3

Ajankohtaista

Kätkö-sarjan tutkimuksellisuus ja toiminnallisuus innostavat lapsia ympäristöopin pariin

Uusi alakoulun ympäristöopin sarja Kätkö on iloinen, värikäs, toiminnallinen ja tutkimuksellinen oppimateriaalisarja, joka herättää oppilaiden luontaisen tiedonjanon.

Kätkö on uusi alakoulun ympäristöopin sarja, jossa on paljon tutkimuksellisuutta ja toiminnallisuutta. Oppimateriaalin houkutteleva ja selkeä ulkoasu, napakat ja lapsentasoiset asia- ja tietotekstit, yhteen kootut keskeiset käsitteet sekä elämykselliset tehtävät innostavat lapsia ympäristöopin pariin.

Mielenkiinto luonnontieteisiin on yleisesti laskenut viime vuosina. Siksi Kätkö-sarjassa on otettu tarkasti huomioon tutkimuksissa havaitut tulokset lapsentasoisesta oppimisesta: miten lapsi oppii parhaiten, miten syntyy positiivinen muistijälki ja miten saa ruokittua lasten luontaista tiedonjanoa.

– Lasten pitää päästä äimistymään oman lähiympäristönsä äärellä uudelleen ja uudelleen – näkemään, kokemaan, tutkimaan ja toimimaan, sanoo Marja-Riitta Sulonen, Kätkön tekijä ja luokanopettaja Kulosaaren ala-asteelta Helsingistä.

Muita Kätkö-sarjan tekijöitä ovat muun muassa biologian didaktiikan yliopistonlehtori Arja Kaasinen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sekä luokanopettaja Sara Horstia-Niemi Riihikallion koulusta Tuusulasta.

Kätkö-sarja huomioi erilaiset oppijat monipuolisesti

Eriyttäminen on rakennettu Kätkön oppikirjan lukujen sisään luokka-asteilla 3–6. Pääkuva, tiivistelmä, väliotsikot ja keskeiset sanat toimivat alaspäin eriyttävinä elementteinä. Jaksojen Kurkistus-aukeamat eriyttävät puolestaan ylöspäin.

– Kurkistus-aukeamat on tehty lasten tietokirjoille ominaisesti. Niissä tutustutaan innostavaan teemaan, herätetään kiinnostusta ja tarjotaan syventävää tietoa, Horstia-Niemi kertoo.

Lasten luontaista uteliaisuutta pyritään tyydyttämään myös tehtäväkirjan ylöspäin eriyttävillä Kätkö-tehtävillä. Ne innostavat hankkimaan lisätietoa lasta kiinnostavista ja jännittävistä asioita. Tietoa etsitään eri tavoin, esimerkiksi hakemalla internetistä tai haastatellen.

Sarjassa on kiinnitetty huomiota myös monipuoliseen arviointiin. Muokattavien kokeiden lisäksi sarjassa on suullisia kokeita, jotka on mahdollista toteuttaa yksin tai ryhmässä. Näihin sisältyy myös toiminnallisia tehtäviä, joilla testataan opitun siirtämistä käytäntöön.

Kätkö tarjoaa opettajalle pedagogisen valinnan mahdollisuuden

Jokaisessa Kätkön oppikirjan luvussa on Tutki ja toimi -tutkimustehtäviä, joiden avulla on helppo syventyä tutkimuksen polulle ja saada oppilaat liikkeelle sekä tekemään itse. Tehtäviä voi tehdä paitsi luokassa ja kotona myös omassa lähiympäristössä.

– Kätköstä löytyy jokaiselle opettajalle juuri hänen opetusryhmälleen sopiva tapa tutkia ja toimia. Esimerkiksi alkuopetuksessa voi jakson päättyessä joko lähteä ulos retkelle tai pelata oppikirjan jännittävää lautapeliä, Kaasinen kertoo.

Osa Kätkön tutkimustehtävistä on perinteisiä luonnontieteellisiä tehtäviä. Osa taas on tehtäviä, joissa pohditaan, etsitään lisätietoa tai toimitaan ryhmässä. Niihin on runsaasti vinkkejä myös opettajan materiaalissa. Kolmannesta luokasta ylöspäin sarjan Tutki ja toimi -tehtävät tukevat luvun oppimista ja selkiyttävät käsitteiden ymmärtämistä.

Kätkö ohjaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön, mikä laajentaa oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksia. Sarjassa on tutkimustehtäviä, joissa tarvitaan joitakin helposti saatavilla olevia välineitä, mutta tarjolla on myös perinteisiä kynätehtäviä.

Digiopetusmateriaalissa on tutkimuksiin liittyviä demovideoita. Ne auttavat silloin, kun tutkimusta ei ole mahdollista suorittaa luokassa.

– Tutkimukset ja toiminnallisuus eivät saa tuoda opettajalle lisästressiä tai kuormitusta. Kätkön materiaali on siksi valmiiksi pureskeltua ja tarjoaa opettajalle pedagogisen vapauden. Esimerkiksi toiminnallisuutta löytyy useita päiviä kestävistä seurantatehtävistä nopeisiin viiden minuutin tehtäviin, Horstia-Niemi sanoo.

Nappaa Kätkö-sarjan tekijöiden hauskat toiminnalliset tehtävät:

  • Tutki omenaa:

A) Syö omenan valkoinen osa ja tutki omenan siemeniä.
B) Kuinka monta siementä omenassa on?
C) Kuinka monta omenapuuta siemenistä voisi kasvaa?

  • Etsi ja kuvaa seuraavanlaiset kivet:

A) raitainen tai juovainen kivi,
B) läikikäs kivi,
C) kivi, jota on käytetty koulun sisä- tai ulkopuolen rakentamiseen,
D) kivi, jota on käytetty pihan tai kadun rakentamiseen,
E) mielestäsi kaunis kivi.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Ympäristöoppi ruokkii oppilaiden uteliaisuutta – Toiminnallisuus helpottaa eriyttämistä

Askarteluvinkit

Askarteluvinkki: Ympäristöopin Kätkö-sarjan käsi- ja sorminuket

Artikkeli

Ulkopuolinen auditointi arvioi moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta ympäristöopin Kätkö-sarjassa