3

Elements

All the Elements you need

Monipuolinen ja joustava Elements-sarja toimii nimensä mukaisesti rakenneaineena, joka taipuu eri oppiaineista koottuihin opintojaksoihin

Elements on lukion moderni ja monipuolinen A-englannin sarja, joka mahdollistaa yksilöllisen etenemisen. Eri aihepiirejä käsitellään mielenkiintoisten tekstien ja audiovisuaalisien sisältöjen kautta, ja niiden tarkoitus on tukea ja syventää muissa oppiaineissa käsiteltäviä opetussuunnitelman mukaisia aihepiirejä.

Elements mahdollistaa yksilöllisen etenemisen omien tavoitteiden mukaisesti

Opiskelija voi itse asettaa tavoitteet oppimiselle. Jokaisessa moduulissa on aina yksi perusteksti ja yksi tai useampi haastavampi teksti. Myös kielioppi on jaettu Basic ja Next leveliin. Opiskelija voi määrittää tasonsa Find your level -tehtävien avulla.

Tekstityyppien kirjo on laaja, ja mukana on runsaasti erilaisia videoita ja podcasteja.

Elements-sarjassa on kiinnitetty erityishuomioita tekstilajien kirjoon. Tekstit ovat ajankohtaisia ja aihepiirit lukioikäisille suunnattuja. Aiheet syventävät myös muissa aineissa opittavia sisältöjä. Mukana on lisäksi otteita  kaunokirjallisuudesta, ja kuullun ymmärtämistä voi harjoitella mielenkiintoisen podcast-sarjan avulla.

Elements valmentaa ylioppilaskokeeseen.

Elements-sarja vastaa ylioppilaskokeiden tasovaatimusta. Sanastot ovat monipuolisia ja laajoja. Oppimista tuetaan Boost your learning -osioilla. Mukana myös yo-kertausmoduuli.

Elements tarjoaa parhaat työkalut opettajalle

Arviointiin on tarjolla runsaasti erottelevia koetehtäviä, jotka pohjautuvat ylioppilaskokeiden tehtävätyyppeihin. Opettajan oppaassa on paljon tukimateriaalia, kieliopin PowerPoint-esityksiä ja lisätehtäviä. Opettajan materiaali sisältää myös Escape room -tehtäviä ja muita yhteisöllisiä tehtäviä.

Katso videot ja tutustu Elements-sarjaan

 

Sarjan tekijät

Ronan Browne, Mikael Davis, Sanni Hakkarainen, Hilla Hietanen, Tuija Kae, Maarit Luhtala, Kirsi Silonsaari ja Liisa Teiri.

Tutustu tekijöihin »

Elements helpottaa lukion englanninopettajien työtä: ”Nyt voin opettaa yksilöllisemmin

Millaista on opettaa lukion A-englannin Elements-sarjalla? Kysyimme tätä kokeneilta kieltenopettajilta.

Lue lisää »

Opiskelijat_lukio

Lukiolaisilla isoja eroja englannin taidoissa – näin Elements huomioi opiskelijan oman tason

Lukion englannin Elements-sarja mahdollistaa opiskelijalle yksilöllisen opinpolun. Eritasoisten opiskelijoiden opettaminen onnistuu saman sarjan materiaaleilla. Lue, miten tasoajattelu toimii käytännössä.

Lue lisää »

Miksi valita Elements-sarja?

Katso videolta, mitä sarjan käyttäjät ovat sanoneet sarjasta: 


Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painetut oppikirjat

Elements-sarjaan kuuluvat painetut Texts & Grammar -oppikirjat täydentävät digitaalista materiaalia. Sarjan tekstikirjat sisältävät aihepiiriin virittäytymisen, tekstit, sanastot ja rakenneteorian. Kirjoissa on mukana myös aakkosellinen sanasto. 

Digikirja

Digikirja on tehokas työkalu englannin opiskeluun, sillä digikirjassa on kaikki, mitä opiskeltavien aihepiirien sisäistämiseen tarvitsee. Digikirja sisältää tekstit, sanastot, rakenteiden teorian, tehtävät, äänitteet ja videosisällöt. Tehtävistä saa välittömän palautteen, ja opinnoissa etenemistä ja osaamisen kehittymistä voi seurata Ohjaamossa.

Arttu-sovellus

Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuun kirjaan liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista. Sovellus toimii yleisimmin käytetyissä älypuhelimissa ja tableteissa. 

Sanastot-sovellus

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat. 


Opettajalle

Opettajan digimateriaali

Opettajan digimateriaali tarjoaa työkaluja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opettajalle on laadittu kattavasti lisämateriaalia oppimisen tukemiseen, suullisen ilmaisutaidon harjoitteluun ja toiminnalliseen työskentelyyn.

Opettajan äänitiedostot (mp3) ovat ladattavissa Kampus-palvelusta. Mukana ovat kaikkien oppimateriaalien äänitiedostot.

Ratkaisujen esittämisen tueksi on Opettajan ratkaisut -työkalu, jonka avulla on kätevä käydä läpi tehtävien ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Ohjaamo

Ohjaamon avulla niin opettaja kuin opiskelija voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa. Ohjaamo sisältyy kaikkiin Elements-digikirjoihin.

Arviointi

Elements-sarjaan kuuluu monipuolinen ja laaja arviointimateriaali, joka pohjautuu ylioppilaskokeiden tehtävätyyppeihin. Arviointimateriaali on opettajan käytettävissä Abitti-kokeina ja digitaalisina kokeina. Digitaalisten kokeiden avulla kokeiden tekeminen ja järjestäminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti. Suurin osa koetehtävistä on itsetarkistuvia ja opettajan on helppo tehdä merkintöjä ja kommentteja avoimiin kirjoitustehtäviin. Kokeet voi myös ajastaa ennakkoon. 


Tuotteet

Elements 1–2

Elements 1–2 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin 1–2 moduulien ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen. Moduulin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan ja kielen opiskelutaitojaan, syventämään käsitystään kielitietoisuudesta sekä suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1. ENA2 englanti globaalina kielenä sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa kehittämään vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojaan ja vahvistaa vuorovaikutustaitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan.

Elements 3

Elements 3 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin kolmannen moduulin ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä sisällöt. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa tekemään omia tulkintojaan erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä,  tuottamaan tekstejä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä sekä vahvistaa itsearviointitaitojaan osana kielenoppimista.

Elements 4

Elements 4 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin neljännen moduulin ENA 4 Englannin kieli vaikuttamisen välineen sisällöt. Moduulin tavoitteena on tutustua medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella sekä hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja tapoja tapoja tekstin tuottamisessa.

Elements 5

Elements 5 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin viidennen moduulin ENA 5 Kestävä tulevaisuus ja tiede. Moduulin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja sekä kehittämään  raportointitaitojaan itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Elements 6

Elements 6 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin kuudennen moduulin ENA 6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä. Moduulin tavoitteena on opiskelijan tietämyksen vahvistaminen erilaisista tekstilajeista, rohkaiseminen englannin kielen käyttöön erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä kannustaa opiskelijaa taitoaan ilmaisemaan itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Elements 7

Elements 7 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin seitsemännen moduulin ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa. Moduulin tavoitteena on opiskelijan tiedonhakutaitojen vahvistaminen,  ajattelun taitoja kehittäminen kielitaitoa hyödyntämällä sekä laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin osallistuttaminen.

  • Elements 7 -digikirja

Elements 8

Elements 8 (LOPS 2021) sisältää A1-englannin kahdeksannen moduulin ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen sisällöt. Moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä, vahvistaa opiskelijan suullisen vuorovaikutuksen ja kielen eri varianttien ymmärtämisen taitoja sekä harjoitella valmistatutumista vaativaa suullista tuottamista.

  • Elements 8 -digikirja

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

  • Elements Kertaus -digikirja


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • moduulien 0—8 & yo-kertaus digikirjat
  • opettajan digiaineiston ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 0—8 ja yo-kertaus digikirjat 
  • opettajan digiaineiston ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu lisää Elements-sarjaan

Katso kaikki videot täältä›

Katso Elements-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 


Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä