3

Artikkeli

Ulkopuolinen auditointi arvioi moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta ympäristöopin Kätkö-sarjassa

Yhdenvertaisen oppimisen ja opettamisen taustalla on ajatus siitä, että kaikilla oppilailla on oikeus oppimiskokemukseen, joka kunnioittaa monimuotoisuutta, mahdollistaa osallistumisen ja huomioi erilaiset oppimistarpeet ja mieltymykset. Sanoma Pron tilaama ulkopuolinen auditointi arvioi moninaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista alakoulun oppimateriaalissa.

Tavoitteenamme on kehittää yhdenvertaisia oppimisratkaisuja, jotka auttavat oppilaita saavuttamaan parhaat oppimistulokset. Sanoma Pron tuottama opetusmateriaali pohjautuu aina opetussuunnitelmaan ja muuhun viralliseen ohjeistukseen, jotka edistävät moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opetuksessa. Huomioidakseen näitä aiheita kattavammin Sanoma Pro toteutti vuonna 2021 ulkopuolisen, itsenäisen tahon suorittaman auditoinnin alakoulun ympäristöopin oppimateriaalilleen.

Pilottiprojektin tavoitteena oli kerätä palautetta ja näkemyksiä monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppimateriaalissa ja samalla saada uusia työkaluja kehittämistyöhön. Auditoinnin toteutti oppimisratkaisujen arviointiin ja sertifiointiin erikoistunut yritys.

Auditoitu sisältö eli ympäristöopin materiaali Kätkö sisältää oppikirjan, opettajan oppaan, digikirjan ja lisätehtäviä. Auditointitiimi arvioi oppikirjan ja opettajan oppaan kolmen eri osa-alueen kautta:

  1.  Kuvat
  2. Tekstisisällöt ja tehtävät
  3.  Tarinat

Jokainen näistä kolmesta osa-alueesta arvioitiin puolestaan perustuen kahteen kategoriaan: sukupuoli ja tasa-arvo sekä moninaisuus ja yhdenvertaisuus.

Kätkö-oppimateriaalin vahvuutena tasa-arvon ja moninaisuuden huomioiminen

Kaiken kaikkiaan auditoinnin tulokset ja löydökset olivat myönteisiä, ja oppimateriaali koettiin laadukkaaksi. Arviointiasteikolla 1–4 Sanoma Pron tulokset sijoittuivat välille 2,5–3,7. Parhaimmat arviot saimme sukupuoli ja tasa-arvo -kategoriasta (3,7). Auditoinnin mukaan sisällössä ei liitetä stereotyyppisiä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä eri sukupuoliin, vaan materiaali välittää tasa-arvoisen kuvan sukupuolien rooleista eri arjen tilanteissa.

Myös moninaisuuteen liittyviä näkökulmia on huomioitu kattavasti, ja erityisesti eri kulttuurien huomioiminen kuvissa todettiin erittäin onnistuneeksi. Sisällöissä yhteiskunnan moninaisuutta kuvataan positiivisessa valossa, ja opettajalle annetaan tukea vähemmistöjä koskevien aiheiden käsittelyyn.

Yksi auditoinnin päätavoitteista oli saada ulkopuolista näkemystä ja tukea oppimateriaalin jatkuvaan kehittämiseen, ja sen myötä edistää yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden huomioimista opetuksessa. Saimme myös arvokkaita ehdotuksia käytäntöjemme edelleen kehittämiseen. Auditoinnin tulosten pohjalta olemme muun muassa valmistelemassa toimituksellemme ja tekijäryhmillemme sisäistä ohjeistusta liittyen uuden oppimateriaalin suunnitteluun ja tuottamiseen.


Auditoinnin toteutti Education Alliance Finland.

Kenelle: Opettajat