3

Arviointi

Kieliprofiili auttaa kartoittamaan opiskelijan kielitaitoa

Lukion opetussuunnitelman perusteet velvoittavat jokaista opiskelijaa laatimaan henkilökohtaisen kieliprofiilin osana lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opintoja. Olemme tehneet kieliprofiilin laatimiseen Kampus-tuotteen, joka sisältyy kaikkiin lukion vieraan kielen oppimateriaaleihin.

Sanoma Pro Kieliprofiili

Jotta kieliprofiilin ottaminen osaksi lukio-opintoja olisi mahdollisimman vaivatonta opiskelijalle ja opettajalle, olemme tehneet oman Kieliprofiili-tuotteen, joka on linkitetty Sanoma Pron lukion kielten sarjoihin. Esimerkiksi lukion uuden opetussuunnitelman pohjalta kehitetyt englannin Elements-sarja ja ruotsin Effekt-sarja antavat opiskelijalle valmiudet kieliprofiilin laatimiseen. Kieliprofiili auttaa opiskelijaa pohtimaan omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiään. Hän kerää siihen myös tiedot kaikista vieraista kielistä, joissa hänellä on osaamista.

– Kieliprofiili on ennen kaikkea itsearviointityökalu. Sen avulla opiskelija ottaa vastuuta kielitaitonsa kehittymisestä, sanoo englannin lehtori Tuija Kae Sotungin lukiosta ja etälukiosta Vantaalta. Kae on myös Sotungin lukion vararehtori ja kansainvälisten asioiden koordinaattori sekä yksi Sanoma Pron Kieliprofiilin ja englannin Elements-sarjan tekijöistä.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

Kieliprofiili auttaa kartoittamaan opiskelijan kielitaitoa

Sanoma Pron Kieliprofiilissa on testipaketti A-englantiin ja B-ruotsiin, jolla kartoitetaan opiskelijan kielitaitoa lukio-opintojen alussa. Se sisältää muun muassa testit luetun ja kuullun ymmärtämisen, sanaston ja rakenteiden hallinnan sekä suullisen kielitaidon arvioimiseen. Lisäksi Kieliprofiilissa on vinkkejä opiskelutaitojen ja strategioiden kartoittamiseen ja harjoitteluun.

Kae on käyttänyt tämän kaltaista materiaalia omassa opetuksessaan jo vuosia: hänen tunneillaan opiskelijat ovat kartoittaneet lukion ensimmäisellä kurssilla osaamistaan ja opiskelustrategioitaan.

– Alkukartoituksen avulla olen pystynyt kohdentamaan tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. Ongelmaksi kuitenkin muodostui, että jos opiskelija vaihtoi toisen opettajan kursseille, profiili jäi usein hyödyntämättä, Kae kertoo.

Sanoma Pron Kieliprofiilissa jokaisella opiskelijalla on oma profiili, johon eri opettajat pääsevät tutustumaan ja lisäämään tehtäviä. Sama Kieliprofiili on käytössä kaikissa lukion uuden opetussuunnitelman mukaisissa sarjoissa.

Opiskelutaitojen kehittyminen varmistetaan oppimateriaalin tehtävien avulla

Sanoma Pron Elements- ja Effekt-oppimateriaaleissa on teoria- ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka on linkitetty Kieliprofiiliin. Esimerkiksi Effektin Studietips-opiskeluvinkit tarjoavat työkaluja muun muassa luetun ymmärtämisen ja sanaston harjoittelun kehittämiseen. Elements-sarjassa opiskeluvinkkejä annetaan Boost your learning -osiossa.

Opettaja voi myös osoittaa sarjoista muita tehtäviä opiskelijalle suoritettavaksi tai liitettäväksi osaksi Kieliprofiilia.

– Mahdollisuus lisätä oppikirjan tehtäviä Kieliprofiili-tuotteeseen varmistaa, että kieliprofiilin laatiminen ei jää vain pieneksi osaksi lukio-opintojen alkua, vaan siitä tulee oleellinen osa kielen opiskelua, sanoo ruotsin lehtori Olli-Pekka Salo Jyväskylän normaalikoulusta. Hän on yksi Sanoma Pron Kieliprofiilin kehittäjistä ja Effekt-sarjan tekijöistä.

Ladattavat kielitaitonäytteet tukevat oman osaamisen reflektointia

Lukion opetussuunnitelman perusteet korostavat opiskelijan itseohjautuvuutta. Yksi Kieliprofiilin päätarkoituksista on, että opiskelija ottaa nykyistä enemmän vastuuta kielitaitonsa kehittämisestä sekä lukio-opintojen aikana että niiden jälkeen. Siksi opiskelija voi ladata Kieliprofiiliin myös omia tehtäviään ja kielinäytteitään.

– Opiskelijat tekevät tällä hetkellä paljon kirjallisia ja suullisia tehtäviä, jotka eivät jää mihinkään talteen. Kieliprofiili tuo mahdollisuuden tallentaa tehtävät ja palata niihin tarvittaessa. Opiskelija näkee edistymisensä kielen opiskelussa ja voi reflektoida opiskeluaan reaaliajassa, Salo sanoo.

– Kun opiskelija havaitsee itse omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, syntyy hyödyllinen prosessi koko elämän ajaksi, Kae jatkaa.

Kieliprofiilin avulla opiskelija tekee lukion pakollisten kurssien lopussa itselleen myös oman kieli-CV:n, jota voi hyödyntää jatko-opinnoissa ja työnhaussa. Kieli-CV kertoo, millä tasolla opiskelija osaa mitäkin kieltä.

– Sen lisäksi, että kieli-CV:ssä voi osoittaa kielitaitonsa tasoa ja kerätä itselleen edustavimmat näytteet koulun tehtävistä, kieli-CV ottaa huomioon koulun ulkopuolisia kieliä. Esimerkiksi maahanmuuttajataustainen opiskelija voi lisätä oman äidinkielensä siihen, Salo sanoo.

Katso, miten Kieliprofiilia käytetään Kampus-palvelussa:

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Effekt

Elements

LOPS 2021