3

Ystävien eskari

Ystävien eskari avaa oven oppimisen maailmaan

Lähde uusien ystäviesi matkaan

Esiopetuksen uusi, valloittava Ystävien eskari -oppimateriaali johdattaa esikoululaiset oppimisen innostavaan maailmaan. Ystävien eskarissa Tiki-orava ja Havu-karhu opettelevat yhdessä tärkeitä esikoulussa tarvittavia taitoja Mutkajoen maisemissa.

Ystävien eskarin materiaalit tarjoavat selkeän ja monipuolisen rungon opetuksen toteutukseen. Valmis oppimateriaali tukee esiopetuksen opettajaa ja tarjoaa jokaiselle oppijalle sopivan pedagogisen pohjan. Ystävien eskarin ytimessä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, toiminnallisuus ja monilukutaito. Sarja sisältää myös ilmiöoppimiseen pohjautuvia kokonaisuuksia.

Ystävien eskari muodostaa yhdessä Ystävien aapisen ja lukukirjan kanssa eheän kokonaisuuden esikouluun ja alkuopetukseen.

”Ystävien eskarin harjoituskirja käsittelee hyvin OPS:n sisältöjä. Selkeästi tähän mennessä parhaiten tavoitteisiin nivoutuva kokonaisuus, johon olen tutustunut!”

Ystävien eskarin palauteryhmä 2021

Oppimateriaalin vahvuudet

 • Mukaansatempaavat tarinat on kirjoittanut palkittu lastenkirjailija Anneli Kanto.
 • Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan monipuolisesti.
 • Opettajan ja lapsen materiaaleissa on runsaasti toiminnallisia tehtäviä.
 • Sarja tarjoaa ilmiöoppimiseen pohjautuvia valmiita kokonaisuuksia.
 • Opettajan digiopetusmateriaali sisältää yhdessä tehtäviä interaktiivisia harjoituksia.
 • Eskarilaisen digitaaliset ja pelilliset Bingel-tehtävät innostavat oppimaan.
 • Valmis materiaali tarjoaa selkeän rungon ja helpottaa eskarin arkea.

Tekijät:

Johanna Kanto, Annukka Korkatti, Sonja Laitila, Riikka Lammi ja kirjailija Anneli Kanto

Tutustu tekijöihin »

Katso video ja tutustu uuteen, valloittavaan Ystävien eskariin


 

Painetut materiaalit

Ystävien eskari -materiaaleihin kuuluu painettu lapsen harjoituskirja, opettajan oppaat ja opetuskortit.

Harjoituskirja

Harjoituskirjan jaksot koostuvat kolmesta osasta: kielelliset taidot, matemaattiset taidot ja muut oppimiskokonaisuudet. Kukin jakso päättyy peliin sekä itse- ja vertaisarvioinnin harjoitteluun. Harjoituskirjassa tutustutaan kirjaimiin ja numeromerkkeihin, harjoitellaan kielellisiä ja matemaattisia taitoja sekä tutkitaan muiden oppimiskokonaisuuksien aiheita.

Opettajan oppaat

Opettajan oppaat ovat kattavia lähdeteoksia ja monipuolisia arjen apuja. Oppaat sisältävät ohjeita ja vinkkejä harjoituskirjan tehtävien käsittelyyn, toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä, laulujen nuotit, monisteita lisäharjoitteluun sekä kaikki tarinat. Jokaiseen jaksoon kuuluu yksi päätarina ja kaksi lisätarinaa. Päätarina kuljettaa juonta eteenpäin. Lisätarinat ovat päätarinasta irrallisia, minkä vuoksi opettaja pystyy valitsemaan käsiteltävät tarinat ja niiden järjestyksen.

Opetuskortit

Opetuskortit sisältävät kuvat Ystävien eskarin hahmoista, kirjaimet, numerot ja lukumäärät sekä kuvia päiväjärjestyksestä ja vuorovaikutustilanteista.

Digitaaliset materiaalit

Ystävien eskarin digimateriaalit syventävät ja rikastavat painettua materiaalia. Sarjaan kuuluu digiopetusmateriaali ja oppilaan Bingel-tehtävät.

Digiopetusmateriaali

Digiopetusmateriaali on opettajalle suunnattu digitaalinen materiaali työskentelyn avuksi. Sitä käytetään opetustilassa yhdessä eskarilaisten kanssa. Digiopetusmateriaali sisältää interaktiivisia harjoituksia kaikkiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin. Materiaalista voi myös kuunnella Ystävien eskarin laulut ja tarinat, minkä lisäksi sieltä löytyy myös innostavia videoita.

Bingel

Eskarilaisen digitaaliset Bingel-tehtävät sisältävät harjoituksia jokaiseen Ystävien eskarin harjoituskirjan jaksoon.

Arttu

Ilmaisella Arttu-sovelluksella voi avata mobiililaitteelle harjoituskirjan laulut, lorut, peliohjevideot sekä kirjain- ja numeromallianimaatiot.

Ilmestymisaikataulu

 • Ystävien eskari Harjoituskirja: 01/2022
 • Ystävien eskari Opettajan opas A: 03/2022
 • Ystävien eskari Opettajan opas B: 11/2022
 • Ystävien eskari Digiopetusmateriaali: 07/2022
 • Ystävien eskari Bingel-tehtävät: 07/2022
 • Ystävien eskari Opetuskortit: 08/2022

Ystävien eskarin käyttäjäkoulutus

Katso käyttäjäkoulutuksen tallenne