3

Uutismedia oppimateriaaleissa pitää opiskeltavat asiat tiukasti ajan hermoilla

03.07.2017 / Hannele Cantell, KT, dosentti

”Ei koulua, vaan elämää varten.” Slogan on vanha, mutta ei lainkaan vanhentunut. Päinvastoin, uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat nostavat vahvasti esiin opiskeltavien asioiden soveltamisen arkielämässä.

Oppimisen tutkijat puhuvat tässä yhteydessä kontekstuaalisesta oppimista, joka korostaa erilaisia oppimisen konteksteja ja opittujen asioiden soveltamista monenlaisissa tilanteissa ja eri oppimisympäristöissä.

Opetuksen aiheita voivat olla muun muassa maanjäristykset, pakolaisuus, ilmastonmuutos. Osa opettajista muistaa ajan, jolloin aiheisiin sopivia uutisartikkeleita leikattiin sanomalehdistä ja koottiin kasapäin pölyisiin mappeihin. Oppikirjailijoina yritimme pysyä ajan hermolla ja haalia materiaaleihin liitteiksi kiinnostavimmat uutiset. Haaveilimme arkistosta, josta voisi hakea kirjojen teemoihin liittyviä artikkeleita.

Nyt tämä on mahdollista ja myös helppoa. Sanoma Pron yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa tarjoaa mahdollisuuden saada innostavimmat ja ajankohtaisimmat uutis- ja tiedeartikkelit – myös niihin liittyvät videoklipit – oppimateriaaleihin. Niitä käytetään myös lukion Kompassi-kokeiden aineistotehtävissä. Artikkelit mahdollistavat mainiosti monialaisen, laaja-alaisesti eri oppiaineita yhdistelevän oppimisen. HS-yhteistyö on avannut aivan uuden oven oppimateriaalien tekijälle, kun olemme voineet ideoida uudenlaisia tehtäviä ja visuaalisia esityksiä digitaalisiin materiaaleihin.

Onko tieto varmasti luotettavaa?

Digitaalisuuden myötä markkinoilla liikkuu myös sellaisia aineistoja ja tekstejä, joiden luotettavuutta ei voi taata. HS-yhteistyössä oppikirjailijan kannalta on tärkeää, että saamme käyttöömme arvostetun mediatalon laadukkaita ja luotettavia artikkeleita. Toinen olennainen seikka on se, että asianmukaisten sopimusten myötä myös näiden uutisartikkeleiden kirjoittajien ja kuvittajien tekijänoikeuksista on huolehdittu. Uutisaineistot eivät ole summittaisesti netistä kopioituja, vaan niiden tekijät ovat asiantuntevia toimittajia. Tämä varmistaa laadun.

Oppimisteknologioissa ja digitaalisuudessa on monia näkökulmia. Toki on tarpeen suhtautua osaan uudistuksista myös terveen kriittisesti. Oppikirjailijana olen kuitenkin kokenut HS-yhteistyön ja uutisaineistojen hyödyntämisen digitaalisissa oppimateriaaleissa pelkästään myönteisenä asiana. Oppimateriaalien sisältö on tullut entistä houkuttelevammaksi, kun käsiteltäviin aiheisiin on liitetty ajankohtaisia ja mielenkiintoisia esimerkkejä. Näin oppimateriaalit tukevat yhä enemmän niin kouluoppimista kuin tulevaisuuden taitoja varten oppimista.