3

Yhteiskuntaopin taitaja

Ajankohtaista

Reaaliaineiden materiaalit uudistuvat opettajien palautteen perusteella – tukea kielen haltuunottoon ja yksilölliseen oppimiseen

”Opettajana haastavinta on oppilaiden erityistarpeiden ja tasoerojen kanssa tasapainoilu; kun luokka on täynnä tavanomaisia ja erityisoppilaita, ja muutama joka yltäisi vaikka mihin jos ope ehtisi tukea, niin oppilaan pitäisi itse

Digitaalisuus opiskelussa

Yhteiskuntaopin taitajan Tehtävät-paketti mukautuu luokan tarpeen mukaan