3

Arviointi

Kohti yhdenvertaisempaa arviointia – näin perusopetuksen arvioinnin uudistaminen etenee

Vuonna 2018 Opetushallitus kokosi asiantuntijaryhmän miettimään, miten arvioinnin kriteereitä perusopetuksessa voisi kirjoittaa auki niin, että opettajilla olisi entistä enemmän välineitä tehdä arviointia yhdenvertaisesti. Työn ensimmäisistä hedelmistä päästään nauttimaan jo syksyllä 2020. Uudet päättöarvioinnin kriteerit otetaan käyttöön keväällä 2022.

Parityöskentelyä

Arvioinnin yhdenvertaisuus on herättänyt keskustelua sekä kodeissa että opetusalan ammattilaisten keskuudessa. Nykyiset arvioinnin linjaukset on koettu liian tulkinnanvaraisiksi, mikä on johtanut esimerkiksi eroihin arvioinnissa eri koulujen välillä. Peruskoulun päättöarvosana on samalla osaamisella voinut vaihdella kaksikin numeroa koulun tasosta riippuen.

Arvioinnin kriteerien valmistelutyötä ja linjausten selkiyttämistä johtaa Opetushallituksen nimeämä ohjausryhmä, jossa ovat mukana keskeiset sidosryhmät. Helsingin yliopiston tutkijatohtori Najat Ouakrim-Soivio on mukana uudistamassa ja yhdenvertaistamassa arviointia asiantuntijaryhmässä, johon kuuluu arviointiin perehtyneitä tutkijoita.

Uudet linjaukset auttavat opettajaa syksyllä 2020

Päättöarvioinnin kriteerityön ohella selkeytetään arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi. Epäselvyyttä on ollut esimerkiksi siitä, mitä tarkoitetaan oppimista tukevalla formatiivisella arvioinnilla ja mikä on summatiivisen arvioinnin eli osaamisen arvioinnin rooli. Tätä halutaan nyt selkeyttää ja avata uusilla linjauksilla: mitkä ovat formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin tehtävät, ja miten ne näkyvät osana arjen opetuksen suunnittelutyötä ja toteutusta.

Vaikka arvioinnin yhdenmukaistamisen tarve oli hyvin tiedossa, Ouakrim-Soivio kertoo, että työn laajuus yllätti kaikki. Yksi siihen vaikuttaneista asioista oli, että päättöarvioinnin osalta vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteet on kirjoitettu opetusta varten. Ne piti purkaa oppilaan oppimisen tavoitteiksi.

– Lisäksi huomasimme, että kun opetuksessa arvioidaan tietoja, taitoja ja työskentelyä osana oppiaineita, työskentelyn arviointi tarkoittaa hyvin eri asioita eri koulujen ja opettajien kesken. Toisille se tarkoittaa, että reppu on mukana koulussa, ja toisille se on työskentelytaitojen laaja-alaista hallintaa, Ouakrim-Soivio kertoo.

Linjausten selkeyttämisessä on nyt päästy vaiheeseen, jossa arviointiluvun kuusi täsmennykset ja tarkennukset ovat valmistumassa Opetushallituksessa. Uudistettu arviointiluku tulee opetuksen järjestäjille eli kunnille ja kouluille tiedoksi kevättalvella 2020. Tavoitteena on, että uudet, selkeämmät normit olisivat käytössä ensi elokuun alussa.

Uudet päättöarvioinnin kriteerit käyttöön keväällä 2022

Keskeinen osa arvioinnin uudistamista on, että hyvän osaamisen kriteerin eli arvosana 8:n rinnalle muodostetaan päättöarvioinnin kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9 jokaisessa yläkoulun oppiaineessa.

Ensimmäiset luonnostekstit kuudesta oppiaineesta olivat syksyllä testikierroksella, jolloin noin 300 opettajaa pääsi testaamaan kuvausten ja kriteerien toimivuutta kouluissa. Käytettävyystestauksessa opettajat antoivat palautetta siitä, mikä kriteereissä toimi hyvin ja miltä osin niitä tulisi vielä parantaa. Raportti tuloksista valmistuu tammikuun 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen asiantuntijat kehittävät päättöarvioinnin kriteereistä seuraavat versiot.

Näillä näkymin syksyllä 2020 kerätään lausuntoja ja toteutetaan laajempi kommentointikierros kaikista yläkoulun oppiaineiden arviointikriteereistä. Silloin kaikki Suomen opettajat voivat halutessaan kommentoida kriteereitä verkossa, Ouakrim-Soivio kertoo.

Tavoite on, että ensimmäisen kerran päättöarvosanat annettaisiin uusien kriteerien mukaisesti keväällä 2022.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Jatkuva arviointi – mitä se oikeastaan on?

Arviointi

Ota käyttöön arvosanalaskuri!

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Miten arviointi on muuttunut peruskoulussa?