3

Ajankohtaista

Reaaliaineiden materiaalit uudistuvat opettajien palautteen perusteella – tukea kielen haltuunottoon ja yksilölliseen oppimiseen

Yläkoulun maantiedon Geoidi-, biologian Koodi- ja historian ja yhteiskuntaopin Taitaja-sarjat uudistuvat tammikuusta 2025 alkaen.

”Opettajana haastavinta on oppilaiden erityistarpeiden ja tasoerojen kanssa tasapainoilu; kun luokka on täynnä tavanomaisia ja erityisoppilaita, ja muutama joka yltäisi vaikka mihin jos ope ehtisi tukea, niin oppilaan pitäisi itse löytää kirjasta tekstiosuus ja tehtävät, jotka vastaavat hänen taitotasoaan.”

Tekemissämme käyttäjäkyselyissä ja -haastatteluissa on käynyt ilmi, että yläkoulun reaaliaineiden opetukseen kaivataan entistä enemmän tukea eriyttämiseen sekä alas- että ylöspäin. Tarve on syntynyt entistä heterogeenisempien opetusryhmien ja oppilaiden heikentyneen lukutaidon ja luetunymmärtämisen haasteiden vuoksi.

Opettajien kokemusten mukaan opetus toteutuu luokissa useimmiten hitaammin edistyvien oppilaiden ehdoilla. Tästä syystä monet opettajat kokevat opetuksen haasteelliseksi: nopeammin oppiville on vaikea tarjota motivoivia ja sopivan haasteellisia tehtäviä, koska opetusaika menee hitaammin etenevien tukemiseen.

Saamissamme palautteissa korostuu lisäksi kielellisen tuen tarve kaikissa reaaliaineissa. Reaaliaineissa tekstin lukeminen, luetun ymmärtäminen ja käsitteiden hallinta ovat oppimisen edellytys. Ilman monipuolista sanavarastoa reaaliaineiden sisältöjen oppiminen on hidasta ja hankalaa.

Myös oppilaiden keskittymiskyvyn heikkeneminen heijastuu reaaliaineisiin, sillä verrattain pitkien tekstien opiskeleminen edellyttää kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Yläkoulun maantiedon Geoidi-, biologian Koodi- ja historian ja yhteiskuntaopin Taitaja-sarjojen uudistus vastaa opettajien toiveisiin. Sarjojen uudistumisen myötä opettajille on tarjolla entistä enemmän tukea kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin. Uudistetut osat ilmestyvät tammikuusta 2025 alkaen seuraavasti:

  • Geoidi Elämän edellytykset, 1/2025
  • Geoidi Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt, 8/2025
  • Geoidi Ihmiset ja kulttuurit, 1/2026
  • Koodi Elämä, 1/2025
  • Koodi Luonto, 8/2025
  • Koodi Ihminen, 1/2026
  • Yhteiskuntaopin taitaja 9, 1/2025
  • Historian taitaja 7, 8/2025
  • Historian taitaja 8, 1/2026

Muista maksuton Sanastot-sovellus ja Kampuksen käännöstyökalu

Sanoma Pron maksuton Sanastot-sovellus on tullut oppilaille tutuksi vieraiden kielten sanastojen harjoittelutyökaluna. Nyt sovelluksesta löytyy apua myös reaaliaineiden käsitteiden harjoitteluun.

Sovelluksesta löytyy aakkosellinen sanasto sekä lukukohtaiset kääntökortit käsitteiden harjoitteluun. Sanastot-sovelluksesta löytyy yläkoululaisille harjoittelu- ja kertausmateriaalia Geoidi-, Koodi-, Taitaja- ja Lipas-sarjoihin. Sanastot-sovelluksesta löytyy materiaalia myös lukion reaaliaineiden sarjoihin Bios, Geos, Iiris, Argumentti, Mieli, Terve ja Verso.

Kampuksen helppokäyttöinen käännöstyökalu tuo vieraskieliselle opiskelijalle nopean avun haastavampien tekstikohtien ymmärtämiseen. Käännöstyökalu helpottaa myös opettajan työtä, koska opiskelija voi sen avulla selvittää epäselviä termejä aiempaa itsenäisemmin. Käännöstyökalu kääntää oppimateriaalin tekstin muutamalla hiiren napautuksella valitulle kielelle. Tällä hetkellä valittavana on yhteensä 27 kieltä.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Geoidi

Koodi

Historian ja yhteiskuntaopin taitaja