3

Lukio

Opiskelijat
Inspiraatiota opetukseen

Kaasulakien keksijöissä on monitulkintaisuutta

Sanoma Pron Fysiikka-sarjan tekijä Jukka Maalampi selventää, ketkä ovat oikeat henkilöt kunkin lain takana. Kolme keskeistä kaasulakia Kaasujen tilanyhtälöstä  seuraa kolme kaasulakia, kun yksi tilamuuttujista p (paine), V (tilavuus) ja T (lämpötila) on vuorollaan vakio. Kaasulait ovat: painetilavuuslaki, kun lämpötila

Digitaalisuus opiskelussa

Monipuolisempaan opiskeluun

Inspiraatiota opetukseen

Näin toteutat yksilöllistä oppimista On Track -sarjalla

Digitaalisuus opiskelussa

Kokeile digitaalisten aineistojen demoja

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Kuinka kirjoitustaidolle käy, jos äidinkielen ylioppilaskokeessa ei enää kirjoiteta esseetä?

Opevinkit

Liikkuvan kuvan analyysi uusissa äidinkielen ylioppilaskokeissa – vinkkejä opettajalle

Vinkit vanhemmille

Koulun alkua odotetaan ja jännitetään eri kouluasteilla

Inspiraatiota opetukseen

Miten äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu muuttuu, kun siirrytään yläkoulusta lukioon?

Sanoma Pron yhteiskuntaopin ja historian oppimateriaalientekijä Juhana Aunesluoma
Inspiraatiota opetukseen

Ei demokratiaa ilman yhteiskuntaoppia

Sanoma Pron opevinkit Kalevalan päivään
Opevinkit

Opevinkit Kalevalan päivään