3

Milli

Alakoulun Milli-sarja tempaa oppilaat innostavaan matematiikan maailmaan!

Sarjan esittely

Milli mullistaa matematiikan opetuksen!

Milli-sarjan avulla rakennetaan alakoulun aikana vahva pohja tulevaisuuden matikkataidoille. Avainsanoja Millissä ovat lukukäsitteen vahvistaminen, ajattelun taitojen kehittäminen sekä matematiikan harjoittelu mielekkäällä tavalla. Millin toiminnalliset harjoitukset tukevat aidon ymmärryksen syntymistä ja monipuolistavat harjoittelua.

Milli-sarja on kehitetty yhteistyössä opettajien kanssa, jotta se tarjoaisi parhaat välineet koulun arkeen. Yksi suurimmista haasteista luokkatilanteissa ovat oppilaiden suuret tasoerot, ja siksi Millissä on panostettu eriyttämisen työkaluihin. Myös jatkuvaan arviointiin on monipuolisesti välineitä tarjolla. Milli elää ajassa ja kehittyy jatkuvasti tarjoten parhaat työkalut matematiikan oppimiseen.

Milliin on luotu aivan uudenlainen ja innostava kuvitus, joka auttaa lapsia hahmottamaan, miten matematiikka liittyy arkisiin tilanteisiin. Milli-robotti ja muut sarjan hahmot tarjoavat oppilaille  samaistumispintoja ja huumoria. Millin kanssa matematiikan oppiminen on kannustavaa ja innostavaa!

Tutustu Milliin ja katso virtuaalitilaisuuden tallenne täältä »

Milli-sarjan ydinajatukset

 • MATEMATIIKAN YHTEYS ARKEEN: Värikäs kuvitus ja hauskat hahmot yhdistävät matematiikkaa arkielämään ja innostavat oppimaan.
 • YMMÄRRYS: Havainnolliset materiaalit auttavat saavuttamaan aidon ymmärryksen matematiikan sisällöistä ulkoa opittujen temppujen sijaan.
 • TOIMINNALLISUUS: Opettajan oppaan vinkit ja pelit monipuolistavat oppimista ja lisäävät toiminnallisuutta oppitunneille.
 • AJATTELUN TAIDOT: Milli kehittää aktiivisesti oppilaan ajattelun taitoja, ja sarjan avulla jokaista ohjataan löytämään itselleen parhaat strategiat laskutoimitustilanteisiin.
 • ERIYTTÄMINEN ja ARVIOINTI: Sarja tarjoaa jokaiselle oppilaalle mielekästä harjoittelua omalla tasollaan, ja kannustava arviointi nivoutuu kiinteästi osaksi oppimisprosessia.
 • ELÄMYKSELLISYYS: Digiopetusmateriaali, Millin Digikoulu ja Arttu-sovellus tarjoavat videoita, tarinoita, musiikkia, opetusvideoita ja digitaalisia harjoituksia opetuksen ja oppimisen tueksi.

Tekijät

Milli 1–2: Kaija Häkkinen, Terhi Kaleva, Sanna Patrikainen, Marjo Similä ja Liisa Sohlman
Kuvitus: Noora Katto, Anna Polkutie ja Henna Ryynänen

Milli 3–4: Leena Hänninen, Kirsi Malinen, Pekka Ranta ja Lasse Vallo
Kuvitus: Juha Koivusalo, Juho Niemelä, Anna Polkutie ja Henna Ryynänen

Milli 5–6: Kaija Häkkinen, Leena Hänninen, Kirsi Malinen, Pekka Ranta, Liisa Sohlman ja Lasse Vallo
Kuvitus: Juha Koivusalo, Juho Niemelä, Anna Polkutie ja Henna Ryynänen

Painetut materiaalit

Milli-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat oppilaalle syksyn ja kevään oppikirjat kullekin vuosiluokalle.

Jokaisesta oppikirjasta on saatavilla myös alaspäin eriyttävä Oma-kirja. Oma-kirja noudattaa opetussuunnitelmaa, mutta harjoittelua on helpotettu.

 5.–6. luokan oppikirjoista on saatavana myös monivuotiset oppikirjat, joiden kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Opettajan painettuja materiaaleja ovat oppikirjakohtaiset Open opas, Monisteet ja vastauskirjat.

Oppikirjan käyttäjä voi hyödyntää veloituksetonta Arttu-sovellusta, jonka avulla kirjan sivut heräävät henkiin mobiililaitteen avulla. Millissä Arttu-sovelluksella voi avata seuraavat sisällöt:

Jaksojen aloitusaukeamilla:

 • videot
 • tarinat
 • musiikit

Oppituntiluvuissa opetusruutusivulla:

 • digivälineet
 • toiminnalliset videovinkit
 • tarinat (alkuopetuksen päivitetyissä kirjoissa syksyllä 2021 alkaen)

Kirjan pelisivuilla:

 • videoitu peliohje

Kotitehtäväsivuilla:

 • Millin Digikoulu (alkuopetuksen päivitetyissä kirjoissa syksyllä 2021 alkaen)
 • Kotitehtävien tehtävänannot voi kuunnella (alkuopetuksen päivitetyissä kirjoissa syksyllä 2021 alkaen)

Projektiaukeamilla:

Projektien ohjetekstit voi kuunnella (alkuopetuksen päivitetyissä kirjoissa syksyllä 2021 alkaen)

Digitaaliset materiaalit

Milli-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digiopetusmateriaalit, Bingel-tehtävät, muokattavat kokeet ja Millin Digikoulu

Digiopetusmateriaali sisältää runsaan materiaalipankin, joka tarjoaa tukea opetuksen suunnitteluun sekä oppitunneille. Sieltä löydät muun muassa opetusanimaatioita, harjoituksia, pulmatehtäviä, opetusvinkkejä, monisteita ja havainnollistamisvälineitä. Aineistoa voi käyttää myös mobiililaitteilla.

Kokeile demoja:

Jokaiseen Milli-sarjan lukuun on saatavilla pelilliset Bingel-tehtävät. Ne ovat adaptiivisia ja eriyttävät siten automaattisesti oppilaan vastausten perusteella. Tehtäviä voi käyttää tuntiopetuksessa, tukiopetuksessa tai osana omatoimista harjoittelua. Bingel-tehtäviä voi hyödyntää myös arvioinnin välineenä, koska tehtävistä kertyy suoritustietoja.

Muokattavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia kokeeseen myös omia tehtäviä. Jokaiseen jaksoon on saatavilla myös toiminnallinen koetehtävä.

Syksyllä 2021 alkuopetuksen materiaaleihin tuli uutuutena myös Millin Digikoulu, joka tarjoaa eriyttävää digitaalista harjoittelua jokaisen oppitunnin aiheeseen. Tällä hetkellä digikoulu on saatavilla luokille 1–2 ja 3–4. Voit tutustua Digikouluun alla olevasta videosta ja digiopetusmateriaalin demossa.

Katso video ja tutustu Millin Digikouluun


Jos video ei lataudu, voit katsoa sen täällä


Millin käyttäjäkoulutus

Näin Milli toimii opetuksessa

Katso lyhyet videot ja tutustu sarjaan.

Millin koulutustallenteet

Tutustu Milliin monipuolisten artikkelisisältöjen kautta

Milli ♥ askartelu