3

Teknologia auttaa lähihoito-opiskelijaa tutustumaan arjen työtilanteisiin

04.04.2018 / Teemu Lehtonen

Sanoma Pro lähihoito

Olen kuullut puheita siitä, että kustantajat eivät panostaisi ammatillisen opetuksen oppimateriaalien kehitykseen. Olen tästä eri mieltä ja kerron blogissani, mitä uutta olemme tuottaneet esimerkiksi lähihoitajien opintoihin.

Ammattiosaamisen vaatimukset muuttuvat, mutta osaaminen ei synny tyhjästä. Hallituksen kärkihanke, ammatillisen koulutuksen reformi, pyrkii varmistamaan koulutuksemme korkean tason ja monipuolisuuden. Oppilaitoksissa pohditaan nyt, miten uutta opetussuunnitelmaa toteutetaan käytännössä, miten aikuisopiskelijoiden ja nuorten opetussuunnitelmien yhdistäminen vaikuttaa opetukseen ja mistä saadaan harjoittelupaikat kaikille opiskelijoille.

Minulla oli ilo vierailla maaliskuussa Oulussa Suomen suurimmassa ammattioppilaitoksessa OSAO:ssa. Esittelimme opettajille lähihoidon uusia materiaalejamme. Oppimateriaalin kustantajana sain ilokseni huomata, että uutuudet kiinnostivat ja esittelytila tuli niin täyteen, että viimeiseksi saapuneet kuuntelivat esitystämme ovensuusta. Oppilaitoksissa on oma opetussuunnitelmatyö käynnissä, ja materiaalimme toimivat usein hyvänä runkona opetuksen suunnittelussa. Materiaalejamme onkin tänä keväänä odotettu ja kyselty erityisen vilkkaasti.

Arttu-sovellus tukee käytännön työvaiheiden opiskelussa

Tänä keväänä tuomme lisätyn todellisuuden osaksi myös ammatillisen opetuksen materiaaleja. Arttu-sovelluksen avulla opiskelija saa oppimateriaaliin tuotetut opetusvideot näkyviin suoraan omaan puhelimeensa. Esimerkiksi Oulussa opettajat innostuivat tästä mahdollisuudesta: ei kirjautumisia tai laitehankintoja ja opiskelijoiden omat laitteet saadaan hyötykäyttöön.

Arttu-sovellus on erityisen hyvä ratkaisu juuri käytännöllisten asioiden, esimerkiksi työvaiheiden tai toimenpiteiden opiskelussa. Artun kautta avattava video tuo myös kokemusasiantuntijan äänen kuuluviin.

Ammatillisen opettajan taidot ja asenteet tieto- ja viestintätekniikassa ovat hyvät, mutta pedagogisten sisältöjen kerääminen eri lähteistä on ollut hyvin työlästä. Kirjasta ja videosta koostuva yhdistelmä eli niin sanottu hybridimateriaali tarjoaa helpotusta tähän palapeliin. Materiaali mukautuu eri opiskelutilanteisiin ja on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Henkilökohtaisessa käytössä olevat videot tukevat myös erityistä ohjausta tarvitsevien tai suomea vieraana kielenä puhuvien oppimista. Tämä tasaa osaltaan oppimisen edellytyksiä ja poistaa eriarvoisuutta.

Vuonna 2018 Arttu-sisältöjä on tulossa neljään ammatillisen opetuksen oppimateriaaliin:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen sisältää runsaasti erilaisia Arttu-videoita ja tehtävien ratkaisujen perusteluita. Videoiden joukossa on esimerkiksi päiväkodissa kuvattuja tilanteita ja vammaisjärjestöjen videoita. Näiden sisältöjen kautta luodaan ymmärrystä erilaisten asiakasryhmien tarpeista. Teoriaperustaa rakennetaan videoihin liittyvillä tehtävillä, jotka opiskelija täydentää videon katsottuaan kirjaansa.
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sisältää  runsaasti videoita hoitotyön tilanteista ja kädentaidoista. Lisäksi aivan uutta näkökulmaa tuovat eri sairauksien kokemusasiantuntijat, jotka kertovat sairaudestaan ja siitä, mitä toivoisivat hoitotyöntekijöiden ottavan huomioon heidän kohdallaan.
  • Kasvun aika sisältää mm. lukujen lopussa Artun kautta tehtäviä visoja, joilla kerrataan opittuja asioita.
  • Turvallisen lääkehoidon perusteet sisältää myös kertaustehtävä-visoja. Lisäksi tulossa on kymmenen erillistä videota, joissa esitellään lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Simuloimalla suoraan käytännöntilanteisiin

Oulun OSAO:ssa sain kurkistaa uuteen ”Simu-tilaan”, jossa on simuloitu sairaalan vuodeosasto potilasnukkeineen, kymmenine laitteineen ja valvomohuoneineen. Simuloimalla aitoja tilanteita opiskelijoita valmennetaan työelämän tilanteisiin.

Hyvä opetus, työelämän tarpeiden tuntemus ja ajantasainen oppimisympäristö laitteineen ovat hyvä resepti menestyksekkääseen ammatilliseen koulutukseen. Kustantajana haluan lisätä reseptiin myös modernit, innostavat opetusmateriaalit, jotka ovat opiskelijoiden tiedollinen tuki ja turva. Oppimateriaalit auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia, omaksumaan uutta tietoa ja harjoitusten kautta syventämään ymmärrystä. Hyvä ja laadukas oppimateriaali kulkee opiskelijan mukana aina työelämään asti.

Tästä pääset kurkistamaan terveys- ja sosiaalialan uutuustuotteisiimme:


Tutustu sosiaali- ja terveysalan tilaisuuksiimme ja ilmoittaudu mukaan» 


Teemu Lehtonen

Työskentelen Sanoma Prolla lukion ja ammatillisen koulutuksen liiketoimintajohtajana. Käsittelen blogikirjoituksissani toisen asteen koulutuksen muutoksia ja pohdin, miten opiskelijat löytäisivät palon elinikäiseen oppimiseen.

JUTUN KIRJOITTI

Teemu Lehtonen

Työskentelen Sanoma Prolla lukion ja ammatillisen koulutuksen liiketoimintajohtajana. Käsittelen blogikirjoituksissani toisen asteen koulutuksen muutoksia ja pohdin, miten opiskelijat löytäisivät palon elinikäiseen oppimiseen.
Kaikki blogikirjoitukset