3

Artikkeli

Oppimisen ihmettelyä ja onnistumisen riemua – Ystävien eskari on toivottu oppimateriaali esiopetukseen

Esiopetuksen Ystävien eskari -oppimateriaali tempaa mukaansa toiminnallisuudellaan ja lapsilähtöisellä sisällöllään. Se tarjoaa selkeän rungon opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Esiopetusikäiset lapset ovat taidoiltaan ja osaamiseltaan jokainen omalla tasollaan. Yhteistä kaikille eskarilaisille on innokkuus ja halu tutustua uusiin asioihin.

Ystävien eskari tarjoaa eskarivuoteen selkeän ja jokaiselle oppijalle sopivan pedagogisen pohjan. Kattava oppimateriaali antaa tilaa myös opettajan ja ryhmän omalle luovuudelle.

– Ystävien eskarin tarkoitus on tukea lapsen itsetunnon kehitystä eskarivuoden aikana ja auttaa myönteisten oppimiskokemuksien syntymistä. Oppimateriaalin tärkein tehtävä on saattaa jokainen lapsi ensimmäiselle luokalle hyvällä itsetunnolla, kertoo esiopetuksen opettaja Sonja Laitila. Hän opettaa eskarilaisia Mustametsän päiväkodissa Tampereella ja on yksi Ystävien eskarin tekijöistä.

Tekijäryhmään kuuluvat hänen lisäksi esiopetuksen opettaja Riikka Lammi sekä alkuopettajat Johanna Kanto ja Annukka Korkatti. Ystävien eskari on uutuus Ystävien aapisen ja lukukirjan muodostamaan sarjakokonaisuuteen.

Sopivan laajuinen oppimateriaali tukee esiopetuksen opettajaa

Valmiin oppimateriaalin käyttäminen eskarissa tuo ryhmän kanssa toimimiseen selkeyttä, suunnitelmallisuutta ja monipuolisuutta.

– Kun opettajalla ei ole kiire kehittää itse uusia tehtäviä tai etsiä niitä eri aineistoista, jää enemmän aikaa lasten ideoiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioimiseen toiminnassa. Samalla voi luottaa, että materiaalin sisällöt ovat pedagogisesti suunniteltuja ja opetussuunnitelman mukaisia, Lammi kertoo oman kokemuksensa pohjalta.

Ystävien eskarin suunnittelussa on haluttu huomioida erilaisten eskariryhmien tarpeet ja antaa opettajalle aito mahdollisuus valita sieltä omalle ryhmälleen sopiva määrä tarinoita, leikkejä ja tehtäviä. Näin materiaali ei sido ja määrittele ryhmän toimintaa liiaksi. Kirjan tehtävät ovat vain osa esiopetustoimintaa.

Opettajan materiaalissa tehtävät avataan selkeästi ja neuvotaan, miten aihetta voi syventää lisäharjoituksilla tai keskusteluilla. Lisäksi Ystävien eskarin opettajan materiaalista löytyy kattavia ilmiöoppimiseen pohjautuvia kokonaisuuksia. Materiaali on myös opettajalle henkilökohtainen työväline oman opetustavan kehittämiseen.

Ystävien eskari kuljettaa koulua kohti

Esiopetuksen harjoituskirja on lapselle väline oppimisen dokumentointiin. Kirjan avulla lapsi näkee konkreettisesti omat onnistumisensa ja kehittymisensä. Dokumentointi tekee oppimista näkyväksi ja vahvistaa lapsen omaa myönteistä käsitystä itsestään osaajana.

– Ystävien eskari ei korosta tiettyjä taitoja, sillä lapsi voi onnistua monissa erilaisissa asioissa. Toiminnallisuus ja tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat vahvasti mukana läpi oppimateriaalin. Oman ihastuttavan lisän tuovat Ystävien eskarin hahmot Havu-karhu ja Tiki-orava, jotka eskarilaisten tapaan itsekin vielä harjoittelevat uutta ja oppivat hyödyntämään vahvuuksiaan, Laitila kertoo.

Ystävien eskarin tarinat on kirjoittanut Anneli Kanto, jonka käsialaa on myös suureen suosioon nousseiden Ystävien aapisen ja lukukirjan tarinat. Loistavissa tarinoissa samaistuttavat hahmot ylittävät itsensä, oppivat toisiltaan ja harjoittelevat sosiaalisia taitoja kuten lapset itsekin eskarivuoden aikana. Jokaiseen jaksoon kuuluu kolme tarinaa, joista päätarina kuljettaa eskarin tarinan juonta lukuvuoden aikana eteenpäin. Kaksi lisätarinaa on muista tarinoista ja juonesta irrallisia, ja niistä voi valita sopivan määrän omalle ryhmälleen tai hyödyntää ne kaikki valitsemassaan järjestyksessä.

Toiminnallisuus on osa oppimista

Ystävien eskari -materiaalissa on huomioitu monenlaiset oppijat. Kaikki lapset hyötyvät toiminnallisuudesta opetuksessa. Joitakin se saattaa myös helpottaa pitkäjänteisen työskentelyn harjoittelussa ja motivoitumisessa.

Ystävien eskarin harjoituskirjassa jokaisella aukeamalla on toiminnallinen harjoitus, joka liittyy kokonaisuuteen ja avaa asiaa lapselle mielekkäällä tavalla.

– Toiminnallisuus ei ole oppimisesta irrallinen asia, vaan tuo lapsen kaikilla aisteillaan opittavan asian ääreen. Toiminnalliset menetelmät nostavat lapsen aktiivisuuden ja toimijuuden keskiöön. Konkreettiset välineet tai kehollinen kokemus auttavat lasta hahmottamaan opittavaa asiaa syvemmin. Esimerkiksi matemaattisen ajattelun kehittymiseksi lapsi tarvitsee paljon oman toimintansa kautta syntyviä kokemuksia, Lammi havainnollistaa.

– Ystävien eskarissa leikki on aina toiminnan ytimessä. Kun toiminnallisuus on mukana oppimishetkessä, se antaa lapselle muistijäljen tärkeästä käsitellystä aiheesta, Laitila jatkaa.

Ystävien eskariin sisältyy painettu harjoituskirja, opettajan materiaali ja opetuskortit, jotka sisältävät kirjaimien ja numeroiden lisäksi myös päiväjärjestyskortit sekä tunne- ja vuorovaikutuskortit. Ensimmäistä kertaa esiopetuksen materiaaleissa on mukana myös opettajan digiopetusmateriaali ja oppilaan Bingel-tehtävät. Digisisältöjen tarkoitus on syventää ja rikastaa painettua materiaalia.

– Digitaaliset ympäristöt motivoivat lapsia harjoittelemaan uusia asioita. Elämyksellisyys ja pelillisyys herättelevät mukavasti lapsen kiinnostusta vaikkapa kirjaimiin, Lammi pohjustaa.

Ystävien eskari soveltuu oppimateriaaliksi myös kaksivuotiseen esiopetukseen. Ilmiöoppimisen monipuolisia tehtäviä voi käydä läpi jo viskarin aikana. Harjoituskirja on kuitenkin tarkoitettu varsinaiseen esiopetukseen. Oppimateriaalin avulla myös yhteistyö alkuopetuksen kanssa toteutuu mutkattomasti.

 

Artikkeli julkaistu 11/2021.

Avainsanat: ystävien eskari
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Näin Ystävien eskari tukee alkuopetusta

Opevinkit

Poimi Ystävien eskarin vinkit tutustumispäivään

Ajankohtaista

Katso esittelyvideo: Ystävien eskari avaa oven oppimisen maailmaan