3

Tekoäly on opettajan ystävä, ei vihollinen

22.11.2018 / Santtu Toivonen

Tekoäly tuo paljon uusia mahdollisuuksia koulutusalalle ja oppimisen kehittämiseen.

Tekoälyn ja automaation pelotellaan vievän meidän duunit: neljä miljoonaa työpaikkaa Isossa-Britanniassa on vaarassa kadota, 47 prosenttia yhdysvaltalaisten töistä poistumassa, jopa puolet kaikista toimenkuvista katoaa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Onneksi kaikissa uutisissa eivät soi yhtä synkät tuomiopäivän pasuunat. Eräässä tuhatta yritystä käsitelleessä tutkimuksessa tekoälyn arvioitiin luovan uusia työpaikkoja 80 prosentissa tapauksista. Maltillisimpien arvioiden mukaan toimenkuvia sekä poistuu että syntyy. Konsulttitoimisto PwC:n tuoreen arvion mukaan Ison-Britannian työmarkkinoilta poistuu vuosina 2017–2037 seitsemän miljoonaa työpaikkaa, mutta tilalle on tulossa 7,2 miljoonaa uutta.

Opettajan työtä ei voi korvata koneella

Vaan miten käy opettajan? Hyvin, väittää PwC. Opettaminen kuuluu sellaisten ammattien joukkoon, joita on hankalaa korvata tietokoneella tai automaatiolla. En voisi enempää olla samaa mieltä. Opettamisen kovassa ytimessä on ihmistuntemus, tilannetaju ja niihin pohjautuva vuorovaikutus opetusryhmän kanssa. Kukaan tai mikään ei tunne luokkaansa kokonaisuutena yhtä hyvin kuin opettaja.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tekoälystä voisi olla apua opettajan työssä. Opettamiseenkin kuuluu koko joukko rutiininomaisia vaiheita, joita voidaan automatisoida osittain tai kokonaan. Esimerkiksi Bingel-oppimismaailmassa yksinkertaisten tehtävien tarkistaminen on automatisoitu. Arvioinnissa on muitakin mahdollisuuksia automaatiolle ja tekoälylle, samoin vaikkapa työn suunnittelussa. Automatisoimalla sopivat toiminnot voidaan opettajan aikaa vapauttaa tärkeämpiin tehtäviin, erityisesti jo mainittuun vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa.

Tekoäly voi auttaa myös oppilaita esimerkiksi yksilöllisen oppimisen kautta. Kone voi oppia tarjoamaan mahdollisimman sopivia tehtäviä ja muita sisältöjä, kunhan se saa käyttöönsä riittävästi dataa siitä, miten eri oppilaat ovat suoriutuneet opinnoissaan. Osumatarkkuutta voidaan edelleen parantaa lisäämällä keitokseen muita oppimistilanteen kannalta hyödyllisiä tietoja. Esimerkiksi luokkatilanteen ryhmädynamiikka, opiskeluajankohta ja jopa oppijan tunnetila voivat auttaa sopivimpien sisältöjen valinnassa. Tällä tavoin oppilaan motivaatio kasvaa ja lopulta oppimistuloksetkin paranevat. Kone siis oppii, jotta ihminen oppisi.

Oppimateriaalit suunnitellaan ja testataan aina yhdessä materiaalien käyttäjien, opettajien ja oppilaiden, kanssa. Tämä pätee myös älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin. Paraskaan ohjelmoija ei osaa toteuttaa toimivaa pedagogiikkaa ilman opetusalan ammattilaisten rautaista tietotaitoa. Kone oppii, jotta ihminen oppisi, mutta ihan aluksi ihmisen pitää opettaa konetta.


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset