3

Oppilaan vastuunotto ei tarkoita heitteillejättöä – opettaja on aina ohjaimissa

14.12.2018 / Matias Vakkilainen

Oppilaat tarvitsevat opettajaa niin kuin yrittäjät mentoria.

Istuin kuun alussa kuuntelemassa esityksiä startup-tapahtuma Slushissa. Olin tarkoituksella valinnut esityksiä, jotka eivät näennäisesti liittyneet mitenkään koulutukseen tai oppimiseen, mutta oli mielenkiintoista huomata, miten tietyt, oppimiseen liittyvät teemat toistuivat muutamassakin keskustelussa.

Selvästi yleisin tällainen teema oli mentorointi. Niin nuoret vasta-alkajat kuin kokeneet ja onnistuneet yrittäjämiljonäärit korostivat mentoroinnin tärkeyttä yrittämisessä. Haussa ei ollut mikä tahansa mentori, vaan erityisen pätevä sellainen. Mentori, jolla on oikeasti aikaa mentoroitavalleen. Samaan aikaan mediassa kirjoitetaan juttuja koulusta, jossa opettajat jättävät oppilaansa oman onnensa nojaan opetussuunnitelman, ilmiöoppimisen tai flippaamisen varjolla. Oppilaatkin kaipaavat mentoria.

On aivan selvää, etteivät opetussuunnitelmien perusteiden tekijät ole tarkoittaneet uusilla opetustyyleillä sitä, että oppilaat jätettäisiin oppimisen kanssa yksin. Oppilaan vastuunotto ei tarkoita sitä, että opettajalla olisi yhtään vähempää vastuuta. On yhtälailla aivan selvää, että Suomesta löytyy iso joukko sellaisia opettajia, jotka ohjaavat oppilaitaan oikeasti ottamaan opiskelusta vastuuta ja tukevat tarvittaessa heikompia. Onneksi heitäkin nostetaan esiin mediassa. Kun esimerkkejä myös päinvastaisesta toiminnasta löytyy, onko kuitenkin kyse siitä, ettei opettajille ole tarjottu tarpeeksi koulutusta uusiin toimintamalleihin? Jos ilmiöoppiminen toimii tietyissä kouluissa ja tietyillä opettajilla, miksei se toimisi kaikilla?

Koulutuksen lisäksi opettajat tarvitsevat apuvälineitä

Jos tavoitteena on jokaisen oppilaan yksilöllinen oppimispolku vähintäänkin siten, että jokainen tekee omalle tasolleen sopivia tehtäviä, käy luokan valkotaulu tehtävien annossa äkkiä pieneksi. Tällaisessa tilanteessa digitaaliset työvälineet nousevat arvoonsa. Opettaja voi antaa tietyt tehtävät koko luokalle, jakaa luokan ryhmiin ryhmätyötehtäviä varten ja antaa tietyille oppilaille omia, heidän tasoonsa sopivia tehtäviä. Kun oppilaat tekevät tehtäviä, pystyy opettaja seuraamaan edistymistä verkkopalvelun kautta ja keskittämään ohjauksensa sitä todella tarvitseville.

Oppilaat ja ryhmät ovat erilaisia. Joskus tiettyjä asioita täytyy käydä läpi perusteellisemmin tai jopa eri järjestyksessä kuin opettaja on etukäteen ajatellut. Joskus asioita käydään läpi koko porukalla ja joskus pienemmissä ryhmissä tai jopa yksilöllisesti. Myös oppimateriaalien täytyy joustaa erilaisiin tarpeisiin. Uudet opetustyylit ja niitä tukevat oppimateriaalit ovat työkaluja muiden joukossa. Opettaja kokoaa niistä omat suunnitelmansa omalle ryhmälleen. Opettajan ammattitaitoa on mukauttaa opetusta ryhmän mukaan.

Monessakin Slushin esityksessä yhdeksi sankaritarinaksi pohjoismaisena menestys-startupina nousi Spotify. Se antaa meille kaikille työkalut omien soittolistojen luomiseen. Ovatko opettajat arkipäivän DJ:tä kootessaan tuntisuunnitelmansa palasista Spotifyn soittolistojen lailla?


Matias Vakkilainen

Työskentelen Sanoma Prola yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen digikehityksen tuotepäällikkönä. Blogiteksteissäni käsittelen päivänpolttavia aiheita ja uusia tuulia digitaalisuuteen peilaten.

JUTUN KIRJOITTI

Matias Vakkilainen

Työskentelen Sanoma Prola yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen digikehityksen tuotepäällikkönä. Blogiteksteissäni käsittelen päivänpolttavia aiheita ja uusia tuulia digitaalisuuteen peilaten.
Kaikki blogikirjoitukset