3

Effekt

Uusi lukion B1-ruotsin sarja Effekt innostaa ja motivoi opiskelemaan ruotsia.

Sarjan esittely

Effekt – tehokkuutta ruotsin opiskeluun kaikille!

Effekt-sarja on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali, joka mahdollistaa helposti eri sisältöjen yhdistelyn uusiksi opintojaksoiksi. Sarjan aihepiirit tukevat laaja-alaisten taitojen omaksumista ja käsittelyä. Sarja antaa myös valmiudet kieliprofiilin laatimiseen.

Effekt-sarja mahdollistaa jokaisen opiskelijan etenemisen omalla tasollaan. Tehtävät on selkeästi luokiteltu vaikeusasteen mukaisesti ja digitaalisuus mahdollistaa osaamisen ja kehittymisen seurannan. Eri tasoista sisältöä löytyy kattavasti, mikä helpottaa eriyttämistä ja tuo joustavuutta opiskeluun. Effekt sopii kaiken tasoisille oppijoille!

Innostavuus ja motivointi toimivat sarjassa oppimisen lähtökohtina. Monipuoliset tehtävätyypit ja toiminnallisuus tuovat vaihtelua opiskeluun. Kielenopiskelutekniikat on tuotu luontevasti mukaan läpi sarjan. Erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja arjen kielitaitoon on kiinnitetty sarjassa erityistä huomiota. Tekstityyppejä on tuotu mukaan monipuolisesti. Lisäksi mukana on runsaasti videomateriaalia.

Sarjan vahvuudet

 • Effekt innostaa ja motivoi opiskelemaan ruotsia toiminnallisuuden, monipuolisten tehtävien ja runsaan videomateriaalin avulla.
 • Sarja sopii kaikille. Selkeästi merkityt tehtävien vaikeusasteet ja monipuolinen tarjonta eritasoista oppimateriaalia mahdollistavat opiskelijan etenemisen omalla tasollaan ja omien tavoitteiden mukaan.
 • Monipuolinen oppimateriaali tukee eriyttämisessä.
 • Digitaalisuus tukee omaa edistymisen ja osaamisen seuraamista.
 • Kielenkäyttötilanteet ja arjen kielitaito on nostettu vahvasti esiin sarjassa.

Tekijät

Martin Appel, Katja Johansson, Marko Kallio, Renja Kirsi, Katja Kurki, Anna-Maija Mäkinen ja Olli-Pekka Salo
Tutustu tekijöihin »

Effekt-sarjan materiaalit

Painetut oppikirjat

Effekt-sarjaan kuuluvat painetut oppikirjat täydentävät digitaalista materiaalia. Painettu oppikirja on suunniteltu opiskelijan avuksi digikirjan käytön rinnalle. Painettu kirja sisältää tekstit ja niihin liittyvät sanastot, teemaosiot sekä Pohjoismaihin liittyviä tietoiskuja. Painetusta kirjasta löytyy myös kootusti ja helposti ääntämisohjeita sekä kielitiedon teoria. Kirjan lopussa on aakkosellinen sanasto.

Digikirja

Effekt-digikirja sisältää tekstit, sanastot, tehtävät, teemaosiot, kielitiedon teorian ja harjoittelun sekä äänitteet ja videomateriaalit. Tehtävistä saatava välitön palaute sekä Ohjaamoon kertyvä oppimisdata mahdollistavat tehokkaan opiskelun ja edistymisen seurannan. Näytölle voi avata samanaikaisesti useita sisältöjä, jolloin tehtävissä tarvittavat apumateriaalit ovat helposti käytettävissä. Digikirja toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

Opettajan digimateriaali

Opettajan digimateriaali auttaa opettajaa sekä opetuksen suunnittelussa että oppituntien toteuttamisessa. Materiaali sisältää lisämateriaalia kirjalliseen ja suulliseen harjoitteluun, muokkaus- ja merkitsemistyökaluja sekä tehtävien ratkaisut.

Opettajan äänitiedostot (mp3) sisältää kaikki oppimateriaalin äänitiedostot. Tiedostot ovat ladattavissa Kampuksesta.

Ohjaamo

Ohjaamo on kätevä työkalu opettajalle ja opiskelijalle, jonka avulla voi helposti seurata opiskelun edistymistä. Tehtävissä edistyminen ja suoriutuminen on helppo hahmottaa selkeiden värikoodien avulla. Ohjaamo mahdollistaa yksilöllisten tavoitteiden seuraamisen ja on kätevä apu itseopiskeluun.

Arviointi

Effekt-sarjaan kuuluu monipuolinen ja laaja arviointimateriaali, joka pohjautuu ylioppilaskokeiden tehtävätyyppeihin. Arviointimateriaali on opettajan käytettävissä Abitti-kokeina ja Kompassi-digikokeina. Kompassi-digikokeiden avulla kokeiden tekeminen ja järjestäminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti. Suurin osa koetehtävistä on itsestään tarkistuvia ja opettajan on helppo tehdä merkintöjä ja kommentteja avoimiin kirjoitustehtäviin. Kokeet voi myös ajastaa ennakkoon.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla opiskelija voi kuunnella painetun kirjan äänisisältöjä ja katsella videoita helposti mobiililaitteen avulla. Sovellus on ilmainen, eikä vaadi kirjautumista.

Sanastot-sovellus

Sovelluksesta löytyy kirjan kappale- ja teemasanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on lisäksi aakkosellinen sanasto, josta löytyy kaikki sarjan sanalistojen sanat.

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—7 & yo-kertaus digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa»

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten.

 • Moduulien 1—7 & yo-kertaus digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Effekt 1–2

Effekt 1–2 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin 1–2 moduulien RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani sisällöt. Moduulin 1 tavoitteena on auttaa  opiskelijaa tunnistamaan olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan, rohkaistua käyttämään ruotsia arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa sekä kehittämään opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan. Moduulin 2 tavoitteena on, että opiskelija osaa kertoa ruotsiksi elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään, kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan sekä kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen.

Effekt 3

Effekt 3 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin kolmannen moduulin RUB3 Kulttuuri ja mediat sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa tutustumaan suomenruotsalaiseen ja pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin, ruotsinkielisiin medioihin, hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa ja seuraamaan ruotsinkielisiä uutisia sekä ymmärtämään niiden keskeiset asiat.

Effekt 4

Effekt 4 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin neljännen moduulin RUB14 Ympäristömme sisällöt. Moduulin tavoitteena on harjoitella erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia käsittelevien tekstityyppien tulkintaa sekä harjoittaa mielipiteen ilmaisua.

Effekt 5

Effekt 5 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin viidennen moduulin RUB15 Opiskelu- ja työelämä sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa ruotsin kielen käyttöön erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa, kehittää opiskelijan tietämystä tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen.

Effekt 6

Effekt 6 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin kuudennen moduulin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen sisällöt. Moduulin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan puhumisen sujuvuutta, tuottaa valmistelua edellyttävä suullinen esitys ja tunnistaa oma suullisen kielitaidon taso ja kehittämistarpeet.

 • Effekt 6 -digikirja

Effekt 7

Effekt 7 (LOPS 2021) sisältää B1-ruotsin seitsemännen moduulin RUB17 Kestävä elämäntapa sisällöt. Moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja tulkita tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille, laajentaa opiskelijan sosiaalisen median tuntemusta ruotsin kieltä käyttäen sekä tutustua kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin kielen taidon osaamiseen.

 • Effekt 7 -digikirja

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

 • Julkaistu


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Katso video ja tutustu lukion uuteen B1-ruotsin Effekt-sarjaan

 

Katso sarjaesittelyn ja käyttäjäkoulutuksen tallenteet

Katso lisää Effekt-videoita

Tutustu myös

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä