3

Yllättäen huomasin työskenteleväni palvelumuotoiluyrityksessä

06.11.2018 / Teemu Lehtonen

Tulin oppimateriaalikustantamoon alan ulkopuolelta neljä vuotta sitten. Olen huomannut, miten tuntematon toimiala oppimateriaalikustantaminen on valtaosalle väestöä. Sitä se on myös monille päättäjille.

Väitän, että oppikirja-sanan kirja tuo monille mieleen yksin työskentelevän kirjailijan tai kaunokirjallisen prosessin lopputuotteen.  Kaunokirjailijoiden työ on suurelle yleisölle tuttua, sillä se on esillä mediassa kaiken aikaa.

Oma ahaa-elämykseni oppimateriaalikustantamossa on ollut, kuinka perustavanlaatuisesti erilainen prosessi oppimateriaalin tuottaminen on kaunokirjallisen teoksen kirjoittamiseen verrattuna. Oppimateriaalin tuottaminen on pedagogista palvelumuotoilua, ei kirjailijan työtä, vaikka luova tekstin tuottaminen on toki yksi tärkeä osa kokonaisuutta. Oppimateriaalien tekeminen on ollut palvelumuotoilua jo painetun materiaalin valtakaudella ja se on sitä entistäkin enemmän nyt, kun materiaalista valtaosa on myös digitaalista ja monin osin pelkästään digitaalista (esim. opettajien esitysmateriaalit).

Perustavanlaatuinen ero kirjailijan työhön on myös se, että oppimateriaalin tuottaminen on ryhmätyötä.

Laadukas oppimateriaali syntyy tuhansista valinnoista

Oppimateriaalin suunnittelu aloitetaan miettimällä kohderyhmän tarpeita, opetettavaa sisältöä ja valittua pedagogisesta lähestymistapaa. Esimerkiksi vieraan kielen opettaminen 10-vuotiaalle vaatii tietynlaista viestin muotoilua. Aivan kuten vaatii filosofian perusteiden opettaminen lukiolaiselle tai fysiikan käsitteiden avaaminen yläkoululaiselle teinille.

Sisällön käsittelytapa, esimerkit, tehtävät, kielen vaikeustaso ja nyanssit, kuvitus sekä monet muut pedagogisesti perustellut valinnat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, pystyykö oppilas omaksumaan uuden tiedon ja parhaimmassa tapauksessa innostumaan siitä. Nämä kaikki sisällön yksityiskohdat kudotaan pedagogiseksi kokonaisuudeksi oppikirjailijoiden, kustannustoimittajien, kuvittajien, kuvatoimittajien, graafikoiden, ohjelmoijien ja monien muiden ammattilaisten  yhteistyönä.

Pedagogista palvelumuotoilua

Olemme tietämättämme toimineet jo pitkään kuin trendikkäät palvelumuotoilutoimistot. Meillä ei vain ole ollut käytössämme samoja service design-käsitteitä.  Olemme kyselleet käyttäjien tarpeita ja motiiveja, luoneet testiaineistoja, kysyneet opettajilta ja oppilailta palautetta ratkaisuillemme ennen valmiin tuotteen julkaisua, julkaisseet ensimmäisen version ja korjanneet lopputulosta käyttäjäpalautteen perusteella.

Lopulta opettaja tarjoilee tämän palvelumuotoillun tuotepaketin oppilailleen juuri sopivassa muodossa, oikeassa tahdissa, höystäen sitä omalla kädenjäljellään.

Kaikkihan on jo netissä?

Internet-ajan puhe siitä, että ”kaikki tietohan on jo netissä” on tehnyt oppimateriaalien palvelumuotoilun hyödyn entistä näkyvämmäksi. Jos nettihaut ja Wikipedia takaisivat oppimisen, oppimateriaalin tekijöitä ja kustantamoita ei tarvittaisi. Mikään laki ei määrää, että koulujen tulee käyttää kustannettua materiaalia. Asema koululuokassa pitää aina ansaita uudelleen.

Missiomme on kehittää omia palvelumuotoilun käytäntöjämme nyt ja tulevaisuudessa, jotta voimme tuottaa yhä parempia oppimisen työkaluja suomalaisille oppilaille ja opettajille. Kaiken palvelumuotoilumme tavoitteena on innostaa oppimaan.


Teemu Lehtonen

Työskentelen Sanoma Prolla lukion ja ammatillisen koulutuksen liiketoimintajohtajana. Käsittelen blogikirjoituksissani toisen asteen koulutuksen muutoksia ja pohdin, miten opiskelijat löytäisivät palon elinikäiseen oppimiseen.

JUTUN KIRJOITTI

Teemu Lehtonen

Työskentelen Sanoma Prolla lukion ja ammatillisen koulutuksen liiketoimintajohtajana. Käsittelen blogikirjoituksissani toisen asteen koulutuksen muutoksia ja pohdin, miten opiskelijat löytäisivät palon elinikäiseen oppimiseen.
Kaikki blogikirjoitukset