3

Tulevaisuuden taidot

Näin Ystävien eskari tukee alkuopetusta

Ystävien eskarin ilmiökokonaisuuksien avulla yhteistyö alkuopetuksen kanssa on pedagogisesti tavoitteellista toimintaa. Oppimateriaalissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan toiminnallisesti ja leikinomaisesti.

Ystävien eskarin hahmot Havu ja Tiki

Ystävien eskarin tekijäryhmän Annukka Korkatti ja Johanna Kanto opettavat 1.–2. luokkia ja tietävät, että tunne- ja vuorovaikutustaitoihin satsaaminen esiopetuksen aikana on alkuopetuksen kannalta pelkästään hyvä asia. Esiopetuksessa lapsilla on vielä harjoiteltavaa ryhmässä toimimisen taidoissa kuten jonottamisessa, viittaamisessa ja kohteliaassa käytöksessä.

– Yksi Ystävien eskarin tärkeä teema on tunne- ja vuorovaikutustaidot, ja näin on myös Ystävien aapisessa ja lukukirjassa. Halusimme Ystävien eskariin mukaan turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta esimerkiksi rutiininomaisten toimintatapojen kautta, Kanto kertoo.

– Tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittely näkyy oppimateriaalissa alusta loppuun monikerroksellisesti niin kuvissa ja tarinoissa kuin leikeissä ja ilmiössä. Esiopetuksen tulee olla yhtä lailla tavoitteellista kuin perusopetuksen. Kun esiopetuksessa on osittain samat ydinteemat ja painopisteet kuin alkuopetuksessa, on siirtymä paljon saumattomampi, Korkatti jatkaa.

Ystävien eskarin oppimateriaalien avulla opetusta voi toteuttaa monipuolisesti ja toiminnallisesti. Oppimateriaaliin on käsikirjoitettu vain sellaisia sisältöjä ja leikkejä, joissa on mukana selkeä pedagoginen tarkoitus.

– Joskus toki voi leikkiä leikkimisen ilosta, mutta on hyvä rakentaa oppiminen mahdollisimman kokonaisvaltaiseksi. Ystävien eskarissa lapsi saa olla liikkeessä ja oppia toimintansa avulla, Kanto sanoo.

Oppimateriaali kuljettaa kohti alkuopetusta

Ystävien eskari sijoittuu samoihin Mutkajoen maisemiin kuin missä Ystävien aapisen ja lukukirjan tarinoissakin liikutaan. Vaikka Ystävien eskarin tapahtumat ovat aapisesta erillisiä tarinoita, Ystävien eskarilla ja aapisella on kuitenkin selkeä yhteys. Sarjan kokonaisuudesta lapselle aukeaa tuttu tarinallinen maailma.

– Koulujen alkaessa uusien tapojen opetteluun menee joka tapauksessa aikaa. Toinen oppilaita rauhoittava tekijä on Ystävien eskarista tutuksi tullut aapisen kuvitustyyli. Nämä tutut asiat rauhoittavat ykkösluokan alkua, Kanto kertoo.

Esiopetuksen oppimateriaalissa on runsaasti toiminnallisia harjoituksia, joten toiminnalliset työtavat tulevat oppilaille tutuiksi. Ystävien eskarissa kirjaimiin tutustutaan samassa järjestyksessä kuin aapisessa, ja esimatemaattisilla taidoilla rakennetaan pohja varsinaiseen matematiikan opiskeluun.

Ystävien eskarissa on panostettu uudenlaisella tavalla myös lasten digitaitoihin. Opettajan digiopetusmateriaalia käytetään opetustuokioissa eskarilaisten kanssa, ja digitaaliset Bingel-tehtävät on tarkoitettu lapsen itsenäiseen harjoitteluun.

Ilmiöoppiminen yhdistää esiopetusta ja alkuopetusta

Ystävien eskari tarjoaa valmiiksi jäsenneltyjä oppimiskokonaisuuksia ilmiöpohjaiseen harjoitteluun. Ilmiöitä ei ole sidottu tiukasti tarinaan eikä harjoituskirjan tehtäviinkään, vaan ne voi käsitellä omalle ryhmälle parhaiten sopivassa järjestyksessä.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä helpottamaan on koottu opetussuunnitelmataulukot, joissa kunkin ilmiön tavoitteet ja sisällöt kerrotaan selkeästi. Ilmiöt on suunniteltu runsaiksi yhteistyötä ajatellen. Harjoituksissa riittää käsiteltävää useamman lukuvuoden ajalle myös kaksivuotista esiopetusta ajatellen.

Kanto ja Korkatti vakuuttavat, että laaja-alaisissa ilmiökokonaisuuksissa on mielenkiintoista tekemistä niin eskarilaisille kuin kakkosluokkalaisillekin. Perusopetuksen näkökulmasta ilmiöt sisältävät eri oppiaineita ja sisältöjä, ja esiopetuksen kannalta niissä otetaan huomioon esiopetussuunnitelman tavoitteet.

Esiopetuksen ja alkuopetuksen väliseen yhteistyöhön ei ole ennen Ystävien eskaria ollut valmista materiaalia. Ystävien eskari helpottaa opettajien yhteistyötä, kun heidän ei tarvitse enää hankkia materiaalia eri lähteistä tai suunnitella sitä itse.

– Ystävien eskarin pohjalle voi luottavaisin mielin rakentaa yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen välille, Korkatti tiivistää.

 

Julkaistu 2/2022


Tutustu ystävien eskarin digiopetusmateriaaliin täällä »

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Artikkeli

Oppimisen ihmettelyä ja onnistumisen riemua – Ystävien eskari on toivottu oppimateriaali esiopetukseen

Ystävien eskari

Ajankohtaista

Katso esittelyvideo: Ystävien eskari avaa oven oppimisen maailmaan