3

Tulevaisuuden taidot

Kysy, kuuntele, kommentoi − Loiston vuorovaikutusharjoitukset kantavat tulevaisuuteen

Yläkoulun Loistossa vuorovaikutustaitoja opitaan raikkaalla tavalla ja monipuolisesti. Vuorovaikutusosaamista käsitellään sarjassa taitona, jota harjoitellaan kuuntelemalla, kommentoimalla ja kysymällä.

Sujuva toimiminen vuorovaikutustilanteissa on jokaiselle tärkeä ja oleellinen tulevaisuuden taito. Yläkoulu antaa nuorelle hyvän perustan muun muassa ryhmässä toimimisen taidolle, jonka merkitys korostuu jatko-opinnoissa ja tiimeihin nojaavassa työelämässä.

Suomen kieltä ja viestintää pitkään opettanut Loisto-sarjan tekijä Ruusa Einiö on huomannut, että viime vuosina nuorten vuorovaikutustaidoissa on tapahtunut muutoksia.

− Ryhmätyöskentelyn myötä nuorille on kertynyt osaamista ja intoa toimia toistensa kanssa ja vaihtaa ajatuksia keskenään. Kuitenkin nuorten kyky tunnistaa omia rajojaan, tavoitteitaan ja tarpeitaan on heikentynyt, Einiö kertoo havainnoistaan.

Einiön mielestä on tärkeää auttaa nuoria ymmärtämään muiden viestintää, eleitä ja ilmeitä. Lisäksi nuoret tarvitsevat tukea empatiataitojen kehittämiseen ja omien rajojen tunnistamiseen, kuuntelemisen taidon harjoittelua unohtamatta.

Ryhmä- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät harjoittelemalla

Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjassa vuorovaikutustaitoja käsitellään ikätason mukaan: seitsemännellä luokalla keskiössä ovat kaveritaidot, kahdeksannella opetellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja ja yhdeksännellä harjoitellaan ryhmätyöskentelyssä tarvittavia tehtäväkeskeisiä taitoja.

− Vuorovaikutustaidot ovat olennainen ja välttämätön taito tulevaisuutta ajatellen. Loisto lähestyy asiaa taitojen harjoittamisen kautta. Pala palalta harjoiteltavat asiat muuttuvat haastavammaksi ja syventävät taitoja. Yhdeksännellä luokalla harjoitusten fokus on selkeästi tulevaisuudessa eli jatko-opinnoissa ja työelämässä, Einiö kertoo.

Yhden täysin vuorovaikutustaidoille varatun jakson lisäksi vuorovaikutuksen harjoittelu on jatkuvaa Loiston kaikissa jaksoissa. Monessa tehtävässä näkökulmana ovat tunne- ja empatiataidot. Lisäksi sarjassa on runsaasti ryhmätyö-, draama- ja keskustelutehtäviä.

Loiston digiopetusmateriaali tarjoaa opetuksen tueksi lisämateriaalia myös vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Progressiivisesti helposta taidosta vaikeampaan etenevä kokonaisuus harjoittaa oppilaan taitoja monipuolisesti.

Aitoja kohtaamisia ja toisen arvostamista

Ruusa Einiön mielestä hyvä vuorovaikutus on parhaimmillaan toisten ihmisten kohtaamista ja hyväksyvää läsnäoloa, joka piristää, lisää toiveikkuutta ja saa työn sujumaan kuin itsestään.

Hän kertoo huomanneensa, että oppilaiden havainnot omasta viestijäkuvastaan ja itsestään eri viestintätilanteissa ovat usein todella tarkkoja ja oivaltavia.

− On upeaa nähdä, millainen ryhmähenki oppilaille syntyy, kun kaikki kokevat tulevansa nähdyksi, huomatuiksi ja kehutuiksi.


Nähdään Loiston tilaisuuksissa!

Järjestämme kevään aikana Yläkoulun ilta -tilaisuuksia usealla paikkakunnalla ja Loisto- ja Loisto Oma -tuotteista virtuaalitilaisuudet tammikuun aikana.

  • 25.1. Esittelyssä Loisto Oma -tuoteperhe
  • 30.1. Esittelyssä Loisto-sarja

Kaikki tilaisuudet löydät verkkosivultamme sanomapro.fi/tilaisuudet

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Artikkeli

Äidinkielenopettaja Loistosta: Uusi Loisto on raikas ja innostava oppimateriaali

Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit päivittyivät – näin uudistus toteutuu Loisto-sarjassa

Ajankohtaista

Loisto Oma mahdollistaa aidon yhdessä tekemisen – saman asian äärellä omista lähtökohdista käsin