3

Effekt

Selkeä ja monipuolinen B1-ruotsin sarja Effekt innostaa ja motivoi opiskelemaan ruotsia.

Effekt – tehokkuutta ruotsin opiskeluun kaikille!

Effekt-sarja on innostava ja selkeä oppimateriaali, jonka avulla ruotsin opiskelu sujuu mutkattomasti. Sarjan aihepiirit tukevat laaja-alaisten taitojen omaksumista ja käsittelyä. Effekt mahdollistaa jokaisen opiskelijan etenemisen omalla tasollaan. Tehtävät on luokiteltu selkeästi vaikeusasteen mukaan ja digitaalisuus mahdollistaa osaamisen ja kehittymisen seurannan.

Toiminnalliset ja monipuoliset tehtävät

Effekt innostaa ja motivoi opiskelemaan ruotsia toiminnallisuuden, monipuolisten tehtävien ja runsaan videomateriaalin avulla.

Jokainen voi edetä omien tavoitteiden mukaan

Sarja sopii kaikille. Selkeästi merkityt tehtävien vaikeusasteet ja monipuolinen tarjonta eritasoista oppimateriaalia mahdollistavat opiskelijan etenemisen omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaan.

Käytännöllistä arkikieltä

Kielenkäyttötilanteet ja arjen kielitaito on nostettu sarjassa vahvasti esiin. Sarjan jokaisessa kappaleessa on Snack-osio, ja viestintää harjoitellaan myös videoiden tukemana.

Runsas opettajan materiaali ja työkaluja arviointiin

Effekt-sarjan opettajan materiaali on erittäin runsas. Se sisältää paljon yhdessä tekemistä tunneille ilman tietokoneita. Materiaalissa on paljon tuki- ja kertausmateriaalia. Myös arviointimateriaali on kattava paketti ja se sisältää myös videopohjaisia koetehtäviä.

Katso Effekt-sarjan esittelyvideo

 

Sarjan tekijät

Martin Appel, Katja Johansson, Marko Kallio, Renja Kirsi, Katja Kurki, Anna-Maija Mäkinen ja Olli-Pekka Salo

Tutustu tekijöihin »

”Täällähän oppii” – Sopivan haastava taso kannustaa lukiolaisia ruotsin opiskelussa

Ei liian helppoa, eikä liian vaikeaa. Lukion B1-ruotsin Effekt motivoi opiskelemaan kieltä, koska sarjan sisällöt ja oppimateriaalit ovat räätälöitävissä opiskelijan omalle tasolle sopivaksi. Hyvät arvosanat ovat kaikkien saavutettavissa.

Lue lisää »

Lukion ruotsin Effekt-sarja saa opiskelijalta täyden kympin

Rosi Mulari löysi uuden innostuksen ruotsin kielen opintoihinsa lukiossa. Yksi syy kasvaneeseen opiskelumotivaatioon löytyy oppimateriaalista.

Lue lisää »

Miksi valita Effekt-sarja?

Katso videolta, mitä sarjan käyttäjät ovat sanoneet Effekt-sarjasta: 

Mitä sarja sisältää?

Opiskelijalle

Painetut oppikirjat

Effekt-sarjaan kuuluvat Texter & Grammatik -painetut oppikirjat täydentävät digitaalista materiaalia. Painettu oppikirja on suunniteltu opiskelijan avuksi digikirjan käytön rinnalle. Painettu kirja sisältää tekstit ja niihin liittyvät sanastot, teemaosiot sekä Pohjoismaihin liittyviä tietoiskuja. Painetusta kirjasta löytyy myös kootusti ja helposti ääntämisohjeita sekä kielitiedon teoria. Kirjan lopussa on aakkosellinen sanasto. 

Digikirja

Effekt-digikirja sisältää tekstit, sanastot, tehtävät, teemaosiot, kielitiedon teorian ja harjoittelun sekä äänitteet ja videomateriaalit. Tehtävistä saatava välitön palaute sekä Ohjaamoon kertyvä oppimisdata mahdollistavat tehokkaan opiskelun ja edistymisen seurannan.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla opiskelija voi kuunnella painetun kirjan äänisisältöjä ja katsella videoita helposti mobiililaitteen avulla. Sovellus on ilmainen, eikä vaadi kirjautumista.

Sanastot-sovellus

Sovelluksesta löytyy kirjan kappale- ja teemasanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on lisäksi aakkosellinen sanasto, josta löytyy kaikki sarjan sanalistojen sanat. 

Opettajalle

Opettajan digimateriaali

Opettajan digimateriaali auttaa opettajaa sekä opetuksen suunnittelussa että oppituntien toteuttamisessa. Materiaali sisältää lisämateriaalia kirjalliseen ja suulliseen harjoitteluun, muokkaus- ja merkitsemistyökaluja sekä tehtävien ratkaisut. 
Opettajan äänitiedostot (mp3) sisältää kaikki oppimateriaalin äänitiedostot. Tiedostot ovat ladattavissa Kampuksesta. 
 
Ratkaisujen esittämisen tueksi on Opettajan ratkaisut -työkalu, jonka avulla on kätevä käydä läpi tehtävien ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Ohjaamo

Ohjaamo on kätevä työkalu opettajalle ja opiskelijalle, jonka avulla voi helposti seurata opiskelun edistymistä. Tehtävissä edistyminen ja suoriutuminen on helppo hahmottaa selkeiden värikoodien avulla. Ohjaamo mahdollistaa yksilöllisten tavoitteiden seuraamisen ja on kätevä apu itseopiskeluun.

Arviointi

Effekt-sarjaan kuuluu monipuolinen ja laaja arviointimateriaali, joka pohjautuu ylioppilaskokeiden tehtävätyyppeihin. Arviointimateriaali on opettajan käytettävissä Abitti-kokeina ja digitaalisina kokeina. Digitaalisten kokeiden avulla kokeiden tekeminen ja järjestäminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti. Suurin osa koetehtävistä on automaattisesti tarkistuvia ja opettajan on helppo tehdä merkintöjä ja kommentteja avoimiin kirjoitustehtäviin. Kokeet voi myös ajastaa ennakkoon. 


Tuotteet

Effekt 1–2

Effekt 1–2 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin 1–2 moduulien RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani sisällöt. Moduulin 1 tavoitteena on auttaa  opiskelijaa tunnistamaan olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan, rohkaistua käyttämään ruotsia arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa sekä kehittämään opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan. Moduulin 2 tavoitteena on, että opiskelija osaa kertoa ruotsiksi elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään, kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan sekä kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen.

Effekt 3

Effekt 3 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin kolmannen moduulin RUB3 Kulttuuri ja mediat sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa tutustumaan suomenruotsalaiseen ja pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin, ruotsinkielisiin medioihin, hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa ja seuraamaan ruotsinkielisiä uutisia sekä ymmärtämään niiden keskeiset asiat.

Effekt 4

Effekt 4 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin neljännen moduulin RUB14 Ympäristömme sisällöt. Moduulin tavoitteena on harjoitella erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia käsittelevien tekstityyppien tulkintaa sekä harjoittaa mielipiteen ilmaisua.

Effekt 5

Effekt 5 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin viidennen moduulin RUB15 Opiskelu- ja työelämä sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa ruotsin kielen käyttöön erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa, kehittää opiskelijan tietämystä tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen.

Effekt 6

Effekt 6 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin kuudennen moduulin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen sisällöt. Moduulin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan puhumisen sujuvuutta, tuottaa valmistelua edellyttävä suullinen esitys ja tunnistaa oma suullisen kielitaidon taso ja kehittämistarpeet.

  • Effekt 6 -digikirja

Effekt 7

Effekt 7 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin seitsemännen moduulin RUB17 Kestävä elämäntapa sisällöt. Moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja tulkita tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille, laajentaa opiskelijan sosiaalisen median tuntemusta ruotsin kieltä käyttäen sekä tutustua kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin kielen taidon osaamiseen.

  • Effekt 7 -digikirja

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

  • Yo-kertaus-digikirja


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1—7 & yo-kertaus digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupass

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1—7 & yo-kertaus digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupass

Tutustu Effekt-sarjaan lisää

Katso kaikki videot täältä›

Katso Effekt-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä