3

Inspiraatiota opetukseen

Ympäristöoppi ruokkii oppilaiden uteliaisuutta – Toiminnallisuus helpottaa eriyttämistä

Ympäristöopin uusi, moderni Kätkö-sarja sisältää runsaasti materiaalia eritasoisille oppijoille. Tehtäviä voi toteuttaa luokkahuoneen lisäksi myös ulkona.

Ympäristöoppi on innostava ja aina ajankohtainen oppiaine. Se ohjaa oppilaat luotettavan tiedon äärelle ja opettaa heitä hankkimaan tietoa itse.

– Ympäristöoppi on ihmettelyn, havainnoimisen ja tutkimisen oppiaine. Pienetkin oppilaat voivat ottaa asioista itse selvää tutkimalla, mittaamalla ja tekemällä, kertoo Kätkön oppikirjailija Janna Hautamäki.

Samaa mieltä on Sara Horstia-Niemi, joka kuuluu Hautamäen tavoin Kätkö-sarjan tekijäryhmään. Hän opettaa Tuusulassa kolmasluokkalaisia, ja oppilaat saivat lukuvuoden alussa käyttöönsä uudet Kätkö-kirjat.

Jokainen oppilas tutki oppikirjaansa innostuneena. Tutustuimme kirjoihin paperin tuoksua nuuhkien, upeaa kuvitusta ihastellen ja tutkimustehtäviä ihmetellen. Eräs oppilas kysyi heti, teemmehän me tutkimuksia myös, Horstia-Niemi kertoo.

Toiminnallista oppimista luokassa ja ulkona

Kätkö on toiminnallisuuteen ja tutkimiseen rohkaiseva ympäristöopin sarja. Laaja tehtävävalikoima ja lisämateriaalit avaavat opettajalle paljon mahdollisuuksia itselle sopivan opetustavan löytämiseen. Kätkö kannustaa opettamaan myös ulkona. Opettajan oppaasta löytyy kattavasti ulko-opetukseen ohjaavaa materiaalia.

– Kätkössä on huomioitu monenlaiset luokkatilanteet ja ryhmäkoot. Aina toiminnalliseen tekemiseen ja luonnossa oppimiseen ei ole mahdollisuutta, mutta silloin opetuksessa voi käyttää oppi- ja tehtäväkirjoja sekä kattavia digiopetusmateriaaleja, Hautamäki kertoo.

– Jos oppilaalla on vielä kolmannella luokalla haasteita lukemisessa, oppimiseen sopii toiminnallinen ja tutkimuksellinen tapa, Horstia-Niemi jatkaa.

Toiminnallisuus ja tutkimukselliset sisällöt auttavat eriyttämisessä. Kätkö on tehty oppilaille, joilla on vaikeita kielellisiä ja hahmottamisen haasteita, mutta myös oppilaille, joille mikään tieto ei riitä. Sarjassa on huomioitu erilaisuus ja monimuotoisuus myös kuvituksessa. Näin jokainen lapsi voi löytää itsensä kirjasta.

Oivaltamisen iloa jokaiselle oppilaalle

Kätkön oppikirjassa ja digiopetusmateriaalissa on sisältöjä, jotka on suunniteltu erityisesti S2-oppilaille sekä niille, joiden lukutaito on vielä kehittymässä. Alkuopetuksessa teksteissä on mukana tavuviivat ja lihavointeja. Sivun alareunaan sijoitetut sanat ja väliotsikot auttavat ymmärtämään käsiteltävän aiheen keskeisimmät asiat. Vasemmanpuoleisella sivulla sisältö on esitetty erityisen selkeästi, ja oikealle puolelle on sijoitettu syventävää tietoa.

Esimerkkiaukeama Kätkö 2 -oppikirjasta

Kätkön digiopetusmateriaaleissa on jokaisen luvun selkokielinen, tiivistetty versio. Sanat kuvassa -osiossa oleelliset termit on liitetty luvun kuvaan. Osion avulla on helppo kerrata luvun ydinkäsitteet.

Helppokäyttöisen Arttu-sovelluksen avulla Kätkö-sarjan tehtävät sopivat monenlaisille oppijoille. Oppilas voi esimerkiksi kuunnella tehtäväkirjan tehtävään kuuluvan pitkän tekstin äänitiedostona. Se helpottaa tehtävän tekemistä kotona.

– Alaspäin eriyttäminen onnistuu myös niin, että soveltaa oppikirjan tehtävän suoritustapaa. Esimerkiksi toiminnallinen Tutki & toimi -osion tehtävä ei vaadi luku- ja kirjoitustaitoa, sillä tehtävän voi tehdä tarvittaessa vaikka piirtämällä, Hautamäki vinkkaa.

Luokka-asteilla 3–6 eriyttäminen on rakennettu siten, että pääkuva, tiivistelmä, väliotsikot ja keskeiset sanat toimivat alaspäin eriyttävinä elementteinä. Luvun ensimmäiseen tehtävään voi aina vastata tämän kokonaisuuden tai oppilaan omien kokemusten pohjalta.

Aukeamaesimerkki Kätkö 3 -oppikirjasta

Sarjan tehtäväkirjoista löytyy lisäksi tammenterhosymbolilla merkittyjä tehtäviä. Nämä tiedonhaku- ja tutkimustehtävät tarjoavat oppilaille lisähaastetta ja eriyttävät ylöspäin.

Ylöspäin eriyttäminen näkyy konkreettisesti 1.–2. luokkien oppikirjoissa jaksojen pelillisissä lopetusaukeamissa. Peliaukeamien tekstimäärä on isompi kuin oppikirjan muissa luvuissa ja vaatii enemmän itsenäisen työn ja ryhmätyön valmiuksia. Peliä voi pelata pienryhmissä tai yhdessä kokonaisena luokkana digitaalisen opetusmateriaalin älytauluversiona.

Pohdi-osiossa oppilasta haastetaan ajattelemaan hieman oppikirjan sisältöjä pidemmälle. Vastaus ei välttämättä aukea heti kirjan teksteistä, vaan tiedonhakutaitoja harjoitellaan maksuttoman Arttu-sovelluksen avulla.

Kolmannella luokalla Kätköstä löytyy tiedonhaluisille oppilaille kurkistusaukeamia, joilla kerrotaan tarkemmin kiinnostavasta ja ihmeellisestä aiheesta. Kokeessa kurkistusikkunoiden osaamista ei kuitenkaan vaadita.

– Syvennä-tehtävissä puolestaan oppilas voi käsitellä jakson aiheita harjoittelemalla esimerkiksi infograafin tulkintaa. Tämänkaltaisia tehtäviä ei ole aiemmin ollut ympäristöopin sarjoissa, Horstia-Niemi kertoo.

Pienillä tauoilla hyvinvointi hyrräämään

Kokonainen oppitunti on pitkä aika keskittyä etenkin, jos oppilaalla on oppimishaasteita. Kätkön vinkeillä luokka opettelee pitämään liikunnallisia taukoja, jotka kehittävät keskittymiskykyä. Sarjan opettajan materiaalissa on runsaasti liikkumiseen kannustavia vinkkejä.

– Ympäristöopin asioita voi käsitellä opetuksessa monella tapaa liikkuen. Samalla annetaan oppilaalle mahdollisuus pieneen taukoon liikkeen avulla, Hautamäki kertoo.

Kätkön digiopetusmateriaaleissa on keskittymistä edistäviä toiminnallisia tehtäviä, kuten hyvinvointihyrrä ja jumppavideoita. Innostavasta Pihka-oravan hyvinvointihyrrästä löytyy neljä tärkeää kategoriaa: rentoudu, liiku, huomioi kaveri ja tunnetaidot.

– Hyvinvointihyrrä on luokkamme uusi suosikkitehtävä. Luokan yhteinen toiminnallinen tekeminen on tasapuolista kaikille. Parhaimmillaan toiminnalliset tehtävät kasvattavat ryhmätyöskentelytaitoja, lisäävät luokkahenkeä ja luovat positiivisia muistijälkiä. Oppilas muistaa pitkään, että luokassa oli kivaa yhdessä tekemistä, Horstia-Niemi kertoo.

Tutustu Kätkön digiopetusmateriaaleihin:

Julkaistu 9/2021.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Kätkö-sarjan tutkimuksellisuus ja toiminnallisuus innostavat lapsia ympäristöopin pariin

Kätkö

Arttu