3

Inspiraatiota opetukseen

Näin toteutat yksilöllistä oppimista On Track -sarjalla

Näin sovellat On Track -sarjaa yksilölliseen oppimiseen.

Yksilöllinen oppiminen on tullut osaksi eri oppiaineita uuden opetussuunnitelman myötä. Kysyimme Keravan lukion ja aikuislukion englannin kielen lehtoreilta Sirpa Saletalta ja Riitta Lähteeltä vinkkejä, miten he ovat hyödyntäneet yksilöllistä oppimista omilla kursseillaan.

– Olemme kokeilleet On Track 2- ja 5-kurssimateriaalien soveltuvuutta yksilöllisen oppimisen menetelmään ja olemme olleet todella tyytyväisiä, Lähde ja Saletta kertovat.

– Koimme luontevaksi jakaa kurssit neljään opintokokonaisuuteen, jotka tulee opiskella tietyn aikarajan puitteissa. Jokaisessa opintokokonaisuudessa on tietty määrä tekstejä, kielioppiasioita, ääntämisharjoituksia ja suullisia harjoituksia, jotka kaikki arvioidaan, Lähde kuvailee.

Opintokokonaisuuksiin kuuluu osaksi myös ääneenluku- ja kirjoitusharjoituksia, jotka palautetaan Sanoma Pron oppimisympäristöön opettajien määrittelemän aikarajan puitteissa.

Vaikka kursseilla annetaan mahdollisuuksia tehtäväkokonaisuuden valitsemiseen, kaikki opiskelijat opiskelevat kurssin kielioppiasiat huolellisesti.

– Myös jokaisen opiskelijan suullinen kielitaito testataan kurssin aikana lyhyillä keskusteluharjoituksilla pareittain. Tällä tavalla saadaan laajempaa näyttöä opiskelijan osaamisesta, Lähde ja Saletta toteavat.

Esimerkkitehtäväkokonaisuudet tavoitetason mukaan:

  • Survival: 4 Key tekstiä, 1 Read on -teksti, 2 teemasanastoa
  • Standard: 5 Key tekstiä, 2 Read on -tekstiä, 2 teemasanastoa
  • Expert: 6 Key tekstiä, 2 Read on -tekstiä, 2 teemasanastoa

Englanninkielisen tekstin analysointi- ja tulkintataidot tärkeä osa kielitaidon kehittymistä

Viidennellä kurssilla opettajat ovat antaneet opiskelijoilleen tutustuttavaksi pitkähkön suomenkielisen artikkelin, johon nämä tekevät oman suomi–englanti -sanalistan.

– Valitsemme aina ajankohtaisia aiheita käsitteleviä tekstejä, jotta opiskelijatkin innostuisivat. Edellisellä kurssilla artikkeli käsitteli tekoälyä. Tehtävänantona oli sanalistaa apuna käyttäen kirjoittaa kolme pohdintaesseetä englanniksi Abitissa. Näin opiskelijoille tulee lisäharjoitusta Abitin maailmasta kurssikokeiden ohella, hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeita, Saletta kertoo.

Monipuolisempia arvioinnin mahdollisuuksia

Yksilöllisen oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedollisen osaamisen lisäksi ryhmätyötaitoihin, itsearviointiin, oman opiskelun suunnitteluun ja siihen, kuinka hyvin opiskelija ottaa vastuuta omasta edistymisestään. Näin arviointi tukee uuden opetussuunnitelman henkeä.

– Meidän mallissamme pidimme välikokeen, jossa testattiin kahden ensimmäisen oppimiskokonaisuuden sanastoa ja kielioppia. Loppukokeessa agendalla olivat loput sanasto- ja kielioppiasiat, ja lisäksi tehtiin luetun ymmärtämistehtäviä ja kuullun ymmärtämistehtäviä, lisäksi 5-kurssilla kirjoitettiin aine, Lähde kuvailee.

– Sanastotehtäviä oli kaikista teksteistä ja opiskelijat vastasivat niihin tehtäviin, joiden tekstit he olivat opiskelleet valitsemansa tason mukaisesti. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus kerätä lisäpisteitä vastaamalla muiden tasojen tehtäviin. Tämä kannustaa opiskelijoita opiskelemaan yli vaadittavan tason, ja antaa opettajalle mahdollisuuden tunnistaa opiskelijan kokonaisvaltainen osaaminen, Saletta toteaa lopuksi.

Sanoma Pron oppimisympäristön työtila tukee yksilöllisen oppimisen menetelmiä

  • Opiskelijan äänitiedostot ja verkkotehtävät, joiden avulla pystyy itsenäisesti harjoittelemaan sanastoa, kuullun ymmärtämistä ja kielioppia, ovat kaikki samassa paikassa.
  • Opettaja pystyy lisäämään tarvittavaa omaa materiaaliaan, kuten opintokokonaisuuksien aikataulut, tehtävien palautuskansiot, arvioinnit, itsearviointiin ohjaavat kielioppitestit, Quizlet-tehtävät sekä muuta tarvittavaa informaatiota samaan paikkaan.
  • Kompassi-digikokeet soveltuvat hyvin myös kurssin aikana tapahtuvaan diagnostiseen testaamiseen. Lue lisää Kompassista!

TallennaTallenna

Avainsanat: Lukio Englanti On Track
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Ilmiöoppiminen selittää monimutkaista maailmaa ja yhdistää oppiaineita

Inspiraatiota opetukseen

Positiivinen pedagogiikka tarjoaa työkaluja sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointiin

Inspiraatiota opetukseen

Hyvä kuva yllättää lukijansa ja jää mieleen