3

MaKeKo-digikokeiden käyttöönotto

Mikä on MaKeKo? MaKeKo on lyhenne sanoista matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet. Kokeiden avulla voidaan arvioida, miten opetuksen keskeiset tavoitteet on saavutettu. MaKeKo tarjoaa myös tukea opetuksen suunnitteluun. MaKeKo-kokeen voi pitää Lue koko vastaus

MaKeKo-digikokeen tulosten tallentaminen ja tarkastelu

MaKeKo-kokeiden tulokset näkyvät vain kokeen luoneelle opettajalle. Muut opettajat eivät voi tarkastella kokeen tuloksia Kompassissa. Tulokset näkyvät opettajalle lisenssin voimassaoloajan (1.8.–31.7.) Kokeen tulokset on mahdollista tallentaa tiedostoksi omalle koneelle taulukkomuodossa. Lue koko vastaus