3

Verso

Versossa uskontoa tarkastellaan elävänä ja monitulkintaisena ilmiönä, joka muuttuu maailman mukana.

Verso vakuuttaa selkeydellään

Versossa on panostettu selkeyteen: lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt. Sarjan upea kuvitus havainnollistaa tekstiä ja tuo näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

Uskonnon Verso-sarja motivoi oppimaan

Upea kuvitus, runsaat videot ja raikas ulkoasu motivoivat opiskelemaan uskonnon sisältöjä. Sarjan selkeä rakenne ja tekstien helppolukuisuus tukevat oppimista.

Runsaat tehtävät mahdollistavat yksilöllisen oppimisen

Verso sisältää monipuolisia digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijalle piirtyy selkeä kuva omasta oppimisestaan. Tehtävät tukevat monipuolisen arvioinnin toteutumista. Osa digitaalisista tehtävistä on itsetarkistuvia, ja opiskelija pystyy tekemään niitä myös itsenäisesti ja seuraamaan samalla oppimistaan.

Versossa on kaikki mitä opettaja tarvitsee

Opettajalle Verso on oivallinen työkalu opetuksen suunnitteluun. Digikirja opettajan aineistoineen on muokattavissa ryhmän tarpeisiin. Verso sisältää opettajalle myös runsaasti tukea monipuoliseen arviointiin.

Verson auttaa onnistumaan ylioppilaskirjoituksissa

Verson huolellisesti laaditun sisällön ja runsaiden harjoitusten avulla ylioppilaskirjoituksiin on turvallista valmistautua. Monipuoliset digitaaliset harjoitukset auttavat erinomaisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa.

Sarjan tekijät

Katri Hanki, Mikko Karttunen, Seppo Nyyssönen ja Mari Rauhala.
Tutustu tekijäryhmään »

Uutta lukuvuoteen 2024–2025:

 • Verso 4 painettu kirja ilmestyy syksyllä 2024.
 • Verso 5–6 painettu kirja ilmestyy vuoden 2024 lopussa.
 • Maksuton Sanastot-sovellus käsitteiden kertaamiseen on jo julkaistu! Löydät sieltä kaikki Verson moduulit.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

.

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Oppikirjat

Painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kuvat ja muutamia tehtäviä. Selkeyteen on panostettu: lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat erilaisia lukijoita hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt. Ulkoasu on selkeä, rauhallinen ja raikas. Värikäs ja monipuolinen kuvamaailma elävöittää ja havainnollistaa tekstiä.

Digikirjat

Digikirjat sisältävät kunkin moduulin kaikki aineistot: samat tekstit, kuvat ja koonnit kuin painetuissa oppikirjoissa ja lisäksi runsaasti tehtäviä ja niihin erilaisia aineistoja, esimerkiksi videoita, artikkeleita ja kuvia. Kaikki tekstit ovat myös kuunneltavissa.

Itsetarkistuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun oppikirjan käyttäjä voi kuunnella oppikirjan luvut.

Sanastot-sovellus (tulossa keväällä 2024)

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, josta löytyy käsitteet selityksineen.


Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.  

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Verso 1

Verso 1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS 2021) on lukionuskonnon ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Kirjassa käsitellään juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia niiden omista lähtökohdista käsin.

Verso 2

Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2021) on lukion uskonnon toisen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa esitellään kristinuskon eri suuntauksia, niiden historiallista taustaa, toimintamuotoja sekä eettisiä ja yhteiskunnallisia ajatuksia.

Verso 3

Verso 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2021) on lukion uskonnon kolmannen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa perehdytään mm. Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.

Verso 4

Verso 4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS 2021) on lukion uskonnon neljännen moduulin oppimateriaali. Materiaali esittelee Suomen uskontotilannetta, suomalaisten uskonnollisuutta ja sekularisaatiota ja käsittelee monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta nyky-Suomessa. Verso 4 on julkaistu vain digikirjana.

 • Verso 4 painettu kirja, ilmestyy 08/2024
 • Verso 4 -digikirja, ilmestynyt
 • Verso 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Verso 5

Verso 5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2021) on lukion uskonnon viidennen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa paneudutaan uskonnon ja taiteen suhteeseen; miten uskonnot ovat vaikuttaneet taiteeseen ja mitä taide merkitsee uskonnoille. Verso 5 ilmestyy vain digikirjana.

 • Verso 5–6 painettu kirja, ilmestyy 12/2024
 • Verso 5 -digikirja, ilmestynyt
 • Verso 5 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, ilmestynyt

Verso 6

Verso 6 Uskonto, tiede ja media (LOPS 2021) on lukion uskonnon kuudennen moduulin oppimateriaali. Materiaalissa esitellään uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä jäsennellään uskonnon ja median välisiä suhteita. Verso 6 ilmestyy vain digikirjana.

 • Verso 5–6 painettu kirja, ilmestyy 12/2024
 • Verso 6 -digikirja, ilmestynyt
 • Verso 6 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, ilmestynyt

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »


Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—6 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

 • Moduulien 1—6 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu sarjaan syvemmin ja poimi vinkit sarjan käyttöön

Verson ja Argumentin sarjaesittely

Sarjan esittelytilaisuuden tallenteesta tutustut sarjaan paremmin ja saat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 

Katso Verso-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä»