3

Tulevaisuuden taidot

Ammatillisen koulutuksen reformi auttaa pysymään mukana työelämän nopeassa muutoksessa

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi. Uudistuksen myötä lähiopetus vähenee ja opiskelutahdista tulee yhä yksilöllisempää. Itsenäisen opiskelun lisääntyessä myös ammatillisen oppimateriaalin merkitys korostuu.

Työelämässä eletään jatkuvaa muutoksen aikaa, ja muutostahti tuntuu vain kiihtyvän. Helsingin kaupungin kotihoitopäällikkö ja Sanoma Pron pitkäaikainen oppimateriaalin tekijä Suvi Kan on seurannut työelämän muutosta eturintamasta: sairaaloista häviää seinät ja omahoito lisääntyy.

– Nykyään esimerkiksi lähihoitajilta vaaditaan eri asioita kuin aikaisemmin. Uuden ammatillisen reformin myötä pyritään pysymään paremmin työelämän muutoksien tahdissa. Tämä tapahtuu yhdistämällä työelämä ja koulutus sekä teoria ja käytäntö paremmin toisiinsa, sanoo Kan.

Kan on osaltaan mukana Sanoma Pron ammatillisen koulutuksen oppimateriaaliuudistuksessa, joten hän on seurannut reformia tarkasti. Koulutukseltaan Kan on terveydenhuollon opettaja, ja lisäksi hän on toiminut Sanoma Pron oppimateriaalien tekijänä yli 20 vuoden ajan.

Yhteistyö työelämän ja koulun välillä paranee reformin myötä

Vuosien aikana Kan on huomannut, että työelämä ja koulutuksen maailma ovat todellisuudessa olleet kaukana toisistaan. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työelämätaitojen painotus lisääntyy. Jotta se onnistuisi, koulutukselta ja työelämältä vaaditaan enemmän yhteistä dialogia.

– On järjetöntä, että koulussa puhutaan sellaista kieltä, jota työelämässä ei ymmärretä. Esimerkiksi näyttösuunnitelmien tulkitseminen on ollut vaikeaa työelämän edustajille, ja siihen on välillä kaivattu opettajan apua. Uudessa opetussuunnitelmassa käytetään onneksi käytännönläheisempää kieltä, kertoo Kan.

Kaikkea ei voi oppia tekemällä – oppimateriaalista löytyy tietopohja

Työpaikalla opittu malli ei välttämättä ole toimivin tapa tehdä asioita, eikä opiskelijan oppiminen saa perustua vain yksittäisen työpaikkaohjaajan opetukseen, koska ohjaajiakin on eritasoisia. Käytännön takaa on löydyttävä toimiva teoria.

– Oppimateriaalilla on edelleen valtava merkitys. Tiedon valtaisassa viidakossa oppimateriaali on turvallinen valinta – sieltä löytyy varmasti luotettavaa ja sopivasti yksinkertaistettua tietoa, toisin kuin vaikka internetistä, sanoo Kan.

Oppikirjassa on kuvattu toimivat mallit ja periaatteet työntekoon. Materiaali on valmiiksi pureskeltua, ja sitä voi käydä läpi omaan tahtiin.

– Työelämän tilanteisiin ei voi myöskään palata. Oppimateriaalista voi käydä läpi keskeisiä tietoja ja tarkistaa vaikkapa, miten se katetrointi menikään. Sieltä löytyy tietopohja ja oikeaoppiset mallit toimenpiteisiin, kertoo Kan.

Laadukkaasti tuotettu oppimateriaali tukee itsenäistä opiskelua

Kun ammatillisen koulutuksen reformin myötä opetustunnit vähenevät, itsenäisen opiskelun tarve korostuu. Tähän tarpeeseen vastaavat hyvin tuotetut oppimateriaalit ja tehtävät, joita on helppo tehdä ja tarkistaa itsenäisesti.

– Oppimateriaalia tehdessämme haastattelimme opettajia ja työelämän edustajia. Pyrimme tekemään materiaaleja, jotka sekä palvelevat opetusta että ottavat työelämän muutoksen huomioon. Tämä luo yhteistä opetuskieltä ja vuoropuhelua koulutus- ja työmaailman välille, kertoo Kan.

Materiaaleissa pyritään olemaan yksi askel edellä, jotta ne istuisivat myös työelämän tuleviin muutoksiin.

– Toivoisin, että ammatillisen uudistuksen myötä oppisimme hyödyntämään toistemme tukea nykyistä enemmän. Työelämä voisi hyödyntää opettajien ammattitaitoa paremmin, ja opettajien olisi tärkeää jalkautua työelämään, jotta osattaisiin opettaa juuri oikeita, työssä tarpeellisia asioita, Kan kiteyttää.

Suvi Kan

  • Kan on tehnyt Sanoma Prolla oppimateriaaleja yli 20 vuotta.
  • Valmistunut sairaanhoitajaksi 1987 ja erikoistunut kirurgiseen sairaanhoitoon 90-luvun alussa.
  • Valmistunut 1998 terveydenhuollon maisteriksi ja opettajaksi. Toiminut terveydenhuollon opettajana.
  • Siirtyi 2011 Helsingin kaupungille ensin ylihoitajaksi ja myöhemmin kotihoitopäälliköksi.

 

 

Avainsanat: Ammatillinen koulutus


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Lukion ja ammatillisten opintojen digikirjamme uudistuivat

Opiskeluvinkit

Opiskelija, näin oppimateriaali auttaa sinua ammatillisten uudistusten pyörteissä