3

Digitaalisuus opiskelussa

Yhteiskuntaopin taitajan Tehtävät-paketti mukautuu luokan tarpeen mukaan

Yhteiskuntaopin taitajan Tehtävät-paketti on hyödyllinen ja helppokäyttöinen työkalu opetuksen tueksi. Kysyimme materiaalia käyttäneeltä Tuomo Tuoviselta, miten materiaalin käyttö käytännössä sujui.

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Tuomo Tuovinen on tyytyväinen oppilaisiinsa. Yhteiskunnan asiat ja yhteiskuntaopin opiskelu kiinnostavat yläkoululaisia. Tuovinen opettaa Koivusaaren koululla Järvenpäässä.

– Hiljattain oppilaat uppoutuivat hienosti projektityöhön, jonka aiheena oli suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointivaltion haasteet. Yhdelle työlle annoin arvosanaksi jopa 10+:n.

Tuovinen opettaa nuorten näkökulmaa painottavan Yhteiskuntaopin taitaja -sarjan avulla. Taitajassa yhteiskuntaoppia opiskellaan käytännöllisesti, toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti.

Koivusaaren koululla oppilailla on käytössä painetut kirjat, ja opetuksessaan Tuovinen käyttää lisäksi digiopetusmateriaalia. Tuovisen luokka sai kokeilla hybridiharjoittelua Taitajan Tehtävät-paketin avulla. Testausaika osui sopivaan hetkeen, sillä samanaikaisesti luokan täytyi olla etäopetuksessa.

Tehtävät-vihkossa jokaista oppikirjan lukua vastaa yksi aukeama tehtäviä. Digitehtäviin puolestaan sisältyy monipuolisia aineistoja, kuten tilastoja, artikkeleita ja kuvia. Harjoitukset on ohjeistettu niin, että oppilas pystyy tarvittaessa tekemään ne itsenäisesti.

Tehtävät-paketista löytyy mielenkiintoisia harjoituksia jokaiselle oppilaalle

Jo ennen hybridiharjoittelukokeilua Tuoviselle oli kertynyt käyttökokemusta Taitajan digiopetusmateriaalista. Hänen mielestään monipuolinen digiopetusmateriaali on kätevä opetustyökalu.

Etänä toteutetun kokeilujakson aikana Tuovinen totesi, että oppituntiin on sisällytettävä sekä opetusta että pieniä tehtäviä.

– Oppimisen täytyy tapahtua pääosin oppitunnin aikana – sekä lähi- että etäopetuksessa, Tuovinen toteaa.

Hyvä apu tähän olivat Taitajan digitehtävät, joita opettajankin oli helppo valvoa.

– Digimateriaalissa on hyviä tehtäviä, jotka kehittävät oppilaiden ajattelua. Digitehtävillä harjoittelu onnistui nuorilta hyvin. Niistä oli suuri apu myös minulle itselleni. Hyvää sisältöä oli riittävästi, Tuovinen kertoo.

Kampus-palvelun Ohjaamon kautta hän seurasi oppilaiden harjoittelua ja tehtävien valmistumista. Kampuksessa oli myös selkeää jakaa tehtävät oppilaille.

Osa Tuovisen oppilaista sai käyttöönsä myös Taitajan Tehtävät-vihkoja. Vihot olivat tarpeellisia muun muassa erityisen ja tehostetun tuen oppilaille, koska tehtävävihon avulla he pystyivät antamaan näyttöjä opiskelusta.

Tehtävät-paketti helpottaa opettajan työtä

Kokeilun pohjalta Tuovinen toteaa, että tehtävät-paketti eli digitehtävät ja painettu Tehtävät-vihko helpottavat opettajan työtä.

– Tehtävät-paketti oli hyvä, eivätkä sen käyttöönotto tai käyttö kuormittaneet työtäni. Se on oivallinen työkalu.

Tuovisen mielestä tehtävät olivat sopivan helppoja ja kannustivat kaiken tasoisia oppilaita harjoittelemaan.

– Vaikka mukana oli runsaasti pohdintatehtäviä ja lähdetehtäviä, voisi ylöspäin eriyttäviä tehtäviä olla enemmänkin. Kokonaisuutena paketti oli kuitenkin monipuolinen, ja oppilaat tekivät tehtäviä innokkaina sekä digitaalisesti että painetusta Tehtävät-vihosta.


Kokeile Yhteiskuntaopin taitaja 9:n digiopetusmateriaalia »

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Yhteiskuntaopin taitaja päivittyy yhteiskunnan mukana

Historian ja yhteiskuntaopin taitaja

Digitaalisuus opiskelussa

Kokeile yläkoulun digitaalisten aineistojen demoja