3

MaKeKo-digikokeen tulosten tallentaminen tiedostoiksi

Voit tallentaa koetuloksia tiedostoksi, mutta saat yhteenvetoon vain oppilaskohtaisesti yhteispistemäärän.

Tarkempien koetulosten tallentaminen tiedostoon (esim. osa-alueittain jatkoanalyysia varten) on kuitenkin Kompassin kehityslistalla.