3

Laadukkaat oppimateriaalit takaavat sen, että opettaja voi keskittyä ydintehtäväänsä – opettamiseen

30.11.2018 / Sanoma Pro

Hyvin tehdyillä oppimateriaaleilla on merkittävä rooli opettajan työssä ja työssä jaksamisessa. Lisäksi ne vaikuttavat merkittävästi oppimismotivaatioon.

Hesarin uutisoinnista alkanut oppimiskeskustelu lähti nopeasti lentoon, ja mielipiteitä on ilmaantunut yhtä monta kuin keskustelijoitakin. Onhan kaikki käyneet aikoinaan oman koulunsa. Keskusteluissa nousi muun muassa esiin opettajien työn kuormittavuus ja miten opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa opettamiseen ja oppilaiden tukemiseen. Myös oppimateriaalien rooli on vilahdellut keskusteluissa.

Eikä ihme, sillä oppimateriaalien perustehtävä on opetuksen ytimessä: toimia koululaisen ja opiskelijan oppimista edistävänä välineenä, mutta myös opettajan arjen työkaluna ja tukena. Me näemme, että opettajan ydintehtäviin kuuluu opettaminen ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Jos aikaa kuluu vielä materiaalien suunnitteluun, etsimiseen ja koostamiseen, on se pois oppilaiden kohtaamisesta ja ohjauksesta sekä tietenkin opettajan voimavaraista.

Laaja toimitusprosessi takaa kouluille laadukkaat oppimateriaalit

Hyvän kustannetun oppimateriaalin tuottaminen on pitkälle kehitetty prosessi. Se alkaa erilaisilla taustatutkimuksilla, joissa tarkastellaan oppilaiden ja opettajien tarpeita. Toimitetut sisällöt testataan sekä opettajilla, asiantuntijoilla että luokilla ennen käyttöönottoa. Tuloksena on monipuolinen, oppilaiden ja opiskelijoiden ikään ja tasoon sopiva materiaali.

Uskon vahvasti, että laadukkaat oppimateriaalit ovat takaamassa Suomen koulumenestystä, kattavan opetussuunnitelman sekä maailman parhaiten koulutettujen opettajien lisäksi. Se, että kaikki koululaiset saavat käyttää hyvin toimitettua oppimateriaalia, on myös osa tasa-arvoista opetusta.

Suomessa on se onni, että opettajat saavat itse valita käyttämänsä materiaalin. Kustannettujen materiaalien oheen on tullut ilmaisia materiaalipankkeja, joita opettajat hyödyntävät luonnollisena osana muita materiaaleja.

Vaikka materiaalipankit ovat hyvä lisä opettajille, en näe niiden korvaavan kustannettua materiaalia. Haasteita voi syntyä siitä, kuka niitä päivittää sekä hoitaa tekijänoikeudet ja lähteiden paikkansapitävyyden. Kustannetuissa materiaaleissa nämä asiat on mietitty ja varmistettu valmiiksi. Materiaalipankkeihin siirtyminen ei myöskään toisi suuria säästöjä, sillä tälläkin hetkellä vain 1,2 prosenttia koulujen käyttöbudjetista kuluu oppimateriaaleihin.

Motivaatiota laadukkaista materiaaleista

Oppimateriaali ei enää tarkoita oppikirjaa ja työkirjaa, vaan näiden ympärille rakentuu kokonainen oppimismaailma. Tähän liittyy olennaisesti digitaalisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen. Se on palvelumuotoilua, jossa taustalla on opetussuunnitelma ja tavoitteena on tukea erilaisia oppilaita.

Digitaaliset aineistot auttavat havainnollistamaan opetusta ja yksilöllistämään oppimista kullekin sopivaksi. Esimerkkinä alakouluun suunnattu pelillinen oppimismaailma Bingel, jossa tehtävät mukautuvat kunkin lapsen omaan tasoon. Bingel antaa myös mahdollisuuden sekä opettajalle että oppilaalle seurata oppimisen edistymistä entistä paremmin.

Oli kyse sitten digitaalisista tai painetuista aineistoista, hyvin tehdyllä materiaalilla on suora yhteys oppimismotivaatioon ja -tulokseen sekä opettajien työn helpottumiseen. Kun tehtävät ja materiaalit on tehty auttamaan oppijaa, ne lisäävät myös itseohjautuvuutta ja kiinnostusta oppimiseen. Tämäkään ei kuitenkaan poista sitä, että oppimiseen liittyy aina laadukas opetus, harjoittelu ja työnteko: perustan luomiseen ei ole oikotietä.