3

Opevinkit

Oppi&ilo: Tutustutaan tunteisiin – tunnepeli

Surullinen, iloinen, hämmästynyt - tutustutaan tunteiden koko kirjoon ja harjoitellaan yhdessä vuorovaikutustaitoja. Tutustu tunnepeliin ja tulosta oma peli.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen hallinta luo tärkeän pohjan hyville kaveritaidoille. Lasten tunnetaitoihin kuuluvat tärkeinä kyky tunnistaa, nimetä ja ymmärtää erilaisia tunteita. Tunnetaitoja harjoittelemalla lapsi oppii ymmärtämään paremmin sekä omia että muiden tunteita, joka edistää empatian eli myötäelämisen kykyä sekä auttaa lasta ymmärtämään paremmin myös itseään. Tunnetaitoharjoittelu auttaa ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita.

Lapsi tarvitsee tunnetaitojen oppimiseen turvallista ja hyvää vuorovaikutusta. Aikuinen voi ohjata ja tukea lasta niissä tunnetaidoissa, joissa lapsi tarvitsee vahvistusta. Joillakin lapsilla tunnetaidot ovat jo pienestä pitäen paremmin hallussa, toiset tarvitsevat enemmän harjoittelua. Tunnetaidot kehittyvät iän mukana yksilöllisesti ja niiden harjoittelua on hyödyksi kaikille lapsille.

Klikkaa kuvaa ja tulosta peliohje ja pelikortit tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Pelin on suunnitellut varhaiskasvatuksen opettaja Reetta Wirtanen.

Tämä sisältö on julkaistu aiemmin Oppi&ilo -sivustolla.

Kenelle: Opettajat