3

Tekijämme

Tutustu Verso-sarjan tekijöihin

Verso-sarjan tekijäryhmä koostuu neljästä ammattilaisesta!

Katri Hanki 

Katri Hanki opettaa uskontoa, psykologiaa ja elämänkatsomustietoa Tammerkosken lukiossa Tampereella. Hän oli Opetushallituksen työryhmässä, joka teki uutta opetussuunnitelmaa lukion uskontoon, ja sitä kautta syntyi innostus uusien oppimateriaalien tekoon. Uskonto oppiaineena kiehtoo Katria vuodesta toiseen. Hänen mottonsa on, että tekemällä oppii, niin opettaja kuin opiskelijat. 

Mikko Karttunen 

Mikko Karttunen opettaa kuopiolaisessa lukiossa uskontoa ja psykologiaa sekä kansainvälisen IB-ohjelman tiedonteoriaa. Osaava tekijäryhmä ja mahdollisuus kehittää Verso-sarjaa opiskelijoiden ja opettajien kanssa sai hänet lähtemään sarjan tekijäksi. Mikon mielestä hienointa oppimisessa on ymmärryksen syveneminen ja uudet oivallukset. Hän pyrkii rohkaisemaan opiskelijoita keskustelemaan ja muodostamaan omia käsityksiään, ja hänestä uudistettu Verso-sarja tukee tätä pyrkimystä hyvin. 

Seppo Nyyssönen 

Seppo Nyyssönen on Sibelius-lukion uskonnon ja filosofian lehtori Helsingistä. Hän on opettanut myös historiaa, yhteiskuntaoppia, musiikin historiaa, elämänkatsomustietoa ja ilmaisutaitoa sekä ollut lukion rehtorina. Pitkän linjan oppikirjailijana hän haluaa olla mukana uudistamassa oppimateriaaleja uuden opetussuunnitelman mukaisiksi sekä vastata erilaisten oppijoiden ja opetustapojen vaatimuksiin. Hän haluaa hyödyntää omaa osaamistaan ja didaktista innostustaan. Seppo uskoo, että kaiken takana on motivointi ja että erityisesti uskonnon ja filosofian kaltaisissa oppiaineissa into luo onnistumisen ja sitoutumisen. Hänen mukaansa pienet tarinat ja motivointipohdinnat koukuttavat, mistä syntyy halu, ja siitä alkaa oppiminen. 

Mari Rauhala 

Mari Rauhala työskentelee uskonnon, historian, filosofian ja ET:n opettajana Tampereella. Hän kokee oppimateriaalien kehittämisen pedagogisesti todella antoisaksi ja toteaa, että oppikirjailijana ei voi kangistua vanhoihin kaavoihin, vaan täytyy olla ajassa kiinni. Se haastaa ajattelemaan oppiainetta monelta eri kantilta. Marin motto opettajana on: en halua, että opettelette ulkoa, vaan haluan, että ymmärrätte. Hän kokee innostavaksi ne hetket, kun hän saa uskonnon oppiaineeseen hieman kriittisesti suhtautuvat tai sitä tylsänä pitävät opiskelijat kiinnostumaan aiheesta. Marin mielestä on myös hienoa huomata, miten jotkut aiheet sytyttävät opiskelijat keskustelemaan. Hän huomauttaa, että uskonnon kautta voi puhua laajasti esimerkiksi yhdenvertaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta. 

Avainsanat: Verso LOPS 2021
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Askarteluvinkit

Askarteluvinkki alakouluun: Aatos-pöllö

Opevinkit

Opevinkit uskonnon tunneille

Inspiraatiota opetukseen

Uudistunut uskonnon opetus