3

Milli Sisutehtävät

Motivointi

Millin Sisutehtävät eriyttävät ylöspäin

Alkuopetuksen Milli Sisutehtävät on suunniteltu nopeasti edistyville oppilaille, jotka kaipaavat oppikirjan rinnalle enemmän ja haasteellisempia tehtäviä. Jokaisessa Milli Sisutehtävät -vihossa tehtävien tekeminen ja ratkaiseminen edellyttävät samoja taitoja kuin vastaavassa oppikirjassa.