3

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti joka päivä

Suomen suurimpana oppimateriaalikustantajana olemme läsnä yli 3 000 suomalaisen koulun ja oppilaitoksen arjessa sekä kymmenien tuhansien oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien elämässä päivittäin.

Olemme osa Sanoma-konsernia, ja vastuullisuustyötämme ohjaavat Sanoman vastuullisuusstrategia ja -tavoitteet. Ne kiteyttävät vaikututuksemme yhteiskuntaan, ja olemme sitoutuneet työskentelemään yhteisiä tavoitteitamme kohti päivittäin. Alla voit tutustua tarkemmin viiteen vastuullisuusteemaamme.

Innostamme oppimaan

Tuotamme yhdessä opettajien kanssa korkealaatuisia ja innostavia oppimateriaaleja, jotka tukevat opetussuunnitelmia. Oppimisen palvelumme auttavat opettajia rakentamaan myönteistä ja innostavaa oppimisympäristöä sekä kannustavat oppilaita saavuttamaan parempia oppimistuloksia.

Kehitämme oppimateriaaleja yhdessä opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen kehittämisessä huomioimme yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja opetuksen eriyttämisen. Oppimisratkaisumme perustuvat ajantasaiseen tieteelliseen ja tarkistettuun tietoon ja noudattavat opetussuunnitelmien perusteita. Yhdistämällä opetusteknologiaa ja pedagogista sisältöä voimme edistää oppimista innostamalla oppilaita, parantamalla oppimistuloksia ja tukemalla opettajia.

Huolehdimme ympäristöstämme

Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa meitä kaikkia. Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on tärkeää minimoida ympäristövaikutuksiamme ja lisätä ilmastotietoisuutta yhteiskunnassa. Olemme yhdessä Sanoma-konsernina sitoutuneet olemaan hiilineutraali koko arvoketjussamme vuoteen 2030 mennessä.

Ehkäisemme ja pienennämme ympäristövaikutuksiamme investoimalla energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöön toimitiloissamme. Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme koko arvoketjussa. Tavoitteenamme on jätteen mahdollisimman kattava kierrätys ja uudelleenkäyttö, ja minimoimme esimerkiksi muovin käyttöä. Varmistamme myös, että käyttämämme paperi on tuotettu vastuullisesti sekä peräisin luotettavasta ja jäljitettävästä lähteestä. Esimerkiksi Sanoma Pron oppikirjoissa käytetyn paperin puukuitu on sataprosenttisesti peräisin FSC-sertifioidusta alkuperästä.

Suojaamme tietosi

Data on olennainen osa oppimistuotteitamme. Se auttaa opettajia opettamaan ja tukee oppijoita optimoimalla heidän oppimistaan. Käsittelemme henkilötietoja pääosin asiakkaidemme henkilötietojen käsittelijänä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulut ja kunnat päättävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet ja ohjeistavat meitä käsittelemään tietojaan niiden mukaisesti.

Konserninlaajuinen tietosuojaohjelmamme varmistaa, että kehitämme jatkuvasti henkilötietojen vastuullista käyttöä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Olemme kehittyvä työpaikka

Meidän 200 asiantuntijaamme työskentelee turvallisessa ja myönteisessä työympäristössä. Koemme vahvasti, että osaava ja energinen henkilöstömme on liiketoimintamme menestyksen takana. Tuemme tämän tavoitteen toteutumista suunnitelmallisella henkilöstötyöllä.

Luomme tasa-arvoista ja yhdenvertaista työskentelykulttuuria, jossa arvostetaan monimuotoisuutta, kuullaan erilaisia näkökulmia ja edistetään tasavertaista kohtelua ja palkitsemista sekä hyviä työoloja. Strategialähtöisessä henkilöstötyössä panostamme erityisesti henkilöstön osaamisen ja uudenlaisten työelämätaitojen kehittämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin työssä, oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä erinomaiseen esimiestyöhön ja johtamiseen. Toimintakulttuuriamme ohjaa Sanoma Way eli tapamme toimia, joka koostuu neljästä arvolupauksesta: katso eteenpäin, jaa ajatuksia, saa aikaan ja tee yhdessä.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja tietopääomamme. Jatkuvalla ja avoimella dialogilla on merkittävä rooli, kun edistämme työyhteisössämme hyvinvointia ja työturvallisuutta. Tunnistamme ja minimoimme työhön liittyviä riskejä ja edistämme työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Seuraamme ja kehitämme henkilöstön hyvinvointia muun muassa toistuvien ja järjestelmällisten henkilöstökyselyjen avulla.

Vastuulliset liiketoimintatavat

Sanoma noudattaa liiketoiminnassaan toimintamaidensa lakeja ja asetuksia, Eettisiä ohjeitaan (Code of Conduct) sekä konsernin sisäisiä politiikkoja. Sanoman Eettiset ohjeet määrittävät yhteiset eettiset toimintatapamme, joihin Sanoman kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien tulee sitoutua. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan toimitusketjumme vastuullisuutta alkaen toimittajien valinnasta ja teemme yhteistyötä kestävän liiketoiminnan edistämiseksi.

Olemme lisäksi sitoutuneet edistämään yhdeksää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja noudatamme UN Global Compactin kymmentä periaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen.

Lue lisää Sanoman vastuullisuusstrategiasta ja -tavoitteista: https://www.sanoma.com/fi/vastuullisuus/.