3

Inspiraatiota opetukseen

Milli huomioi oppilaat yksilöinä – ”Lennartin laskutreenit ovat hitti luokassamme”

Hyvässä oppimateriaalissa tulee olla toiminnallisia ja soveltavia tehtäviä sekä riittävästi vaihtoehtoja yksilölliseen oppimiseen. Sellainen on alakoulun matematiikan Milli-sarja luokanopettaja Miira Marttisen mielestä.

Lahdessa Länsiharjun koululla opettavan Miira Marttisen mielestä hyvän oppimateriaalin on tarjottava riittävästi mahdollisuuksia yksilölliseen opetukseen. Haastattelu hetkellä hän opettaa LUMA-painotteista kolmatta luokkaa, ja osalle ryhmästä opetusta saa eriyttää voimakkaasti ylöspäin.

– Välillä se on haastavaa. Osa oppilaista tarvitsee kertausta peruslaskutoimituksiin, ja osa taas kaipaa valtavasti lisähaasteita. On tärkeää, että materiaalia olisi valmiina molempiin tarpeisiin ja että sitä olisi jatkuvasti saatavilla.

Alakoulun matematiikan Milli-sarja vastaa Marttisen toiveeseen hyvin. Marttinen on opettanut sarjan avulla lukuvuoden ajan ja suosittelee Milliä muillekin.

Oivaltavia oppimisen hetkiä Millin parissa

Milli-sarjassa Marttinen arvostaa materiaalin selkeyttä, mielenkiintoista taustatarinaa ja digimateriaalien helppokäyttöisyyttä. Marttisen mielestä Millissä on erinomaista myös tehtävien runsaus.

Soveltavat tehtävät ovat Marttisen mielestä myös tärkeitä. Ne tuovat opetettavaa asiaa lähemmäksi oppilaan omaa kokemusmaailmaa, jolloin on helpompi vastata kysymykseen “miksi me opetellaan tätä”.

– Mielestäni Millissä on parasta sarjan visuaalinen ja tarinallinen selkeys ja se, että matematiikkaa voi opettaa myös toiminnallisesti. Jaksot ovat laajuudeltaan sopivia kokonaisuuksia. Mukana on riittävästi opitun asian harjoitteluun keskittyviä kappaleita, ja näin kertausta tulee tarpeeksi. Hienoa, että ylös- ja alaspäin eriyttäviä tehtäviä on riittävästi.

Milli-sarjassa uudet laskustrategiat ovat tarjonneet Marttiselle oivalluksia ja uusia tapoja ajatella myös opettajana.

Marttisen opetustyöhön Milli on tuonut helpotusta. Enää hänen ei tarvitse etsiä tai suunnitella itse pulmatehtäviä, vaan niitä löytyy Millistä aina valmiina.

– Oppilaat pitävät pulmatehtävistä paljon. Niitä onkin mukava ottaa lisämausteeksi helpompien kokonaisuuksien yhteyteen.

Luokanopettaja pitää myös siitä, että uusia asioita käsitellään visuaalisesti ja konkreettisin esimerkein. Osa oppilaista tarvitsee harjoittelun tueksi enemmän kuvia, kuten Millin Kymmenjärjestelmävälineitä, mutta osa ei tarvitse niitä ollenkaan.

– Pidän myös siitä, että oppilas voi itse valita, piirtääkö harjoittelun tukena.

Myös arvioinnin työkalut saavat kehuja Marttiselta. Millin selkeä jako peruslaskutoimituksiin ja soveltaviin on helpottanut hänen omaa arviointiaan ja auttanut huomaamaan, missä oppilaat tarvitsevat tukea ja lisäharjoitusta.

– Millimittari kehittää hyvin oppilaan omaa havainnointia itsearviointia ajatellen.

Millin materiaaleista Marttinen suosittelee keskittymään sarjan kehyskertomukseen ja hyödyntämään laajoja digitehtäviä.

– Digiopetusmateriaalista löytyvät Lennartin laskutreenit ovat olleet hitti luokassamme.


Kokeile Milli-sarjan digiopetusmateriaalin demoja »
1.–4. luokan materiaaleissa on mukana näyte Millin Digikoulusta.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Mikä on Millin Digikoulu?

Inspiraatiota opetukseen

Millaista on opettaa Sanoma Pron alkuopetuksen oppimateriaalien avulla?

Artikkeli

Milli-sarja valmistaa oppilaita monin tavoin yläkoulun matematiikkaan