3

Elements

Lukion uuden opetussuunnitelman pohjalta kehitetty Elements-sarja toimii nimensä mukaisesti rakenneaineena, joka taipuu eri oppiaineista koottuihin opintojaksoihin. 

Sarjan esittely

All the Elements you need

Elements: Something essential, but at the same time, something that you can use to build a larger and more complex entity.

Lukion uuden opetussuunnitelman pohjalta kehitetty Elements-sarja toimii nimensä mukaisesti rakenneaineena, joka taipuu eri oppiaineista koottuihin opintojaksoihin. Sarjassa käsitellään moduulien aihepiirejä monipuolisesti, ja ajatuksena on tukea ja syventää muissa oppiaineissa käsiteltäviä opetussuunnitelman mukaisia aihepiirejä.

Sarjassa opiskelija on keskiössä, ja sisältöjen suunnittelussa on huomioitu yksilöllisen etenemisen mahdollistaminen. Opiskelija voi asettaa itselleen omat tavoitteet, ja eritasoiset tekstit, tehtävät ja rakenteiden esitystavat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Digitaaliset työkalut antavat tietoa osaamistasosta ja kehitystarpeista.

Tekstilajien monipuoliseen kirjoon ja autenttisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Mukana on runsaasti videoita, podcasteja ja muita äänisisältöjä. Sarjassa annetaan työkaluja kielen opiskelutekniikoiden harjoitteluun ja kieliprofiilin laatimiseen. Työskentelytavoissa on huomioitu laaja-alaisten taitojen kehittäminen sekä jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittava osaaminen.

Sarjaan kuuluu myös Elements Basics -oppimateriaali, joka kertaa peruskoulun A1-englannin oppimäärän. Oppimateriaali soveltuu erinomaisesti lukion aloitusvaiheeseen.

Sarjan vahvuudet

 • Elements mahdollistaa yksilöllisen etenemisen omien tavoitteiden mukaisesti.
 • Sarja integroituu eri oppiaineisiin luontevasti – aihepiirejä on suunniteltu yhdessä eri aineryhmien kanssa.
 • Sarjassa näkyy englannin kielen asema lingua francana.
 • Tekstityyppien kirjo on laaja, ja mukana on runsaasti erilaisia videoita ja podcasteja.
 • Sarjassa on kattava Grammar-osio, joka huomioi opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja kehitystarpeet.
 • Arviointiin on tarjolla runsaasti erottelevia koetehtäviä, jotka pohjautuvat ylioppilaskokeiden tehtävätyyppeihin.

Tekijät

Ronan Browne, Mikael Davis, Sanni Hakkarainen, Hilla Hietanen, Tuija Kae, Maarit Luhtala, Kirsi Silonsaari ja Liisa Teiri
Tutustu tekijöihin »

Katso videot ja tutustu Elements-sarjaan

 

Elements-sarjan materiaalit

Painetut oppikirjat

Elements-sarjaan kuuluvat painetut oppikirjat täydentävät digitaalista materiaalia. Sarjan tekstikirjat jotka sisältävät aihepiiriin virittäytymisen, tekstit, sanastot ja rakenneteorian. Kirjoissa on mukana myös aakkosellinen sanasto.

Digikirja

Digikirja on tehokas työkalu englannin opiskeluun, sillä digikirjassa on kaikki, mitä opiskeltavien aihepiirien sisäistämiseen tarvitsee. Digikirja sisältää tekstit, sanastot, rakenteiden teorian, tehtävät, äänitteet ja videotiedostot. Tehtävistä saa välittömän palautteen, ja opinnoissa etenemistä ja osaamisen kehittymistä voi seurata Ohjaamossa. Digikirja toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla, ja digikirjan sisältöjä on mahdollista avata rinnakkain.

Opettajan digimateriaali

Opettajan digimateriaali tarjoaa työkaluja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opettajalle on laadittu kattavasti lisämateriaalia oppimisen tukemiseen, suullisen ilmaisutaidon harjoitteluun ja toiminnalliseen työskentelyyn.

Opettajan äänitiedostot (mp3) ovat ladattavissa Kampus-palvelussa ja sisältävät kaikkien oppimateriaalien äänitiedostot.

Ohjaamo

Ohjaamon avulla niin opettaja kuin opiskelija voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa. Ohjaamo sisältyy kaikkiin Elements-digikirjoihin.

Arttu-sovellus

Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuun kirjaan liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista. Sovellus toimii yleisimmin käytetyissä älypuhelimissa ja tableteissa.

Sanastot-sovellus

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat.

Arviointi

Elements-sarjaan kuuluu monipuolinen ja laaja arviointimateriaali, joka pohjautuu ylioppilaskokeiden tehtävätyyppeihin. Arviointimateriaali on opettajan käytettävissä Abitti-kokeina ja Kompassi-digikokeina. Kompassi-digikokeiden avulla kokeiden tekeminen ja järjestäminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti. Suurin osa koetehtävistä on itsestään tarkistuvia ja opettajan on helppo tehdä merkintöjä ja kommentteja avoimiin kirjoitustehtäviin. Kokeet voi myös ajastaa ennakkoon.


Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Oppilaitoslisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle​.

 • moduulien 0—8 & yo-kertaus digikirjat
 • opettajan digiaineiston ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeiden suorittamista varten.

 • Moduulien 0—8 digikirjat
 • opettajan digiaineiston ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Elements 1–2

Elements 1–2 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin 1–2 moduulien ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen. Moduulin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan ja kielen opiskelutaitojaan, syventämään käsitystään kielitietoisuudesta sekä suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1. ENA2 englanti globaalina kielenä sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa kehittämään vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojaan ja vahvistaa vuorovaikutustaitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan.

Elements 3

Elements 3 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin kolmannen moduulin ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa tekemään omia tulkintojaan erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä,  tuottamaan tekstejä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä sekä vahvistaa itsearviointitaitojaan osana kielenoppimista.

Elements 4

Elements 4 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin neljännen moduulin ENA 4 Englannin kieli vaikuttamisen välineen sisällöt. Moduulin tavoitteena on tutustua medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella sekä hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja tapoja tapoja tekstin tuottamisessa.

Elements 5

Elements 5 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin viidennen moduulin ENA 5 Kestävä tulevaisuus ja tiede. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja sekä kehittämään  raportointitaitojaan itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Elements 6

Elements 6 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin kuudennen moduulin ENA 6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä. Moduulin tavoitteena on opiskelijan tietämyksen vahvistaminen erilaisista tekstilajeista, rohkaiseminen englannin kielen käyttöön erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä kannustaa opiskelijaa taitoaan ilmaisemaan itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Elements 7

Elements 7 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin seitsemännen moduulin ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa. Moduulin tavoitteena on opiskelijan tiedonhakutaitojen vahvistaminen,  ajattelun taitoja kehittäminen kielitaitoa hyödyntämällä sekä laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin osallistuttaminen.

 • Elements 7 -digikirja, julkaistu

Elements 8

Elements 8 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin kahdeksannen moduulin ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen sisällöt. Moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä, vahvistaa opiskelijan suullisen vuorovaikutuksen ja kielen eri varianttien ymmärtämisen taitoja sekä harjoitella valmistatutumista vaativaa suullista tuottamista.

 • Elements 8 -digikirja, julkaistu

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

 • Ilmestyy 11/2023


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Katso sarjaesittely- ja koulutustallenne

Tutustu myös

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä