3

Tekijämme

Tutustu Ystävien eskarin tekijäryhmään

Ystävien eskarin tekijäryhmä koostuu monipuolisista ammattilaisista.

Johanna Kanto, Riikka Lammi, Annukka Korkatti ja Sonja Laitila

Johanna Kanto

Johanna Kanto työskentelee luokanopettajana Harjuniityn koulussa Nokialla ja tekee tiivistä yhteistyötä myös eskareiden kanssa. Lisäksi hän toimii Nokian kaupungin joustavan esi- ja alkuopetuksen tutoropettajana.

Johanna on ollut uransa alusta lähtien kiinnostunut lapsen oppimisprosessin rakentamisesta. Hänelle on tärkeää rakentaa prosessi sellaiseksi, että oppiminen etenee loogisesti ja jokainen kokee onnistumisia oppimisen vaiheesta riippumatta. Johanna on kiinnostunut rakentamaan eheitä kokonaisuuksia, jotta pienenkin oppijan on mahdollista havaita ja ymmärtää eri asioiden välisiä yhteyksiä. Johannan mielestä on tärkeää, että oppimateriaalit rakentavat lapsen oppimista loogisesti eteenpäin, tukevat opettajaa opetuksen suunnittelemisessa ja antavat uusia näkökulmia ja ideoita opetuksen toteuttamiseksi. Ystävien eskarin painopistealueista muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaidot ja toiminnallinen oppiminen ovat lähellä Johannan sydäntä. Johannan motto on: pienin askelin suuria unelmia kohti.

Annukka Korkatti

Annukka Korkatti toimii opettajana Vehmaisten koulussa Tampereella. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja ja peruskoulun englannin aineenopettaja sekä englanninkielinen luokanopettaja (CLIL). Annukka on erikoistunut kieli- ja kansainvälisyyskasvatukseen. Viime vuosina Annukka on työskennellyt alkuopetuksen luokanopettajana ja varhennetun englannin opettajana. Tätä kautta hän on tehnyt esiopetuksen kanssa monenlaista yhteistyötä.

Annukka kiinnostui Ystävien eskarin tekemisestä, koska se oli mahdollisuus tehdä uutta, innostavaa ja monipuolista oppimateriaalia pienille oppilaille. Annukan mielestä alkuopetuksen ja esiopetuksen yhteistyö tarvitsee uudenlaista, tarkoin mietittyä ja opetussuunnitelmia yhdistävää oppimateriaalia. Annukka kokee tärkeäksi, että luokassa on lämmin ja positiivinen vuorovaikutus ja selkeät rakenteet ja että lapsen itsetuntoa tuetaan. Kielenoppimiseen liittyvät asiat ovat Annukan erityinen osaamisen ja innostuksen kohde, samoin kansainvälisyyskasvatus.

Sonja Laitila

Sonja Laitila on tamperelainen esiopetuksen opettaja Mustametsän päiväkodissa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri. Sonja halusi lähteä mukaan tekemään innostavaa, erilaiset oppijat huomioivaa ja opettajille selkeää materiaalia. Hän halusi luoda muiden tekijöiden kanssa monikäyttöisen materiaalin, joka yhdistää oppimisen eri osa-alueita ja tukee lapsen oppimisprosessia.

Sonjan erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat luovuus, leikkipedagogiikka, taide, tiede, ilmiöoppiminen ja kirjallisuuden käyttö osana opetusta. Hänen mielestään oppimisessa hienointa ovat hetket, joissa saa ihmetellä, iloita ja oivaltaa yhdessä lasten kanssa. Oppimisen perustan muodostaa lapsen kokemus itsestään oppijana. Opettajana Sonja haluaa auttaa lasta tulemaan omaksi itsekseen tukemalla hänen vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan esiopetuksen arjessa.

Riikka Lammi

Riikka Lammi toimii opettajana Tampereella Mustametsän päiväkodin esiopetuksessa. Riikka halusi lähteä mukaan kehittämään esiopetusmateriaalia, joka innostaa erilaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toiminnallisuuteen opetuksessa. Hän kaipasi itse materiaalia, joka joustaa ja antaa riittävästi tilaa huomioida esiopetusryhmässä syntyneet ideat ja mielenkiinnon kohteet.

Opiskeluaikanaan Riikka kiinnostui Reggio Emilia -pedagogiikan lasta osallistavasta filosofiasta. Tästä ”sadan kielen” pedagogiikasta hän omaksui ihmettelyyn ja luovuuteen kannustavan ilmiöpohjaisen opetustavan, jossa taiteen luomilla elämyksillä on tärkeä rooli. Riikan motto on: oppiminen on seikkailu, joka lähtee ihmetyksestä ja rakentuu yhdessä kokeillen ja tutkien.

Avainsanat: ystävien eskari
Kenelle: Opettajat