3

Ajankohtaista

Englanti syventää luontevasti lukion eri aineiden aihepiirejä

Englanti on peruskoulun aikana muotoutunut käyttökieleksi, mikä tekee siitä luontevan aineintegraation rakenneaineen.

Englannin kieli sopii hyvin yhteen erityisesti reaaliaineiden, mutta myös äidinkielen ja taideaineiden kanssa. Tämä tekee siitä loistavan rakenneaineen lukion uuden opetussuunnitelman mukaiseen moduulipohjaiseen opiskeluun.

– Englanti on peruskoulun aikana muotoutunut käyttökieleksi, ja monet opiskelijat pystyvät jo lukioon tullessaan tekemään saman englanniksi kuin suomeksikin, sanoo englannin ja ranskan lehtori Liisa Teiri Nokian lukiosta.

Lukion uuden opetussuunnitelman pohjalta kehitetyssä englannin Elements-sarjassa syvennetään ja tuetaan muissa oppiaineissa käsiteltäviä opetussuunnitelman mukaisia aihepiirejä.

– Esimerkiksi Elements 1–2 -oppimateriaalin sisällöissä käsitellään introverttiyttä, ekstroverttiyttä ja ambiverttiyttä, joita on mahdollista käsitellä samaan aikaan myös psykologiassa. Kuudennessa moduulissa taas työstetään cv:tä ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita englanniksi, minkä voi integroida yhteen opinto-ohjauksen sisältöjen kanssa, Teiri kertoo. Hän on yksi Elements-sarjan tekijöistä.

Aineintegraatio onnistuu valmiiden materiaalien avulla

Elements-sarja toimii nimensä mukaisesti aineintegraation rakenneaineena, joka taipuu eri oppiaineista koottuihin opintojaksoihin. Sen aihepiireissä on huomioitu muiden aineryhmien opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä. Materiaalissa on valmiita tekstejä, jotka linkittyvät luontevasti toiseen oppiaineeseen. Lyhyet ja pienet tehtävät mahdollistavat, että kaikki pääsevät alkuun aineintegraatiossa.

Teiri vinkkaa, että yksi tällainen tehtävä on englanninkielinen taukojumppa.

– Terveystiedossa käydään ensin läpi, miten jatkuva istuminen vaikuttaa kehoon ja minkälaisia lihasryhmiä pitäisi virkistää päivän aikana. Tämän jälkeen taukojumpan liikkeet ja ohjaaminen harjoitellaan englanniksi. Opiskelijat voivat lopuksi kiertää luokissa ohjaamassa taukojumppaa myös muille koulun opiskelijoille, Teiri kertoo.

Elements-sarjasta löytyy myös isoja kokonaisuuksia opettajille, jotka ovat jo tehneet paljon esimerkiksi ilmiöoppimisen projekteja.

Nokian lukiossa oppiainekokonaisuudet ovat jo käytössä

Teirin työpaikalla Nokian lukiossa on jo vuosia ollut käytössä tiimijakso, joka sijoittuu aina lukuvuoden toiseen jaksoon. Tiimijaksossa neljä tai viisi opettajaa suunnittelee ilmiöpohjaisesti omien oppiaineidensa kurssit. Osa opiskelusta on perinteistä opettajajohtoista opiskelua ja osa oppiaineita yhdistelevää ilmiöoppimista.

– Näissä jaksoissa oppiminen ulottuu vahvasti faktaoppimisen yli. Opiskelijat oppivat esimerkiksi työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitoja, erityisesti hyödyntämään omia vahvuuksiaan ryhmän hyväksi.

Teiri vinkkaa, että esimerkiksi historia, kuvataide ja musiikki taipuvat englannin kanssa yhdisteltäviksi – tällöin oppiainekokonaisuuden voi yhdistää esimerkiksi tiettyyn aikakauteen.

Katso videolta, miten Elements-sarjassa on huomioitu lukion uusi opetussuunnitelma ja aineintegraatio:

Avainsanat: Lukio Englanti Elements
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Kieliprofiili auttaa kartoittamaan opiskelijan kielitaitoa

Elements

Ajankohtaista

Tutustu lukion englannin Elements-sarjaan. Katso video!