

Loisto Oma mahdollistaa aidon yhdessä tekemisen – saman asian äärellä omista lähtökohdista käsin

Loisto Oma on ensimmäinen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaali, jossa on eriyttävän harjoituskirjan lisäksi myös eriyttävä tekstikirja. Oppimateriaali sopii suomi toisena kielenä -opetukseen ja alaspäin eriyttäväksi materiaaliksi suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille.

Lukivaikeus ei ole harvinainen ongelma. Tutkimusten mukaan Suomessa lukivaikeuksia on 5–10 prosentilla ikäluokasta. Toisin sanoen 20 oppilaan ryhmässä on tilastollisesti aina yksi tai kaksi oppilas, jolla on lukemista, kirjoittamista ja kuullun ymmärtämistä hankaloittava lukivaikeus.

Äidinkielen ja kirjallisuuden haasteet heijastuvat myös lukuaineisiin, joissa luetun ymmärtäminen on keskiössä. Tämän vuoksi ongelmiin on tärkeää perehtyä varhaisessa vaiheessa, Leena Lehtonen sanoo.

Lehtonen on opettanut 20 vuotta äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä draamaa yläkoulussa, ja hän on kouluttautunut myös laaja-alaiseksi erityisopettajaksi.

Kaiken tasoisilla oppilailla on mahdollisuus oppia ja innostua opiskelusta, kun opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja sisällöt vastaavat oppilaan omaa tasoa. Opettajan haastavana työnä on huomioida jokainen oppilas yksilönä, vaikka opetettavana on aina ryhmä.

Eriyttäminen ei ole sitä, ettei ole tavoitteita ollenkaan. Eriyttämisessä on otettava aina huomioon oppilaan kehittyminen, mutta tavoitteet voidaan asettaa tavallista yksilöidymmin ja joustavammin. Kun oppilasta tullaan vastaan helpottamalla ja keventämällä, hän saa oppia omaan tahtiin muun ryhmän mukana, Márton Hirvonen kertoo.

Hirvonen opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Nummelanharjun koulussa ja toimii lisäksi koulun apulaisrehtorina. Hän on Leena Lehtosen tavoin yksi Loisto Oma -oppimateriaalin tekijöistä.

Eriyttäminen ei eristä ryhmästä

Loisto on uusi yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa oppilasta löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä. Eriyttäminen on helppoa sarjan kaikissa tuotteissa, mutta aivan uudelle tasolle eriyttämisen vievät sarjan Loisto Oma -tuotteet.

Loisto Oma -oppimateriaalin suunnittelun lähtökohtana on ollut se, ettei eriyttämisellä rajata mitään mahdollisuuksia pois. Tekijät ovat kiinnittäneet suunnitteluvaiheessa paljon huomiota siihen, että oppilas voi käyttää materiaalia muun ryhmän tahtiin.

Loisto Oma sopii sekä S2-opetukseen että alaspäin eriyttäväksi materiaaliksi. Loisto Oma -tuotteet ovat rakenteeltaan tavallisten teksti- ja harjoituskirjojen mukaisia, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa peruskirjojen rinnalla. Kyseessä on täysin uudenlainen oppimispaketti, sillä ensimmäistä kertaa äidinkielen ja kirjallisuuden sarjassa on muokattu harjoituskirjan lisäksi myös tekstikirjaa.

Tämä avaa paljon mahdollisuuksia oppilaille ja opettajille. Enää eriytetyn materiaalin käyttäjälle ei tule ulkopuolisuuden tunnetta, sillä hän voi edetä omaa tahtia muun ryhmän mukana. Loisto Oma on sosiaalisesta näkökulmasta hienotunteinen, Márton Hirvonen kertoo.

Luokan yhteisiä oppimiskokemuksia ei synny, jos osa tekee aina eri tehtäviä. Yhdessä tekeminen lisää oppimisen iloa ja motivaatiota sekä tasa-arvoistaa oppilaita, Leena Lehtonen jatkaa.

S2-opettajat ja erityisopettajat ovat odottaneet Loisto Oman kaltaista oppimateriaalia. Rinnakkaismateriaalin avulla ryhmä voi opiskella koko yläkoulun ajan samalla sarjalla.

Helppokäyttöinen Loisto Oma mahdollistaa yksilöllisen opettamisen ryhmän mukana

Ensisilmäyksellä Loistot voivat näyttää samanlaisilta. Kirjat on taitettu houkuttelevasti ja väljästi. Loisto Omassa on kuitenkin panostettu peruskirjoja enemmän sisältöjen avaamiseen ja selittämiseen ja siten helpottamiseen. Loisto Oma ottaa peruskirjoja laajemmin huomioon erilaisia oppijoita ja heidän tarpeitaan.

Olemme keskittyneet huolella siihen, että kirjoja voi käyttää luokassa rinnakkain. Opettajan näkökulmasta kirjojen käyttö on joustavaa. Mitään keskeisiä asioita ei ole jätetty pois, Hirvonen sanoo.

Suuri helpotus ovat yhteneväiset sivu- ja tehtävänumerot peruskirjojen ja Loisto Oman välillä. Kun koko ryhmä voi avata kirjat samalta aukeamalta, opettajan aikaa säästyy itse opettamiseen.

Myös opetuksen suunnittelu on aiempaa suoraviivaisempaa, kun koko luokka käsittelee samaa aineistoa. Enää ei tarvitse hakea tekstejä ja tehtäviä eri lähteistä, sillä kaikki opetettavat asiat ovat kattavasti Loisto Omassa, Hirvonen kertoo.

Loisto Oman visuaaliseen selkeyteen on panostettu erityisen paljon. Yksipalstaisuus tuo apua tarkkaavaisuuden ja hahmottamisen haasteisiin, ja myös fonttikoko on mietitty tarkkaan. Tekstikirjan kaikki tekstit ovat selkeytetty, ja niiden ohessa on valmiit tukisanastot.

Pidän siitä, että kirjallisuusnäytteissäkin on sanastot. Esimerkiksi Tove Janssonin tekstinäytteen vaikeita sanoja ja ilmauksia on avattu apusanastolla, Lehtonen sanoo.

Loisto Oman käyttäjä ei tee automaattisesti vähemmän tai helpompia tehtäviä kuin peruskirjojen käyttäjä. Kun opettajalle muodostuu oppilaasta hyvä tuntemus, hän voi antaa oppilaalle aiempaa haastavampia tehtäviä. Kaikki peruskirjan tehtävät ovat mukana myös Loisto Omassa.

Tehtävät ovat sisällöltään samanlaisia, mutta rakenteeltaan erilaisia. Helpotetuissa tehtävissä pyydetään esimerkiksi yhdestä kahteen vastausta kolmen sijasta. Tämä motivoi, koska työ tuntuu mahdolliselta. Tehtävissäkin vaikeat termit on avattu, mikä tukee kertausta.

Myös ryhmätehtävät ovat samat, ja niitä voi tehdä aidosti yhdessä. Aiheet ovat oppilaan omasta elämästä ja liittyvät nykyajan tapahtumiin. Jos luokka kiinnostuu jostain, opettaja voi pysähtyä aiheen äärelle, Lehtonen kertoo.

Kaikilla on mahdollisuus oppia

Hirvonen ja Lehtonen painottavat, että kodin ja koulun myönteisellä ilmapiirillä lukemiseen ja kirjoittamiseen on merkittävä vaikutus.

Vaikka nykyään kodeissa ei välttämättä ole enää isoja kirjahyllyjä, oppilaiden kannattaa hakeutua tekstien pariin. Ei ole väliä, lukeeko kirjoista, lehdistä vai mobiililaitteilla. Tärkeintä on, että lukee, Hirvonen kannustaa.

Lukuinto on sytytettävissä tai sammutettavissa jo varhain. Peli ei kuitenkaan ole menetetty, vaikka uudella seiskaluokkalaisella olisi jo valmiiksi epäonnistujan olo. Tällöin on tärkeää löytää omat vahvuudet ja saada positiivista asennetta oppimiseen, Lehtonen sanoo.

Videolla Saara Kylmänen ja Márton Hirvonen kertovat, millaisia keinoja yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarja tuo eriyttämiseen:

Tutustu myös Loisto 7 Oma -tekstikirjan näytesivuihin »

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Tärkeintä Loisto-sarjassa on motivointi

Loisto yläkouluun

Ajankohtaista

Tältä näyttää uusi yläkoulun äidinkielen Loisto-sarja. Katso esittelyvideo!