3

Saavutettavuus tarkoittaa oppimateriaalia kaikille

23.09.2019 / Sanoma Pro

Kuvittele, että saat käteesi kirjan, jonka sivut ovat menneet sekaisin ja väärään järjestykseen. Sanat ovat sikin sokin, ja joidenkin sanojen kohdalla teksti on muuttunut näkymättömäksi. Tai saat kirjan, jonka sivut ovat liimautuneet yhteen. Kansikuva on kaunis, takakansiteksti lupaava, mutta kirjaa ei saa auki. Hankalaa! Samanlaiseen tilanteeseen voi joutua digitaalisen aineiston kanssa, jota ei ole suunniteltu saavutettavaksi.

Saavutettavuus on kaikkien etu

Saavutettavuudesta hyötyvät ihan kaikki verkkopalvelun käyttäjät. Saavutettava verkkopalvelu on sellainen, jota kaikki voivat käyttää yhdenvertaisesti riippumatta siitä, onko käyttäjällä jokin vamma tai rajoite. Sen myötä verkkomateriaalin käytettävyys on parempi ja sisällöt ovat selkeämpiä, helposti hahmotettavia ja paremmin jäsenneltyjä. Uusi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan keväällä 2019, ja sen tarkoituksena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja. Asia on tärkeä ja lain henki niin hieno, että käynnistimme heti saavutettavuusprojektin.

Tärkeästä teemasta oma projekti

Saavutettavuusprojektin suunnitteluvaihe käynnistyi jo viime vuonna.  Oppimateriaaleillemme ja muulle digitaaliselle aineistolle toteutettiin saavutettavuusauditointi eli -tarkastus. Oppimateriaalien lisäksi tarkastutimme verkkosivumme, verkkokauppamme sekä Arttu- ja Sanastosovellukset.  Arvioinnin suorittanut kumppanimme kirjoitti löydöksistä yksityiskohtaiset raportit. Niistä kävi ilmi kohdat, jotka jo noudattivat vaatimuksia, mutta myös kohdat, jotka tarvitsivat parannusta. Kattava nykytilanteen kartoitus oli hyvä lähtökohta projektille.

Miten sisällöistämme tulee saavutettavia?

Saavutettavuus koostuu useasta asiasta: teknisestä saavutettavuudesta, erilaiset käyttäjät huomioivasta suunnittelusta ja selkeästä sisällöstä. Jotta palvelu olisi saavutettava, tulee kaikkien kolmen osa-alueen olla kunnossa. Kun materiaalimme oli arvioitu, aloitimme henkilöstön kouluttamisen. Se, että raportin löydökset korjataan, ei tee meistä automaattisesti saavutettavuuden asiantuntijoita, vaan tarvitsemme laajempaa saavutettavuusosaamista. Tietoisuuden lisääminen kaikkialla organisaatiossa onkin ollut yksi projektin päätavoitteista.

Koulutusta kaikkien tarpeisiin

Koulutusmuodot ovat olleet monipuolisia: toukokuussa vietimme koko toimiston voimin kansainvälistä saavutettavuuspäivää kuuntelemalla näkövammaisen henkilön kokemuksia omasta arjestaan ja opintopolustaan. Syyskuussa käytettävyysasiantuntija valmensi designtiimiämme, ja lokakuussa järjestettävä toimitusten työpaja keskittyy saavutettavaan sisältöön. Myös ohjelmistokehittäjillemme on räätälöity oma tilaisuutensa, jossa he pääsevät pohtimaan, kuinka optimoida koodi ruudunlukijaa varten.

Sanoma Pro saavutettavuuden asialla

Tahdomme, että oppimateriaalimme ovat yhdenvertaisesti kaikkien oppijoiden saatavilla. Haluamme tehdä oppimisesta yksilöllistä ja innostavaa. Kun tietoisuus lisääntyy, tulee saavutettavuuden huomioimisesta luonnollinen osa kaikkea tekemistämme. Näin varmistamme sen, että kaikissa uusissa materiaaleissa saavutettavuus on otettu huomioon alusta asti.

Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain ensimmäinen etappi oli 23.9.2019, jonka jälkeen julkaistun verkkomateriaalin tulee olla saavutettavaa.  Meillä tämä koskee erityisesti uutta yläkoulun ja lukion alustaa Kampusta. Saavutettavuus on huomioitu Kampuksen suunnittelussa, ja on hienoa kirjoittaa saavutettavuusselosteeseen, että palvelumme on yhdenvertaisesti kaikkien oppijoiden käytettävissä.