3

Mieli

Mieli on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian sarja, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota havainnollisuuteen ja luettavuuteen.

Mieli innostaa opiskelemaan psykologiaa ja auttaa ottamaan tehokkaat oppimisstrategiat haltuun!

Mieli on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian sarja, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota havainnollisuuteen ja luettavuuteen. Lukujen rakenne ohjaa opiskelijaa kehittämään opiskelustrategioitaan ja löytämään tekstistä tärkeimmät asiat. Mielen teksti ja tehtävät antavat vahvan pohjan ymmärtää psykologiaa tieteenä ja haastavat tutkimaan sen ilmiöitä. Havainnolliset kaaviot, taulukot ja kuviot helpottavat psykologian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä. Oppimateriaalissa avataan sekä klassikkotutkimuksia että uutta tutkimusta opiskelijoiden tarkasteltavaksi.

Monipuoliset digitaaliset tehtävät valmentavat yo-kirjoituksiin

Mieli sisältää runsaasti erilaisia digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijalle piirtyy selkeä kuva omasta oppimisestaan. Tehtävät tukevat monipuolisen arvioinnin toteutumista. Osa tehtävistä on itsetarkistuvia, ja niitä opiskelija pystyy tekemään myös itsenäisesti. Tehtävät sisältävät ajankohtaisia aineistoja, jotka havahduttavat opiskelijan tutkimaan ympäristöään psykologisesta näkökulmasta. Tehtävät tarjoavat erinomaiset valmiudet yo-kirjoituksiin valmistautumiseen.

Mieli taipuu erilaisiin opetustilanteisiin

Opettajalle Mieli on työkalu, joka taipuu oman opetuksen suunnitteluun. Opettaja voi muokata sisältöjä digikirjassa: ajankohtaisista aineistoista ja tehtävistä voi helposti valita omaan opetukseen sopivimmat vaihtoehdot. Oppimateriaalin sisältöjä voi järjestellä uudestaan ja piilottaa, ja joukkoon voi myös lisätä omia materiaaleja. Opettaja ja opiskelija voivat nähdä opintojen edistymisen reaaliajassa Ohjaamossa.

Sarjan vahvuudet

 • Mielen lukujen rakenne muodostuu niihin sisäänrakennetuista lukustrategioista. Psykologian taustalla oleva tutkimus tulee Mielessä esiin havainnollisesti, ja se innostaa sekä tutkimaan lisää että tarkastelemaan tutkimusta kriittisesti. Kielitietoinen teksti auttaa käsitteiden omaksumisessa ja tukee eritasoisia lukijoita.
 • Digikirja opettajan aineistoineen on opettajalle oiva työkalu opetuksen suunnitteluun. Opettaja voi muokata materiaalia omaan opetukseen sopivaksi.
 • Digitaaliset tehtävät sisältävät itsetarkistuvia tehtäviä ja avotehtäviä sekä erilaisia aineistoja. Tehtävien avulla tietoa kerrataan, syvennetään ja sovelletaan.
 • Kommunikointi opettajan ja opiskelijan välillä on helppoa Ohjaamon kautta. Ohjaamo tekee oppimisprosessin näkyväksi ja helpottaa monipuolisen arvioinnin toteuttamista.

Tekijät

Kristiina Holm, Eino Partanen, Atte Tahvanainen ja Vesa Åhs
Tutustu tekijöihin »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Oppikirjat

Painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kuvat ja muutamia tehtäviä. Kirjan lukujen rakenne sisältää erilaisia elementtejä, jotka ohjaavat opiskelijaa löytämään tekstistä tärkeimmät asiat. Tekstit on mitoitettu lukijaystävällisesti. Ulkoasu on raikas ja rauhallinen. Kuvitus syventää ja elävöittää tekstiä. Painetut kirjat ovat saatavilla moduuleista 1—3.

Digikirja

Digikirjat sisältävät kunkin moduulin kaikki aineistot: samat tekstit, kuvat ja elementit kuin painetuissa oppikirjoissa ja lisäksi runsaasti tehtäviä ja niihin erilaisia aineistoja, esimerkiksi videoita, artikkeleita ja kuvia. Kaikki tekstit ovat myös kuunneltavissa.

Itsetarkistuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti opiskelijan omalla älylaitteella.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—5 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeiden suorittamista varten.

 • Moduulien 1—5 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Mieli 1

Mieli 1 Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Psykologiaan tutustutaan niin oppiaineena kuin tieteenä opiskelijalähtöisesti ja havainnollisesti. Mielessä ihmistä ja ihmisen toimintaa tarkastellaan psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

Mieli 2

Mieli 2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian toisen moduulin oppimateriaali. Mieli 2 esittelee ihmisen kehitystä etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa esimerkiksi tunne-elämän kehityksen, identiteetin rakentamisen ja kognitiivinen kehityksen näkökulmista. Opiskelija oppii käyttämään kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen.

Mieli 3

Mieli 3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian kolmannen moduulin oppimateriaali. Se käsittelee selkeästi tiedonkäsittelyä, muistia, havaitsemista, päätöksentekoa ja kielen merkitystä ihmisen psykologiaan ja toimintaan. Mieli 3 ohjaa opiskelijaa tunnistamaan kognitiiviseen toimintaan vaikuttavia yleisiä periaatteita ja soveltamaan niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen.

Mieli 4

Mieli 4 Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) on lukion psykologian neljännen moduulin oppimateriaali. Moduulissa opiskellaan perusteita tunteiden muodostumisesta ja luonteesta, psyykkisestä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Mieli 4 auttaa ymmärtämään psyykkisen hyvinvoinnin muodostumista ja ylläpitämistä. Moduulissa käsitellään myös tunteiden merkitystä ihmisen kognitiiviseen toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä annetaan valmiuksia soveltaa tätä tietoa opiskelijan itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä. Mieli 4 on julkaistu vain digikirjana.

 • Mieli 4 – painettu kirja, tulossa 2/2024
 • Mieli 4 -digikirja, julkaistu
 • Mieli 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, julkaistu

Mieli 5

Mieli 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian viidennen moduulin oppimateriaali. Oppimateriaalissa tarkastellaan ihmistä osana yhteisöä ja havainnollistetaan ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan. Yksilönä ihmisen persoonallisuutta tarkastellaan eri näkökulmista ja tutustutaan luovuuden ja älykkyyden määritelmiin. Mieli 5 julkaistaan vain digikirjana.

 • Mieli 5 – painettu kirja, tulossa 4/2024
 • Mieli 5 -digikirja, julkaistu
 • Mieli 5 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, julkaistu

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Tutustu Mieli-sarjaan

Tutustu sarjaesittelyn ja käyttäjäkoulutuksen tallenteisiin

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä