3

Opevinkit lukioon

Verso-sarjan opevinkit: Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa

Verso 5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa -materiaalin vinkeissä keskustellaan pyhistä tiloista. Ryhmätyössä puolestaan etsitään pop-kappaleita, joissa on uskonnollisia elementtejä.

Sanoma Pro Verso 5

Verso-sarjan tehtävät on sidottu opiskelijoiden arkeen ja heitä kiinnostaviin asioihin, kuten matkustamiseen ja populaarimusiikkiin. Tehtävien avulla harjoitellaan sitä opiskelijoiden kulttuurista lukutaitoa, jota moduuli kokonaisuudessaan opettaa ja avaa. Kulttuurista lukutaitoa voidaan harjoitella mm. antamalla opiskelijoille työkaluja siihen, että he oppivat tunnistamaan uskonnon vaikutuksia kaikessa ympäristössään.

Opevinkki 1: Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa

Aloituskeskustelu

Tunti aloitetaan keskustelemalla opiskelijoiden kanssa heidän vierailuistaan erilaisissa pyhissä tiloissa. Opiskelijoilta voi kysyä esimerkiksi:

  • Minkä uskontojen pyhissä tiloissa olet vieraillut tai mitä pyhiä tiloja olet nähnyt esimerkiksi matkoilla?
  • Millaisista piirteistä tunnistit, että kyseessä on uskonnon pyhä tila? Oliko se tietyllä tavalla rakennettu, oliko siellä esimerkiksi patsaita tai symboliikkaa, joka osoitti tilan olevan pyhä?
  • Mitä pyhässä tilassa tehtiin?

Suomessa tyypillisin uskonnollinen pyhä tila on kirkko.

  • Mistä kirkon tunnistaa kirkoksi?
  • Millaisia elementtejä ”kuuluu” kirkkoon?
  • Oletko joskus nähnyt Suomessa kirkkorakennuksen, jota et ensinäkemältä ajatellut kirkoksi?

Keskustelun virikkeenä voidaan käyttää myös tehtävän 3 artikkelia House of One -projektista, joka on Berliiniin rakennettava yhteinen tila kristityille, juutalaisille ja muslimeille.

Opevinkki on otettu Verso 5-oppimateriaalista luku 3. Uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri.

Opevinkki 2: Länsimainen popmusiikki ja uskonto

Ryhmätyö: Uskonnolliset vaikutteet pop-musiikissa

Jokainen ryhmä etsii pop-kappaleen, jossa on uskonnollisia elementtejä. Ryhmä valmistautuu perustelemaan, miten heidän mielestään valitussa kappaleessa näkyvät uskonto tai uskonnot. Kukin ryhmä kuunteluttaa kappaleestaan lyhyen pätkän muilla ja muut ryhmät pohtivat, mitä uskonnollista kappale sisältää. Ryhmien vastaukset käydään läpi esittävän ryhmän johdolla. Esittävä ryhmä myös kertoo, mikäli joku ryhmistä löysi kappaleesta jotakin sellaista, mitä he eivät itse löytäneet.

Opevinkki on  Verso 5-oppimateriaalista Luku 9. Länsimainen popmusiikki ja uskonto.

Avainsanat: Verso Lukion opevinkit
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Verso

Ajankohtaista

Opettajien työkuorma on lisääntynyt huolestuttavasti – nämä asiat auttavat helsinkiläistä aineenopettajaa jaksamaan

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tutkimus: Valmis oppimateriaali säästää suomalaisen opettajan aikaa 13 tuntia viikossa