3

Kimara

Kimaran avulla kotitalouden taitajaksi!

Luovuutta ja onnistumisen iloa Kimaralla

Kimara on uusi kotitalouden oppimateriaali, joka korostaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tietoja ja taitoja. Se kattaa kaikki opetussuunnitelman osa-alueet.

Kimara vie matkalle kotitalouden maailmaan: elintarvikkeiden valintaan, yhdessä elämisen taitoihin, vastuulliseen kuluttamiseen sekä kodin- ja tekstiilienhoitoon. Kimaran sisällöt tarjoavat mahdollisuuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja tukevat oppilaan laaja-alaista oppimista.

Eriyttäminen eri luokka-asteille ja erilaisille oppijoille on tehty helpoksi eritasoisten tehtävien avulla.  Materiaalissa oppilaita ohjataan aktiivisesti seuraamaan omaa oppimistaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden oppilaiden ja opettajan kanssa.

Palkittu Arttu-sovellus herättää painetun oppimateriaalin henkiin ja auttaa kehittämään oppilaan taitoja.

Kimara-sarjan vahvuudet 

  • Sarjassa painotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tietoja ja taitoja sekä vastuullisia valintoja.
  • Ruokaohjeissa on runsaasti kasvisruokia.
  • Oppimista auttavat tarkkaan harkitut oppimiskysymykset.
  • Laaja tuoteperhe tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja opetukseen ja arviointiin.
  • Eriyttämiseen on paljon mahdollisuuksia, ja ratkaisut tukevat laaja-alaista oppimista.
  • Arttu-sovelluksella avautuu monipuolista lisäsisältöä, kuten oppimisvideoita ja syventävää lisätietoa.

Tekijät

Miia Haveri, Leena Heino, Jouni Leskinen, Päivi Palojoki ja Helena Soljanto

Tutustu tekijöihin »

Painetut materiaalit

Kimara-sarjaan kuuluu oppikirja, joka on tarkoitettu peruskoulun kotitalouden oppilaille. Arttu-sovelluksella avautuvat videot ja äänikirjat herättävät painetun oppimateriaalin henkiin ja tarjoavat lisämateriaalia oppilaille.

Digitaaliset materiaalit

Kimaran digitaalisia materiaaleja ovat digikirja, digiharjoitukset ja digiopetusmateriaali.

Digikirja

Digikirja on monimediainen kokonaisuus, joka sisältää oppilaan ja opettajan tarvitsemat sisällöt sekä Kampuksen työkalut yhdessä helppokäyttöisessä paketissa. Digikirjaan on koottu oppikirjan tekstit, oppikirjan oppimiskysymykset, digitehtävät sekä opetusvideot. Videot ja interaktiiviset tehtävät innostavat oppimaan. 

Digiharjoitukset

Digiharjoitusten avulla kotitalouden taitojen ja tietojen harjoittelu on helppoa. Oppilas voi tehdä digiharjoituksia itsenäisesti oppitunnilla ja kotona omaan tahtiinsa. Niiden avulla oppilas syventää ja soveltaa tunnilla oppimaansa. Digiharjoitukset toimivat hyvin myös eriyttämisessä oppitunnin aikana, koska ne tarjoavat monipuolista harjoittelua ja itsearviointimahdollisuuksia. 

Digiopetusmateriaali

Digiopetusmateriaalin avulla opettaja voi syventää ja havainnollistaa tunnilla opittavia sisältöjä. Tunnilla tarvittavat lisämateriaalit löytyvät helposti yhdestä paikasta. Digiopetusmateriaalissa on oppikirjan lukujen aloituskuvia ja oppimiskysymyksiä, tuntimuistiinpanot, lisäkuvia, tehtäviä ja opetusvideoita.

Arttu

Maksuttomalla Arttu-sovelluksella voi katsoa kirjaan kuuluvia videoita ja muuta materiaalia suoraan mobiililaitteella. Artusta löytyy muun muassa videoita, jotka havainnollistavat ruuanvalmistuksessa ja kodinhoidossa tarvittavia taitoja. Artussa olevat materiaalit löytyvät myös opettajan digiopetusmateriaalista.

Katso lyhyet videot ja tutustu sarjaan

Tutustu sarjaan tarkemmin

Testaa Kimaran ohjeita