3

Kurkistus oppimateriaalien kulisseihin: yhteistyö opettajien kanssa on avainsana

21.03.2019 / Sanoma Pro

Mitä Sanoma Pro tekee? – Oppikirjoja ja -materiaaleja kouluille. Näin olisin vastannut kysymykseen vielä muutama vuosi sitten, kun työskentelin opettajana koulussa. Aloitettuani työt täällä kustantajalla olen saanut huomata, että käsitykseni yrityksen toimenkuvasta oli melko kapea.

Todellisuudessa täällä tehdään paljon laajempaa työtä oppimisen edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä opetustyön helpottamiseksi kuin osasin kuvitella.

Opettajat oppimateriaalien tekijöinä

Kaikki oppimateriaaliemme sisällöt ovat opettajien suunnittelemia. Tekijäryhmissämme työskentelee satoja opettajia, joiden intohimona on opetuksen ja materiaalien kehittäminen. Olen saanut konkreettisesti nähdä, että materiaalien takana on aina todella laaja OPS-taustatyö, jota tehdään tekijäryhmissä ja toimituksessa. Materiaalit suunnitellaan niin, että opettaja voi luottaa niiden noudattavan OPSin valtakunnallisia perusteita. Opettajan tehtäväksi jää vain huomioida paikallisen OPSin erityispiirteet, ja toisinaan niihinkin on tarjolla valmiita malleja.

Materiaalin on mukauduttava monenlaisiin tarpeisiin

OPS korostaa jokaisen oppilaan yksilöllistä tapaa oppia, mutta materiaaleissa on mielestäni tärkeää huomioida lisäksi myös opettajien erilaiset opetustyylit. Siksi oppimateriaalien monipuolisuus on äärimmäisen tärkeää. Lisäksi monipuolinen tarjonta voi kannustaa kokeilemaan uusia työtapoja.

Erityisen ilahtunut olen siitä, että tässä firmassa ei vetäydytä omaan kammioon suunnittelemaan materiaaleja, vaan jalkaudutaan kouluille ja opettajien luo kuuntelemaan ja kuulemaan, miten voimme auttaa heitä. Kartoitamme opettajilta arjen tarpeita ja toiveita, ja heidän palautteensa on tärkeä osa tuotekehitystämme. Tuotekehityksessämme on jatkuvasti mukana suuri määrä opettajia eri puolelta Suomea. Osa on mukana palauteryhmissä, toiset lausunnon antajina ja monet myös materiaalin testaajina.

Digitaalisuudella pyritään säästämään opettajien aikaa

Digitaalisuus ja sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet ovat arkea yhtä lailla täällä meillä kuin kouluissakin. Mielestäni digitaalisen materiaalin suuri etu on se, että sitä voidaan julkaisemisen jälkeenkin muokata, kehittää ja päivittää opettajien palautteet huomioiden. Digitaalisuudella ei suinkaan haluta aiheuttaa opettajille ylimääräistä vaivaa, vaan sen avulla pyritään säästämään aikaa ja tuomaan opetukseen lisä-arvoa. Yhteistyöllä tämä on mahdollista saavuttaa.

Tukea oppimateriaalien käyttöön jokaiselle

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä sitä, että opettajat saavat mahdollisimman suuren hyödyn tilaamistaan materiaaleista. Käyttäjäopastusten ja -koulutusten avulla huolehdimme, että materiaalit tulevat tutuiksi ja opettajat löytävät niistä kaiken tarvitsemansa juuri omaan opetukseensa. Opettajan työ on nykyään vaativaa eikä ylimääräistä aikaa ole. Siksi haluamme tarjota kaiken mahdollisen tuen jokaiselle opettajalle.

Tämä oli pieni katsaus siitä, mitä kaikkea teemme yhdessä opettajien kanssa ja miten haluamme olla mukana tukemassa tärkeää opetustyötä. Jos olisin tiennyt kaiken tämän jo opettajana ollessani, olisin saattanut hyvinkin olla kiinnostunut olemaan mukana tuotekehityksessä jossakin muodossa. Nyt sinä tiedät mahdollisuutesi!