3

Tekijämme

Tutustu Kätkö-sarjan tekijöihin

Kätkö-sarjan tekijäryhmä koostuu seitsemän ammattilaisen joukosta!

Hannele Cantell

Hannele Cantell toimii maantieteen ja muiden ympäristöaineiden opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut maantieteen, biologian ja ympäristöopin oppikirjoja lähes 30 vuotta. Hannele on niitä harvoja oppikirjailijoita Suomessa, joiden tuotanto ulottuu kaikille asteille peruskoulun ensimmäisestä luokasta jopa korkeakouluihin asti. Suomen tietokirjailijat valitsi Hannelen vuoden oppikirjailijaksi vuonna 2011. Hannelen mukaan ympäristöoppi saa olla oivaltavaa, ajattelun taitoja kehittävää ja ehdottomasti myös iloista. Tämän kaiken pitää näkyä oppimateriaaleissa, joissa Hannele arvostaa selkeyttä, ikätasolle sopivaa tekstiä, havainnollisuutta ja innostavuutta. Kaiken ytimessä ovat materiaalien käyttäjät eli oppilaat ja opettajat.

Janna Hautamäki

Janna Hautamäki työskenteli aiemmin Espoossa luokanopettajana, mutta siirtyi syksyllä 2019 opettamaan aikuisille lukemista, kirjoittamista ja suomen kieltä. Luokanopettajana Jannan työhön kuului vahvasti tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden opettaminen osana isoa yleisopetuksen ryhmää.   Oppikirjailijaksi Janna lähti, koska häntä kiinnosti uuden oppiminen, oppikirjan syntyprosessiin tutustuminen ja mahdollisuus tuoda käytännön luokkahuonetyöskentelyssä saatuja kokemuksia, oivalluksia ja ideoita mukaan uudistuvaan oppimateriaaliin. Janna korostaa oppimisen roolia kaikessa. Hänen mottonsa on: maailma aukenee tiedon kautta.

Sara Horstia-Niemi

Sara Horstia-Niemi työskentelee luokanopettajana  Riihikallion koulussa Tuusulassa. Oman luokkansa lisäksi Sara opettaa suomea toisena kielenä. Kipinä kirjaprojektiin syntyi, kun Sara osallistui Pisara-sarjan kehitystyöhön lausunnonantajana. Saran mukaan oppimateriaalilla on suuri vaikutus paitsi siihen, mitä opitaan, myös siihen, miten opitaan. Saran mielestä parasta oppimisessa ovat ne hetket, kun lapsi pääsee kokemaan iloa uuden oppimisesta.

Heikki Jutila

Heikki Jutila toimii maantiedon ja biologian opettajana Kaarilan koulussa Tampereella. Heikki haluaa olla mukana laatimassa ympäristöopin oppimateriaaleja, jotka ylläpitävät ja ruokkivat oppilaiden luontaista intoa kysellä, tutkia ja toimia. Hänen mielestään oppimateriaalien tehtävä on tarjota erilaisille oppijoille tukeva pohja, jolta ponnistaa. Heikin mukaan tärkeintä oppimisessa on oma uteliaisuus ja halu ymmärtää maailmaa.

Arja Kaasinen

Arja Kaasinen työskentelee Helsingin yliopiston biologian didaktiikan yliopistonlehtorina. Aiemmin hän on toiminut  luokanopettajana sekä biologian, liikunnan, terveystiedon ja musiikin aineenopettajana. Oppikirjan tekeminen on ollut Arjan unelma jo lapsuudesta saakka. Oppikirjan tekemisessä yhdistyvät monet hänelle tärkeät asiat, kuten luonto, ulkona oppiminen, tutkiminen, kirjoittaminen, opetus ja oppiminen. Arja haluaa kannustaa oppilaita ihmettelemään, kummastelemaan, tutkimaan ja oivaltamaan.

Merike Kesler

Merike Kesler toimii tällä hetkellä Helsingin yliopistossa, jossa hän kehittää ja tutkii luonnontieteiden opetusta. Aiemmin hän on työskennellyt biologian, kemian ja ympäristötiedon opettajana pääkaupunkiseudulla. Pari vuotta sitten Merike innostui erityisesti esi- ja alakouluikäisille oppilaille suunnattujen materiaalien tekemisestä, ja Kätkö-projekti osui hänen kohdalleen juuri oikeaan aikaan. Meriken mielestä on innostavaa olla mukana kiehtovassa ja palkitsevassa prosessissa, jossa eri alojen ammattilaisten osaaminen kiteytyy oppikirjaksi.

Marja-Riitta Sulonen

Marja-Riitta Sulonen työskentelee luokanopettajana Helsingissä. Marja-Riitta lähti mukaan kirjaprojektiin, koska ympäristöoppi auttaa oppilasta ymmärtämään itseään, muita ja ympäröivää maailmaa. Marja-Riitan mielestä ympäristöoppi on luokanopettajalle runsaudensarvi, josta riittää ammennettavaa: oppiaineen työtavat ovat monipuolisia ja aihepiirit elämänläheisiä, ja ne herättävät luokassa keskustelua. Lisäksi ympäristöoppi integroituu luontevasti moniin muihin oppiaineisiin. Marja-Riitan mielestä oppimisessa on hienointa, kun koko luokka oppii toimimaan yhdessä yksilöinä.

Kenelle: Opettajat