3

Motivointi

Millin Sisutehtävät eriyttävät ylöspäin

Millin alkuopetuksen tuoteperheestä löytyy myös Milli Sisutehtävät.

Alkuopetuksen Milli Sisutehtävät on suunniteltu nopeasti edistyville oppilaille, jotka kaipaavat oppikirjan rinnalle enemmän ja haasteellisempia tehtäviä. Jokaisessa Milli Sisutehtävät -vihossa tehtävien tekeminen ja ratkaiseminen edellyttävät samoja taitoja kuin vastaavassa oppikirjassa. Sisutehtävien tehtävät ovat kuitenkin vaikeampia ja haastavat oppilaiden osaamista enemmän.

− Milli Sisutehtävissä tehtävät on suunniteltu teemaltaan ja ulkoasultaan kiinnostaviksi ja houkutteleviksi ratkaista. Haastavien tehtävien ratkaiseminen vaatii sisua ja sinnikkyyttä, mutta tehtävät voi yleensä ratkaista monella eri strategialla. Tärkeintä on, että oppilas löytää itselleen ja osaamistasolleen sopivan ratkaisutavan. Onnistuneen ponnistelun jälkeen palkintona on ilo oikean ratkaisun keksimisestä, kertoo Milli-sarjan tuottaja Ville Halonen.

Millin Sisuvihossa harjoitellaan samoja ajattelun taitoja kuin vastaavassa oppikirjassa, mutta tehtävät ovat haastavampia.

Oivaltamisen ilo on matemaattisen ajattelun harjoittelun suola

Milli Sisutehtävät -vihoissa on yksi sivu tehtäviä jokaiseen oppikirjan lukuun. Tehtäväsivut on numeroitu oppikirjan lukujen mukaan, ja jaksot on merkitty omilla tunnusväreillään. Osa tehtävistä on tarkoitettu tehtäväksi myös yhdessä parin kanssa, jolloin oppilaat voivat pohtia ratkaisuja yhdessä.

Ylöspäin eriyttävien Milli Sisutehtävien tavoitteena on ajattelun taitojen kehittäminen. Tehtävissä harjoitellaan monipuolisesti muun muassa yhtäläisyyksien, erojen ja säännönmukaisuuksien havaitsemista, loogista ajattelua ja erilaisia ongelmaratkaisustrategioita. Lisäksi tehtävät harjoituttavat hahmottamista, kombinatoriikan taitoja sekä ohjelmoinnillista ajattelua.

Ajattelun taitoa harjaannuttavat tehtävät vaikeutuvat asteittain.

Tutustu Milli Sisutehtäviin:

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Mikä on Millin Digikoulu?

Inspiraatiota opetukseen

Milli huomioi oppilaat yksilöinä – ”Lennartin laskutreenit ovat hitti luokassamme”

Arviointi

Millin toiminnalliset koetehtävät tuovat uudenlaisia näkökulmia arviointiin