3

Ystävien eskari

Ystävien eskari avaa oven oppimisen maailmaan

Valloittava Ystävien eskari johdattaa esikoululaiset oppimisen innostavaan maailmaan

Ystävien eskarin ytimessä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, toiminnallisuus ja monilukutaito. Ystävien eskari muodostaa yhdessä Ystävien aapisen ja lukukirjan kanssa eheän kokonaisuuden esikoulusta alkuopetukseen.

Oppimateriaali kuljettaa kohti alkuopetusta

Ystävien eskarin materiaalit tarjoavat selkeän ja monipuolisen rungon opetuksen toteutukseen. Valmis oppimateriaali tukee esiopetuksen opettajaa ja tarjoaa jokaiselle oppijalle sopivan pedagogisen pohjan.

Tunteita ja vuorovaikutusta

Ystävien eskarissa keskeisessä roolissa ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot. Mukaansatempaavat tarinat on kirjoittanut palkittu kirjailija Anneli Kanto. Ystävien eskarissa Tiki-orava ja Havu-karhu opettelevat yhdessä tärkeitä esikoulussa tarvittavia taitoja Mutkajoen maisemissa.

Oppimista leikin ja toiminnallisuuden avulla
Opettajan ja eskarilaisen materiaaleissa on runsaasti toiminnallisia tehtäviä. Sarja tarjoaa ilmiöoppimiseen pohjautuvia valmiita kokonaisuuksia, jotka tukevat myös yhteistyötä alkuopetuksen kanssa.

Opetusta helpottavat digitaaliset sisällöt
Opettajan kattava digiopetusmateriaali sisältää kaiken opettajan tarvitseman aineiston ja runsaasti yhdessä tehtäviä interaktiivisia harjoituksia. Eskarilaisen digitaaliset ja pelilliset Bingel-tehtävät innostavat oppimaan.

Katso video ja tutustu valloittavaan Ystävien eskariinJos videot eivät näy, voit katsoa ne myös täältä.

Sarjan tekijät

Johanna Kanto, Annukka Korkatti, Sonja Laitila, Riikka Lammi ja kirjailija Anneli Kanto.

Tutustu tekijöihin »

”Kiitos Ystävien eskari -sarjasta. Ihanan eskarivuotemme päätti Ystävyytemme tarina -laulu, joka sai vanhemmatkin herkistymään.”
– Käyttäjäpalaute

Mitä sarjaan kuuluu?

Oppilaalle

Ystävien eskarin painettu harjoituskirja innostaa eskarilaista harjoittelemaan, kuuntelemaan ja toimimaan yhdessä. Kirjassa on kymmenen selkeää jaksoa, joissa toistuu sama rakenne. Jokaisessa jaksossa on harjoituksia itsenäiseen, pareittain ja ryhmässä työskentelyyn. Tehtävissä mm. tutustutaan kirjaimiin ja lukumääriin, harjoitellaan keskeisiä taitoja kielestä sekä matematiikan alkeita, tutkitaan asioita ja ratkotaan ongelmia kuvatukea unohtamatta. Mukana on runsaasti toiminnallisia tehtäviä.

Yksilöllistä oppimista tukevat Bingel-tehtävät. Bingel on digitaalinen tehtävämaailma, jossa oppilas tekee harjoituksia hauskalla ja motivoivalla tavalla. Bingel hyödyntää pelillistämisen sekä tarinankerronnan tekniikoita ja innostaa eskarilaisia oppimaan. Bingel-tehtävät liittyvät Ystävien eskari -oppimateriaaliin ja noudattavat sen etenemisjärjestystä. Niitä voi käyttää yhdessä kirjan kanssa, mutta ne toimivat myös osana vapaata harjoittelua. Lue lisää Bingelistä »

Arttu-sovellusta käytetään yhdessä painetun harjoituskirjan kanssa. Harjoituskirjan video- ja äänisisällöt voi avata Arttu-sovelluksen avulla. Eskarilaiset voivat kuunnella laulut ja lorut, katsoa peliohjevideot sekä avata kirjain- ja numeroanimaatiot harjoittelun tueksi. Lue lisää Artusta »

Opettajalle

Digiopetusmateriaali on opettajalle suunnattu digitaalinen materiaali työskentelyn avuksi. Sitä käytetään opetustilassa yhdessä eskarilaisten kanssa. Digiopetusmateriaali sisältää interaktiivisia harjoituksia kaikkiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin. Materiaalista voi myös kuunnella Ystävien eskarin laulut ja tarinat, minkä lisäksi sieltä löytyy myös innostavia videoita.

Painetut opettajan oppaat ovat kattavia lähdeteoksia ja monipuolisia arjen apuja. Oppaat sisältävät ohjeita ja vinkkejä harjoituskirjan tehtävien käsittelyyn, toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä, laulujen nuotit, laululeikit ja musiikkitehtävät, monisteita lisäharjoitteluun sekä kaikki tarinat. Jokaiseen jaksoon kuuluu yksi päätarina ja kaksi lisätarinaa. Päätarina kuljettaa juonta eteenpäin. Lisätarinat ovat päätarinasta irrallisia, minkä vuoksi opettaja pystyy valitsemaan käsiteltävät tarinat ja niiden järjestyksen. Jokaisesta tarinasta on opettajan oppaassa selkoversio.

Opetuskortit sisältävät kuvat Ystävien eskarin hahmoista, kirjaimet, numerot ja lukumäärät sekä kuvia päiväjärjestyksestä ja vuorovaikutustilanteista.

Oppimisen ihmettelyä ja onnistumisen riemua

Ystävien eskari -oppimateriaali tempaa mukaansa toiminnallisuudellaan ja lapsilähtöisellä sisällöllään. Se tarjoaa selkeän rungon opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lue lisää

Näin Ystävien eskari tukee alkuopetusta

Ystävien eskarin ilmiökokonaisuuksien avulla yhteistyö alkuopetuksen kanssa on pedagogisesti tavoitteellista toimintaa. Oppimateriaalissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan toiminnallisesti ja leikinomaisesti.

Lue lisää


Tutustu ja kokeile

.

Oppilaalle:

Opettajalle:

Vinkkejä Ystävien eskarin käyttöön