3

Mieli

Mieli innostaa opiskelemaan psykologiaa

Mieli-sarjalla lukion psykologian opiskelu on sujuvaa, koska Mielessä on kiinnitetty erityistä huomiota materiaalien luettavuuteen ja havainnollisuuteen. Lukujen rakenne ohjaa opiskelijaa kehittämään opiskelustrategioitaan ja löytämään tekstistä tärkeimmät asiat. Havainnolliset kaaviot, taulukot ja kuviot helpottavat psykologian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä. Monipuoliset tehtävät tehostavat oppimista ja mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Mieli innostaa tutkimaan psykologisia ilmiöitä

Mielen teksti ja tehtävät antavat vahvan pohjan ymmärtää psykologiaa tieteenä ja haastavat tutkimaan sen ilmiöitä. Psykologian taustalla oleva tutkimus tulee Mielessä esiin havainnollisesti, ja se innostaa sekä tutkimaan lisää että tarkastelemaan tutkimusta kriittisesti. Kielitietoinen teksti auttaa käsitteiden omaksumisessa ja tukee eritasoisia lukijoita.

Runsaat tehtävät mahdollistavat yksilöllisen oppimisen

Mieli sisältää runsaasti erilaisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijalle piirtyy selkeä kuva omasta oppimisestaan. Tehtävät tukevat monipuolisen arvioinnin toteutumista. Osa digitaalisista tehtävistä on itsetarkistuvia, ja niitä opiskelija pystyy tekemään myös itsenäisesti.

Mieli auttaa onnistumaan ylioppilaskirjoituksissa

Mielen huolellisesti laaditun sisällön ja runsaiden harjoitusten avulla ylioppilaskirjoituksiin on turvallista valmistautua. Monipuoliset digitaaliset harjoitukset auttavat erinomaisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa.

Painettu- ja digitaalinen oppimateriaali tukevat toisiaan

Kaikkiin Mieli-sarjan moduuleihin on tarjolla keväästä 2024 alkaen sekä painettu että digitaalinen oppimateriaali. Mielen monipuolinen tuoteperhe tarjoaa jokaiselle sopivan vaihtoehdon psykologian oppimiseen!

Sarjan tekijät

Kristiina Holm, Eino Partanen, Atte Tahvanainen ja Vesa Åhs.

Tutustu tekijöihin »

Uutta: Mieli 4 ja 5 ilmestyvät painettuna kirjana

Mieli 4  ja 5 painetut kirjat ovat nyt saatavilla! 

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Oppikirjat

Painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kuvat ja muutamia tehtäviä. Kirjan lukujen rakenne sisältää erilaisia elementtejä, jotka ohjaavat opiskelijaa löytämään tekstistä tärkeimmät asiat. Tekstit on mitoitettu lukijaystävällisesti. Ulkoasu on raikas ja rauhallinen. Kuvitus syventää ja elävöittää tekstiä.

UUTTA: Mieli 4 painettu kirja julkaistaan tammikuussa 2024 ja Mieli 5 huhtikuussa 2024.

Digikirja

Digikirjat sisältävät kunkin moduulin kaikki aineistot: samat tekstit, kuvat ja elementit kuin painetuissa oppikirjoissa ja lisäksi runsaasti tehtäviä ja niihin erilaisia aineistoja, esimerkiksi videoita, artikkeleita ja kuvia. Kaikki tekstit ovat myös kuunneltavissa.

Itsetarkistuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti opiskelijan omalla älylaitteella.

Sanastot-sovellus (tulossa keväällä 2024)

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, josta löytyy käsitteet selityksineen.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Mieli 1

Mieli 1 Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Psykologiaan tutustutaan niin oppiaineena kuin tieteenä opiskelijalähtöisesti ja havainnollisesti. Mielessä ihmistä ja ihmisen toimintaa tarkastellaan psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

Mieli 2

Mieli 2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian toisen moduulin oppimateriaali. Mieli 2 esittelee ihmisen kehitystä etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa esimerkiksi tunne-elämän kehityksen, identiteetin rakentamisen ja kognitiivinen kehityksen näkökulmista. Opiskelija oppii käyttämään kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen.

Mieli 3

Mieli 3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian kolmannen moduulin oppimateriaali. Se käsittelee selkeästi tiedonkäsittelyä, muistia, havaitsemista, päätöksentekoa ja kielen merkitystä ihmisen psykologiaan ja toimintaan. Mieli 3 ohjaa opiskelijaa tunnistamaan kognitiiviseen toimintaan vaikuttavia yleisiä periaatteita ja soveltamaan niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen.

Mieli 4

Mieli 4 Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) on lukion psykologian neljännen moduulin oppimateriaali. Moduulissa opiskellaan perusteita tunteiden muodostumisesta ja luonteesta, psyykkisestä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Mieli 4 auttaa ymmärtämään psyykkisen hyvinvoinnin muodostumista ja ylläpitämistä. Moduulissa käsitellään myös tunteiden merkitystä ihmisen kognitiiviseen toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä annetaan valmiuksia soveltaa tätä tietoa opiskelijan itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä.

Mieli 5

Mieli 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) on lukion psykologian viidennen moduulin oppimateriaali. Oppimateriaalissa tarkastellaan ihmistä osana yhteisöä ja havainnollistetaan ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan. Yksilönä ihmisen persoonallisuutta tarkastellaan eri näkökulmista ja tutustutaan luovuuden ja älykkyyden määritelmiin. 

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1—5 digikirjat
  • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1—5 digikirjat
  • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu Mieli-sarjaan

Katso sarjaesittelyn tallenne

Tästä virtuaalitilaisuuden tallenteesta pääset tutustumaan sarjaan paremmin. Tilaisuudessa on mukana sarjan tekijät Sini Heino ja Salli Nurminen.

Katso virtuaalitilaisuuden tallenne tästä» 

Katso käyttäjäkoulutus

Käyttäjäkouluksessa kuulet vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso koulutus tästä» 

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä