3

Historian ja yhteiskuntaopin taitaja

Taitopainotteinen oppimateriaali yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin opiskeluun

Sarjan esittely

Historian taitaja löytää historian lähteille! 

Historian taitajassa on nimensä mukaisesti pääosassa historian taidot ja niiden harjoittelu. Lähteet historiallisen tiedon pohjana tulevat tutuksi: oppilas perehtyy niin aikalaiskertomuksiin, elokuviin kuin peleihin tiedon lähteinä. Tietoa harjoitellaan hakemaan ja tulkitsemaan niin oppimateriaalista kuin sen ulkopuolelta.  

Yhteiskuntaoppia toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti  

Yhteiskuntaopin taitajassa yhteiskuntaoppia opiskellaan käytännöllisesti, toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti. Taitoja harjoitellaan monipuolisesti: opetellaan tiedon hankkimista ja arvioimista, ajattelun taitoja ja medialukutaitoa. Sisältöjen valinnassa painottuu ajankohtaisuus ja nuorten näkökulma.

Taitaja-sarjan vahvuudet

  • Sarjan keskiössä ovat monilukutaito, ajattelun taidot ja lähteiden tulkitseminen. 
  • Selkeästä oppimateriaalista on helppo löytää olennainen. 
  • Oppilaalle ja opettajalle on helppokäyttöiset digitaaliset materiaalit.

Tekijät

Pasi Hieta, Marko Johansson, Ossi Kokkonen, Hanne Piekkola-Fabrin ja Marjo Virolainen

Tutustu tekijöihin»

Sarja uudistuu 2025!

Sarjan oppimateriaalit

Oppilaalle

Painettu oppikirja. Aakkosellinen sanasto kirjan lopussa helpottaa oppilasta keskeisten termien ymmärtämisessä.

Tutustu näytesivuihin:

Digikirja tarjoaa kaikki oppilaan tarvitsemat sisällöt yhdessä helppokäyttöisessä paketissa.

Painettu tehtäväkirja sekä digiharjoitukset. Tehtävät-vihkossa jokaista oppikirjan lukua vastaa yksi aukeama tehtäviä. Mukana on myös jaksokohtaiset kertausaukeamat. Digiharjoitukset sisältää täysin uusia tehtäviä digitaalisessa muodossa. Digiharjoituksiin sisältyy oppilaan taitotasoon mukautuvia adaptiivisia tehtäviä, joita oppilaan on helppo tehdä myös itsenäisesti. Monipuolinen tehtäväpaketti tukee historian tietojen ja taitojen harjoittelua. Opettajalle Digiharjoitukset antavat lisätukea arviointiin, kun kaikki digitaalisesti tehdyt tehtäväsuoritukset tallentuvat Ohjaamoon.

Arttu-sovelluksella oppilas voi kuunnella painetun kirjan äänisisältöjä ja katsella videoita helposti mobiililaitteen avulla. Lue lisää»

Hyödynnä pakettitarjous

Historian ja yhteiskuntaopin taitaja Tehtävät-paketti sisältää Tehtävät ja Digiharjoitukset.

Tutustu verkkokaupassa:Opettajalle

Digiopetusmateriaalissa on runsaasti materiaalia opetuksen tarpeisiin. Se sisältää mm. videoita, kuvanavauksia, erilaisia toiminnallisia tehtäviä, tunnin keskeiset asiat, lisämateriaalia sekä oppi- ja harjoituskirjan tehtävien ratkaisut. Opettajalle on myös PDF-muotoinen opettajan materiaali, joka sisältää kuvanavaukset ja tehtävien ratkaisut. 

Tutustu demoihin Kampuksen Näyteaineistot-välilehdeltä.

Ohjaamosta opettaja ja oppilas näkevät opiskelun edistymisen reaaliaikaisesti. Ohjaamo on käytettävissä digikirjoissa ja digitehtävissä. 

Tulostettavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia siihen myös omia tehtäviä.