3

Verso

Versossa uskontoa tarkastellaan elävänä ja monitulkintaisena ilmiönä, joka muuttuu maailman mukana.

Sarjan esittely

Uudistunut Verso vakuuttaa selkeydellään

Uuden opetussuunnitelman mukainen lukion uskonnon sarja Verso vakuuttaa selkeydellään. Lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat erilaisia lukijoita hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt. Sarjan upea kuvitus havainnollistaa tekstiä ja tuo näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

Verso sisältää monipuolisia digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijalle piirtyy selkeä kuva omasta oppimisestaan. Tehtävät tukevat monipuolisen arvioinnin toteutumista. Osa digitaalisista tehtävistä on itsetarkistuvia, ja opiskelija pystyy tekemään niitä myös itsenäisesti ja seuraamaan samalla oppimistaan. Tehtävät sisältävät myös ajankohtaisia aineistoja.

Verso mukautuu helposti jokaisen opettajan omaan opetustyyliin. Opettaja voi muokata sisältöjä Sanoma Pron Kampuksessa: ajankohtaisista aineistoista ja tehtävistä voi helposti valita omaan opetukseen sopivimmat vaihtoehdot. Oppimateriaalin sisältöjä voi järjestellä uudestaan ja piilottaa, ja joukkoon voi myös lisätä omia materiaaleja. Opettaja voi seurata opintojen edistymistä reaaliajassa Ohjaamosta.

Sarjan vahvuudet

 • Versossa on panostettu selkeyteen: lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt.
 • Opettajalle Verso on oivallinen työkalu opetuksen suunnitteluun. Digikirja opettajan aineistoineen on muokattavissa ryhmän tarpeisiin. Sisältöjä voi järjestellä uudestaan, lisätä ja piilottaa.
 • Verso sisältää opettajalle runsaasti tukea monipuoliseen arviointiin.
 • Verso taipuu erinomaisesti myös etä- ja itsenäiseen opiskeluun: digitehtävät sisältävät itsetarkistuvia tehtäviä ja avotehtäviä sekä erilaisia aineistoja. Itsetarkistuvat tehtävät antavat välittömän palautteen. Kommunikointi opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon avulla.
 • Opiskelijoiden suoritukset näkyvät kätevästi Ohjaamossa, mikä tekee oppimisprosessin näkyväksi ja helpottaa monipuolisen arvioinnin toteuttamista.
 • Upea kuvitus ja raikas ulkoasu motivoivat tarttumaan tekstiin.

Tekijät

Katri Hanki, Mikko Karttunen, Seppo Nyyssönen ja Mari Rauhala.
Tutustu tekijäryhmään »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Oppikirjat

Painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kuvat ja muutamia tehtäviä. Selkeyteen on panostettu: lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat erilaisia lukijoita hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt. Ulkoasu on selkeä, rauhallinen ja raikas. Värikäs ja monipuolinen kuvamaailma elävöittää ja havainnollistaa tekstiä.

Digikirjat

Digikirjat sisältävät kunkin moduulin kaikki aineistot: samat tekstit, kuvat ja koonnit kuin painetuissa oppikirjoissa ja lisäksi runsaasti tehtäviä ja niihin erilaisia aineistoja, esimerkiksi videoita, artikkeleita ja kuvia. Kaikki tekstit ovat myös kuunneltavissa.

Itsetarkistuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun oppikirjan käyttäjä voi kuunnella oppikirjan luvut.


Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.  

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—6 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten.

 • Moduulien 1—6 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Verso 1

Verso 1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS 2021) on lukionuskonnon ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Kirjassa käsitellään juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia niiden omista lähtökohdista käsin.

Verso 2

Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2021) on lukion uskonnon toisen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa esitellään kristinuskon eri suuntauksia, niiden historiallista taustaa, toimintamuotoja sekä eettisiä ja yhteiskunnallisia ajatuksia.

Verso 3

Verso 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2021) on lukion uskonnon kolmannen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa perehdytään mm. Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.

Verso 4

Verso 4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS 2021) on lukion uskonnon neljännen moduulin oppimateriaali. Materiaali esittelee Suomen uskontotilannetta, suomalaisten uskonnollisuutta ja sekularisaatiota ja käsittelee monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta nyky-Suomessa. Verso 4 on julkaistu vain digikirjana.

 • Verso 4 -digikirja 
 • Verso 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Verso 5

Verso 5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2021) on lukion uskonnon viidennen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa paneudutaan uskonnon ja taiteen suhteeseen; miten uskonnot ovat vaikuttaneet taiteeseen ja mitä taide merkitsee uskonnoille. Verso 5 ilmestyy vain digikirjana.

 • Verso 5 -digikirja
 • Verso 5 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet 

Verso 6

Verso 6 Uskonto, tiede ja media (LOPS 2021) on lukion uskonnon kuudennen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa esitellään uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä jäsennellään uskonnon ja median välisiä suhteita. Verso 6 ilmestyy vain digikirjana.

 • Verso 6 -digikirja 
 • Verso 6 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet 9/2023

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »


Tutustu sarjaan syvemmin ja poimi vinkit sarjan käyttöön