3

Tulevaisuuden taidot

Ymmärrys maailmasta rakentuu ajankohtaisesti Kätkön avulla

Maantieto ei ole vain tietoa maailmasta. Dosentti, oppimateriaalien tekijä ja opettajankouluttaja Hannele Cantell kertoo, miten ympäristöopin Kätkö-sarja antaa oppilaille työkaluja maailman tapahtumien seuraamiseen ja ymmärtämiseen.

Kuudennen luokan ympäristöopin Kätkö-kirjassa käsitellään maailmaa Euroopan ulkopuolella. Alueiden opiskelu on tärkeä asia ympäristöopissa, sillä ylemmillä luokilla ei enää tutkita maailmaa maanosittain. Siksi esimerkiksi se, mitä Afrikasta tai Aasiasta opitaan, jää pitkälti alakoulun opetuksen varaan. Toki eri maanosien asioita käsitellään vielä myöhemminkin, mutta eri tavoin: alueista kerrotaan esimerkkejä opiskeltavien ilmiöiden osalta, mutta itse aluemaantieto jää vähemmälle.

Kätkön avulla oppilas saa maailmasta riittävät ja monipuoliset tiedot. Oppimateriaali tarjoaa 6.-luokkalaisille yleissivistykseen tarvittavat perustiedot, kuten paikannimistöä ja ymmärrystä alueille keskeisistä ilmiöistä. Lisäksi Kätkössä on kiinnitetty huomiota siihen, että maailmasta syntyy ajankohtainen, stereotypioita välttävä ja kiinnostuksen herättävä kuva.

Kätkö luo perustan uutisten ymmärtämiselle

Media kertoo maailmasta uusia asioita kiihtyvällä tahdilla. Mikä sitten on oppimateriaalin tehtävä? Maantietoon hyvin sopivaa vertauskuvaa käyttäen voidaan ajatella, että oppikirjan tiedot rakentavat koordinaatiston maapallolle. Tietoja tarvitaan, sillä on vaikea ymmärtää uutista vaikkapa Amazonin alueen alkuperäisväestöstä, jos ei tiedä mikä on Amazon, missä se sijaitsee tai mitä alkuperäisväestöllä tarkoitetaan. Kun opettaja käyttää opetuksessaan Kätköä, hän voi luottaa, että materiaalissa on 6.-luokkalaiselle sopiva määrä tietoa ja riittävä paikannimistö. Oppilaille syntyy vankka pohja maailman nykyisten ja tulevien tapahtumien seuraamiseen.

Kätkön tietotekstit, kuvat ja kartat on päivitetty tähän päivään. Näkökulmat on valittu siten, että alueista syntyy mielenkiintoinen ja ihmisten elämän moninaisuutta korostava käsitys. Tehtävät ja tutkimukset niin oppikirjassa, tehtäväkirjassa kuin digitaalisissa materiaaleissa johdattavat tutkimaan ihmisten elämää eri alueilla. Monipuoliset oppimisen tavat laajentavat maailmankuvaa.

Kätkö 6 -oppimateriaalissa on suurista maanosista monipuolista tietoa.

Kriittinen medialukutaito auttaa erottamaan tutkitun tiedon valetiedosta

Yksi ympäristöopin keskeisistä tehtävistä on tarjota sekä opettajalle että oppilaalle luotettavaa tietoa. Luotettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että asiat on esitetty ajantasaisesti, uusinta tutkimusta hyödyntäen ja oikeita käsitteitä käyttäen. Kätkössä tiedon luotettavuus on varmistettu, sillä eri alojen asiantuntijat ovat tarkastaneet sarjan tekstit. Maantiedossa palautteita pyydettiin muun muassa globaalikasvatuksen asiantuntijoilta. Kansalaisjärjestö Fingon kokoamassa, eri järjestöjen Kätkö-sarjasta antamassa palautteessa todettiin näin:

”Kirja on aivan ihana, tosi edistyksellinen ja mielenkiintoiset aiheet! Globaaleja kysymyksiä avataan ihailtavan paljon – lähes joka kappaleessa. Hienoa, miten aiheet on sidottu tähän päivään ja syy-seuraussuhteita selitetään selkeästi. Kirjassa luodaan hienosti kytköksiä sekä opiskelijan omaan arkitodellisuuteen että globaalille tasolle, jolloin hahmottuu ymmärrys ilmiöiden systeemisyydestä sekä oma rooli ja vastuu aktiivisena maailmankansalaisena.”

Kätkössä on runsaasti tehtäviä, jotka ohjaavat kriittiseen tiedon tutkimiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilaiden huomio kiinnitetään tietolähteisiin ja valittuihin näkökulmiin. Erityisen tärkeää on oppia erottamaan tarkoituksella levitetty valheellinen tieto tutkitusta tiedosta.

Kuvitus lisää moninaisuutta

Kuvilla on maantiedon opetuksessa hyvin tärkeä tehtävä, ja ne kertovat vähintään yhtä paljon kuin teksti. Kätkön kuvituksessa ihmisten elämä ja tavat eri alueilla ovat näkyvillä mahdollisimman monipuolisesti. Kätkön kuvituksessa on haluttu välttää stereotypioita, ja ihmisten elämä ja tavat eri alueilla ovat näkyvillä mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi perinteisen Intian riisinviljelykuvan rinnalla on kuvia modernista Intiasta, ja Afrikan eri alueilta on kuvia hymyilevistä ihmisistä ja modernista elämäntavasta, ei pelkästään köyhyydestä ja ongelmista.

Maantieto ei ole vain tietoa maailmasta. Maantiedon avulla opimme ymmärtämään, että ihmiset eri puolilla maailmaa ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Tämä oivallus on tärkeä myötätunnon lisäämisessä. Kätkö on oppimateriaali, jonka avulla opitaan arvostamaan ja kunnioittamaan ihmisiä ja kulttuureita lähellä ja kaukana.

Avainsanat: Ympäristöoppi Kätkö
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Artikkeli

Kätkössä tutkitaan fysiikan ja kemian ilmiöitä oppilaan oman arjen kautta

Artikkeli

Ulkopuolinen auditointi arvioi moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta ympäristöopin Kätkö-sarjassa

Ajankohtaista

Kätkö-sarjan tutkimuksellisuus ja toiminnallisuus innostavat lapsia ympäristöopin pariin