3

Bingelin suositellut tehtävät

Bingel suosittelee oppilaille lisää harjoituksia sen perusteella, miten he ovat harjoitelleet lukuvuoden aikana. Niissä sarjoissa, joissa suosittelut ovat saatavilla, Bingel muodostaa jokaiselle päivälle yhden harjoituksen, joka sisältää 10 eri tehtävää. Suositteluja nousee oppilaan näkymään, kun hän on ehtinyt harjoitella Bingelissä jonkin aikaa.

Bingelin suosittelut perustuvat aikavälikertaukseen. Tässä oppimismenetelmässä oppilaalle tarjotaan aikataulutetusti kertauksena asioita, joiden parissa hänellä on ollut aiemmin haasteita. Tavoitteena on auttaa oppilasta oppimaan ja muistamaan paremmin. Kun oppilas suorittaa tehtävän onnistuneesti kolme kertaa peräkkäin, se merkitään saavutetuksi tavoitteeksi, eikä sitä enää tarjota oppilaalle suositelluissa tehtävissä.

Opettajana pystyt seuraamaan oppilaidesi edistymistä opettajan työkalujen suoritustietojen kohdalta.

1. Oppilas näkee suositellut tehtävät omalla aloitussivullaan, opettajan antamien tehtävien alla.

2. Suositellut tehtävät näkyvät oppiaineittain eriteltynä myös oppilaan Tehtävät-sivulla.