3

Kätkö

Kätkö kuljettaa löytöretkelle

Sarjan esittely

Kätkössä piilee innostus oppimiseen!

Kätkö on uusi alakoulun ympäristöopin sarja, jonka houkutteleva ja selkeä ulkoasu ja elämyksellinen sisältö innostavat oppimaan. Kätkö on täynnä helposti toteutettavaa tutkimuksellisuutta ja toiminnallisuutta. Oppikirjassa on Tutki ja toimi -tehtäviä, joiden avulla on helppo piipahtaa tutkimuksen polulle ja saada oppilaat liikkeelle ja tekemään itse. Kätköstä löytyy jokaiselle opettajalle juuri hänen opetusryhmälleen sopiva tapa tutkia ja toimia. Esimerkiksi alkuopetuksessa voi jakson päättyessä joko lähteä ulos retkelle tai pelata oppikirjan jännittävää lautapeliä. Digiopetusmateriaalin tutkimusdemovideot auttavat silloin, kun tutkimusta ei ole mahdollista tehdä itse.

Arviointi ja eriyttäminen on helppoa

Kätkö-sarja huomioi erilaiset oppijat monipuolisesti. Luokka-asteilla 3—6 eriyttäminen on rakennettu oppikirjan lukujen sisään siten, että pääkuva, tiivistelmä, väliotsikot ja keskeiset sanat toimivat alaspäin eriyttävinä elementteinä. Luvun ensimmäiseen tehtävään voi aina vastata tämän kokonaisuuden tai oppilaan omien kokemusten perusteella. Kurkistus-aukeamat puolestaan eriyttävät ylöspäin tarjoten syventävää tietoa eri teemoista.

Oppikirjassa ja digiopetusmateriaalissa on sisältöjä, jotka  on suunniteltu erityisesti S2-oppilaita varten.  Oppikirjojen  tekstit on luettu äänitiedostoiksi, jotka ovat helposti saatavilla Arttu-sovelluksen avulla. Tehtäväkirjasta löytyy perustehtävien lisäksi erikseen merkittyjä, lisähaastetta tarjoavia tiedonhaku- ja tutkimustehtäviä.

Kätkössä korostuu monipuolinen ja jatkuva arviointi. Tehtäväkirjan alussa oppilas pääsee asettamaan itselleen tavoitteita, ja jaksojen lopussa on itse- ja vertaisarviointiosio. Opettajan materiaalissa on runsaasti ideoita ja materiaalia monipuolisen arvioinnin toteuttamiseen. Kolmiportaiset, muokattavat kokeet luokka-asteille 3–6 helpottavat opettajan työtä.

Kätkö-sarjan vahvuudet

  • Pirteä ja jännittävä kuvitus ammentaa lasten omasta kokemusmaailmasta.
  • Eriyttäminen on tehty helpoksi: erityisesti S2-oppilaat ja selkokielisyys on huomioitu materiaaleissa.
  • Sarjan pienet tutkimukset ja toiminnalliset tehtävät ovat helposti toteutettavissa tunnilla tai kotona.
  • Sarja tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja tutkia ja toimia. Mukana on esimerkiksi tutkimusdemovideoita, lautapelejä, kokeellisia töitä ja retkiohjeita.
  • Liikunnalliset videot ja ohjatut rentoutukset tarjoavat sopivia taukoja oppimisen lomaan ja tukevat mielen ja kehon hyvinvointia.
  • Värikäs ja monipuolisesti haastetta tarjoava tehtäväkirja sisältää myös tavoitteiden asettamista ja itsearviointia.

Tekijät

Hannele Cantell, Janna Hautamäki, Sara Horstia-Niemi, Heikki Jutila, Arja Kaasinen, Merike Kesler ja Marja-Riitta Sulonen
Tutustu tekijöihin »

Painetut materiaalit

Kätkö-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat oppikirja, tehtäväkirja ja opettajan materiaali. Opettajan materiaali on perustyökalu oppitunteja ja niiden suunnittelua varten. Se sisältää muun muassa vinkkejä toiminnallisuuden ja monipuolisen arvioinnin toteuttamiseen, kuvakysymyksiä ja pohdintatehtäviä, monisteita sekä oppi- ja tehtäväkirjan tehtävien ratkaisut.

Klikkaa kuvaa ja tutustu Kätkön kuvitukseen.

Digitaaliset materiaalit

Kätkö-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digikirjat luokka-asteille 3–6, digiopetusmateriaalit ja Bingel-tehtävät kaikille luokka-asteille sekä muokattavat kokeet luokka-asteille 3–6.

Digikirjat

Kätkön digikirjat luokka-asteille 3–6 sisältävät oppi- ja tehtäväkirjojen tekstit, kuvat ja tehtävät digitaalisessa muodossa. Digikirjan tekstit on luettu ääneen, joten oppilaan on helppo kuunnella ja seurata tekstiä. Mielenkiintoiset videot ja äänitiedostot rikastavat materiaalia. Oppilaiden tekemien tehtävien suoritukset tallentuvat Ohjaamoon. Sen kautta opettajan on helppo seurata oppilaidensa edistymistä tehtävien teossa, antaa palautetta ja määrittää kotitehtäviä koko opetusryhmälle tai yksittäisille oppilaille.

Digiopetusmateriaali

Digiopetusmateriaali sisältää runsaan materiaalipankin oppitunneille ja niiden suunnitteluun. Sieltä löydät muun muassa vinkkejä opetukseen, tunnilla yhdessä tehtäviä digitehtäviä, oppi- ja tehtäväkirjojen tehtävien ratkaisut, videoita, tukimateriaalia S2-oppilaille, monisteita ja monipuolisia havaintovälineitä, esimerkiksi interaktiivisia diagrammipohjia. Aineistoa voi käyttää myös mobiililaitteilla.

Tutustu digiopetusmateriaalin demoihin:

Bingel-tehtävät

Bingel-tehtävät houkuttelevat oppilaita pelimäisyydellään. Bingel-tehtävät noudattavat kunkin oppikirjan sisällysluetteloa, ja niitä voi käyttää koko ryhmän kesken oppitunnilla tai osana omatoimista harjoittelua. Bingel-tehtävien vaikeustaso mukautuu automaattisesti oppilaan vastausten perusteella.

Arttu-sovellus

Video- ja äänisisällöt avautuvat kätevästi oppilaan omassa mobiililaitteessa ilmaisella Arttu-sovelluksella. Ne herättävät painetun oppimateriaalin henkiin.

Muokattavat kokeet 3.–6. luokille

Opettaja voi koota kokeen valmiista tehtävistä tai laatia omia tehtäviä. Tehtäviä on kolmessa eri vaikeustasossa, joten eriyttävien kokeiden laatiminen on helppoa. Kaikkiin koetehtäviin on laadittu mallivastaukset.

Katso video ja tutustu Kätköön

Innostava ja elämyksellinen Kätkö kuljettaa löytöretkelle!

Ilmestymisaikataulu

Kätkön opevinkit