3

vuorovaikutustaidot

Tulevaisuuden taidot

Kysy, kuuntele, kommentoi − Loiston vuorovaikutusharjoitukset kantavat tulevaisuuteen

Sujuva toimiminen vuorovaikutustilanteissa on jokaiselle tärkeä ja oleellinen tulevaisuuden taito. Yläkoulu antaa nuorelle hyvän perustan muun muassa ryhmässä toimimisen taidolle, jonka merkitys korostuu jatko-opinnoissa ja tiimeihin nojaavassa työelämässä. Suomen kieltä

Opevinkit

Oppi&ilo: Tutustutaan tunteisiin – tunnepeli