3

Inspiraatiota opetukseen

Yhteiskuntaopin taitaja päivittyy yhteiskunnan mukana

– Uuden Yhteiskuntaopin taitaja -oppimateriaalin avulla oppilasta kannustetaan kriittiseen ajatteluun. Oppilaan tulisi ymmärtää, ettei yhteiskunta ole koskaan valmis vaan muuttuu jatkuvasti, kertoo tekijämme Hanne Piekkola-Fabrin.

Yhteiskuntaopin ja historian opettaja Hanne Piekkola-Fabrin työskentelee Tampereella Kaukajärven koulussa. Hänen mukaansa yhteiskuntaopissa tärkeintä on saada nuoret osallistumaan, toimimaan ja vaikuttamaan ympärillä tapahtuviin asioihin, esimerkiksi omissa luokissaan tai kotikunnissaan:

– Kaikkien tulisi ymmärtää perusteet yhteiskunnasta ja yhteiskunnassa toimimisesta. Näiden perusteiden opettaminen nuorille on äärimmäisen tärkeää, jotta he voivat osallistua yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi tarvitaan myös uskallusta vaikuttaa asioihin, Piekkola-Fabrin sanoo.

Digitaaliset materiaalit ja yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa takaavat oppimateriaalin ajankohtaisuuden

Yhteiskuntaopin taitajan digitaalisssa materiaaleissa hyödynnetään yhteistyötä Helsingin Sanomien kanssa. Ajankohtaiset ja aiheita syventävät artikkelit, videot ja erilaiset visat on julkaistu mainoksettomaan ympäristöön osana oppimateriaaleja. Digitaalista aineistoa on helppo päivittää yhteiskunnan muutosten mukana.

 – Yhteiskuntaopin sisällöt muuttuvat nopeampaan tahtiin kuin muiden oppiaineiden. Siksi tiedonhaku ja ajan hermolla pysyminen on erittäin tärkeää niin opettajalle kuin oppilaillekin. Vastasimme tähän tarpeeseen Yhteiskuntaopin taitajan digitaalisilla materiaaleilla, joita päivitetään esimerkiksi presidentin tai pääministerin vaihtuessa, Piekkola-Fabrin kuvailee.

Lisäksi median käsittely on isossa roolissa oppimateriaalissa. Media on oikeastaan koko materiaalin läpileikkaava teema.

– Media on niin iso osa yhteiskunnallista keskustelua ja tiedonhakua, että se toistuu Yhteiskuntaopin taitajan jokaisessa luvussa. Myös tehtävissä ohjataan tutustumaan mediassa käytävään keskusteluun opiskeltavasta aiheesta, Piekkola-Fabrin kertoo.

Toiminnallisuus vie oppilaan yhteiskunnan palvelujen äärelle

Osassa Yhteiskuntaopin taitajan tehtävistä mennään suoraan viranomaislähteille kuten Kelan verkkosivuille. Tehtävien avulla opetellaan käyttämään etenkin niitä yhteiskunnan palveluita, joita nuori todennäköisesti tulee tarvitsemaan lähitulevaisuudessa.

Yhteiskuntaopin taitajaan on tehty myös kokonaan uudenlaisia tehtäviä. Kynäkameraksi kutsuttua tekniikkaa hyödyntäviin tehtäviin ei vastata vihkoon kirjoittamalla, vaan niissä ohjataan kuvaamaan vastaus kännykällä.

– Ei kaikkea aina tarvitse kirjoittaa! Yhdessä Taitajan tehtävässä opiskelija ottaa kännykällään kuvia siitä, minkälaisia talotyyppejä hän näkee koulumatkallaan. Näistä tehtävistä olen erityisen innoissani, koska ne vastaavat vahvasti omaa opetusfilosofiaani, Piekkola-Fabrin kertoo.

Yhteiskuntaopin teemoja on helppo yhdistää muihin aineisiin monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi

Yhteiskuntaopin taitajan jokaisen jakson päätteeksi on aukeama, joka harjoittaa yhteiskuntaopin taitoja. Taitoaukeamien teemat on valittu monialaisia oppimiskokonaisuuksia hyödyntäen. Ensimmäisessä jaksossa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kansalaisuus, maahanmuutto, Suomen väestö ja hyvinvointivaltio.

– Tämän jakson taitoaukeaman tehtävänä on laatia esittely suomalaisesta yhteiskunnasta jollekin Suomeen töihin tulevalle ryhmälle, esimerkiksi filippiiniläisille sairaanhoitajille. Lopputuote voi olla perinteinen seinäjuliste, some-kanavan suunnitelma, video tai äänitiedosto, Piekkola-Fabrin kuvailee.

Oppilaat saavat tehtäviin joitain tietoja ja apukysymyksiä, joihin he etsivät vastauksia taitoaukeamalta ja kirjan luvuista, mutta he tarvitsevat myös muissa aineissa oppimiaan tietoja. Esimerkiksi muihin kulttuureihin liittyviä asioita löytää katsomusaineiden opetuksen sisällöistä. Tehtävien tekemiseen tarvitaan myös tiedonhakua muista läheistä.

Tekijämme Hanne Piekkola-Fabrin, FM (historia ja yhteiskuntaoppi) ja KM (erityispedagogiikka)

  • opettaa Kaukajärven koulussa Tampereella yhteiskuntaoppia
  • opettaa pääasiassa yläkoulussa, mutta myös muutamia alempia luokka-asteita
  • opiskellut Turun yliopistossa

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Käyttöönoton tuki

Tukea oppimateriaalien käyttöönottoon

Ajankohtaista

Kokeneen koulusihteerin vinkit sujuvaan lukuvuoden alkuun

Opevinkit yläkouluun

Pakopeli yläkoulun englannin tunnille: Pelastakaa Luke merihädästä